Bazı origanum türleri ve biyoaktif bileşenlerinin fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi.


oluşturan maddelerin kombinasyonları ve derişimlerine bağlıdır (Sotomayor 2004). Bitkilerden elde edilen uçucu yağlar; özellikle ilaç, gıda ve kozmetik sektörlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Uçucu yağlar, bitkilerden veya bitkisel droglardan, su veya su buharı distilasyonuyla elde edilen, oda sıcaklığında sıvı halde olan, uçucu, genellikle renksiz veya açık sarı renkli, bulunduğu bitkiye özgü kuvvetli kokulu ve yakıcı lezzetli, çok sayıda bileşenden oluşmuş doğal ürünlerdir. Açıkta bırakıldıklarında, oda sıcaklığında bile buharlaşabildiklerinden halk arasında uçan yağ, esansiyel yağ, eterik yağ veya esans yağı gibi isimlerle anılırlar (Ceylan 1997).
Bitkisel uçucu yağlar esas olarak terpenlerden oluşan suda çözünmeyen, fakat organik çözücülerde kolaylıkla çözünen karışımlardır. Kimyasal yapıları iki kısımdan meydana gelmektedir. Bunlar hidrokarbonlar (C5H8)n ve oksijen içeren hidrokarbon türevleridir. Hidrokarbonlar ise kendi içinde hemiterpenler, seskiterpenler ve terpenler olarak üç gruba ayrılmaktadır. Oksijen içeren hidrokarbonlar ise, alkoller, aldehitler, esterler, ketonlar ve fenoller olarak sınıflandırılmaktadır (Altuğ ve Elmacı 1998).
İlaç ve kozmetik sanayiinde yaygın olarak kullanılan uçucu yağların antiseptik, antioksidan, sindirim uyarıcı, antimikrobiyal ve enzimatik etkileri bilinen en önemli fonksiyonlarıdır. Alternatif bitkisel tedavilerin ana etken maddelerindendir. Modern teknolojilerle basınç altında fraksiyonel damıtmaya tabi tutulduklarında, her bir cins uçucu yağdan yaklaşık 20 cins kokusu, rengi, molekül dizini ve kullanım özellikleri ayrı uçucu maddeler elde edilmektedir (Yıldız ve Çetin 2004).
Etken maddelerine göre etkileri değişmekle birlikte pek çok esansiyel yağ, antimikrobiyal, karminatif, koloretik, sedatif, diüretik ve antispazmodik etkiye sahiptir. Ayrıca tüm uçucu yağlar IgG ve IgA üretimini arttırmak suretiyle, bağışıklık sistemini kuvvetlendirmektedir (Çelik 2007). Uçucu yağların antimikrobiyal, antioksidan, antikanserojenik gibi birçok fonksiyonel özelliğe sahip oldukları keşfedildiğinden, birçok araştırmacı, uçucu yağların farmakolojik özelliklerinin araştırılmasına odaklanmıştır. Lamiacae bitkilerindeki uçucu yağların miktar ve bileşimi; ışık, bitkinin besin maddelerinden yararlanabilirliği ve mevsime göre değişmektedir (Kokkini vd. 1997).
818. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bazı bitki ekstraktlarının mısır ve buğday danelerinde farklı depolama şartlarında aflatoksin üreten küfler üzerine etkileri - Sayfa 17
İlaçlarda selüloz, nişasta, pektin, protein, şeker gibi tedavi yönünden etkisiz maddeler yanında çok az miktarlarda bile, farmakolojik etkilere sahip bileşikler de bulunmaktadır. Bu bileşiklere "etkili madde” ismi verilmektedir Bu maddelerden biri olan esanslar, esas itibariyle terpenlerden oluşmuş karışımlardır. Oda sıcaklığında sıvı, bazen donabilen uçucu, kuvvetli kokulu ve yağımsı karışımlardı...
Oğulotu (Melissa officinalis L.)'nda ontogenetik, morfogenetik ve diurnal varyabilitenin Ankara koşullarında belirlenmesi - Sayfa 10
Bulgaristan, Fransa, İtalya, Romanya ve Kuzey Amerika ülkelerinde tarımı yapılmaktadır (Katar 2004). Oğulotunun halk hekimliği, eczacılık, parfümeri-kozmetik ve gıda gibi pek çok alanda kullanım alanı bulunmaktadır. Bitki 3-4 bin yıldan beri kokusu ile arı oğullarını kovana çekmede kullanılmaktadır ve ismini de buradan almıştır. Ayrıca oğulotu, süs bitkisi olarak da değerlendirilmektedir. Bunun y...
Alabalik yemlerine aromatik yağ ilavesinin yemlerin kimyasal, mikrobiolojik ve mikroskobik özellikleri üzerine etkileri - Sayfa 14
Uçucu yağlar ya bitkinin belirli organlarında örneğin taç yaprak, yaprak, meyve, kabuk, meyve sapı, odunsu doku gibi ya da bitkinin tüm organlarında ayrıca bazen bir organın belirli dokularında da bulunabilirler. Bu yağlar bitkilerin bağlı bulunduğu familyalara göre salgı tüyünde, salgı ceplerinde, salgı kanallarında veya salgı hücrelerinde bulunmaktadır. Bugüne kadar uçucu yağlarda 2000’den fazla...

18. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bile
maddeler
yağlar
uçucu
olan
kozmetik


18. SAYFA ICERIGI

oluşturan maddelerin kombinasyonları ve derişimlerine bağlıdır (Sotomayor 2004). Bitkilerden elde edilen uçucu yağlar; özellikle ilaç, gıda ve kozmetik sektörlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Uçucu yağlar, bitkilerden veya bitkisel droglardan, su veya su buharı distilasyonuyla elde edilen, oda sıcaklığında sıvı halde olan, uçucu, genellikle renksiz veya açık sarı renkli, bulunduğu bitkiye özgü kuvvetli kokulu ve yakıcı lezzetli, çok sayıda bileşenden oluşmuş doğal ürünlerdir. Açıkta bırakıldıklarında, oda sıcaklığında bile buharlaşabildiklerinden halk arasında uçan yağ, esansiyel yağ, eterik yağ veya esans yağı gibi isimlerle anılırlar (Ceylan 1997).
Bitkisel uçucu yağlar esas olarak terpenlerden oluşan suda çözünmeyen, fakat organik çözücülerde kolaylıkla çözünen karışımlardır. Kimyasal yapıları iki kısımdan meydana gelmektedir. Bunlar hidrokarbonlar (C5H8)n ve oksijen içeren hidrokarbon türevleridir. Hidrokarbonlar ise kendi içinde hemiterpenler, seskiterpenler ve terpenler olarak üç gruba ayrılmaktadır. Oksijen içeren hidrokarbonlar ise, alkoller, aldehitler, esterler, ketonlar ve fenoller olarak sınıflandırılmaktadır (Altuğ ve Elmacı 1998).
İlaç ve kozmetik sanayiinde yaygın olarak kullanılan uçucu yağların antiseptik, antioksidan, sindirim uyarıcı, antimikrobiyal ve enzimatik etkileri bilinen en önemli fonksiyonlarıdır. Alternatif bitkisel tedavilerin ana etken maddelerindendir. Modern teknolojilerle basınç altında fraksiyonel damıtmaya tabi tutulduklarında, her bir cins uçucu yağdan yaklaşık 20 cins kokusu, rengi, molekül dizini ve kullanım özellikleri ayrı uçucu maddeler elde edilmektedir (Yıldız ve Çetin 2004).
Etken maddelerine göre etkileri değişmekle birlikte pek çok esansiyel yağ, antimikrobiyal, karminatif, koloretik, sedatif, diüretik ve antispazmodik etkiye sahiptir. Ayrıca tüm uçucu yağlar IgG ve IgA üretimini arttırmak suretiyle, bağışıklık sistemini kuvvetlendirmektedir (Çelik 2007). Uçucu yağların antimikrobiyal, antioksidan, antikanserojenik gibi birçok fonksiyonel özelliğe sahip oldukları keşfedildiğinden, birçok araştırmacı, uçucu yağların farmakolojik özelliklerinin araştırılmasına odaklanmıştır. Lamiacae bitkilerindeki uçucu yağların miktar ve bileşimi; ışık, bitkinin besin maddelerinden yararlanabilirliği ve mevsime göre değişmektedir (Kokkini vd. 1997).
8

İlgili Kaynaklarsingle.php