Bazı origanum türleri ve biyoaktif bileşenlerinin fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi.


ÖZET
Yüksek Lisans Tezi
BAZI ORİGANUM TÜRLERİ VE BİYOAKTİF BİLEŞENLERİNİN FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Setenay Beril TEKİN
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
Danışman: Prof. Dr. Ender Sinan POYRAZOĞLU
Origanum cinsi Türkiyede 24 tür ile temsil edilmekte olup, endemizm oranı % 63tür. Bu araştırmada Ege ve Akdenizde farklı lokalitelerden toplanan Origanum vulgare, Origanum onites ve Origanum minutiflorum gibi kekik türlerinin hidrodistilasyon yöntemi ile elde edilen uçucu yağlarının GC-MS analizi ile kimyasal bileşimleri tespit edilmiş, bitkilere ait uçucu yağların antioksidan ve antimikrobiyal aktiviteleri incelenmiştir.
Gaz kromatografisi-kütle spektrometresi analizi ile, O. minutiflorum uçucu yağlarında bulunan majör bileşenler karvakrol (% 67.86 84.95), p-simen (% 5.36 8.77), -terpinen (% 0.99 3.46) olarak belirlenmiştir. O. onites uçucu yağında bulunan majör bileşenler ise karvakrol (% 30.01 – 71.96), timol (% 1.53 38.25), p-simen (% 3.90 10.07) ve -terpinen (% 2.25 5.07) olarak tespit edilmiştir. Alanyadan toplanan O. vulgare örneklerinin uçucu yağ kompozisyonu incelendiğinde ise, ana bileşenlerinin % 81.35 oranında karvakrol, % 10.17 oranında linalol, % 1.27 oranında p-simen, % 1.21 oranında timol ve % 1.01 oranında -karyofillen olduğu saptanmıştır.
Antioksidan aktivite çalışmaları için, DPPH (1,1 difenil-2-pikril-hidrazil) serbest radikali süpürücü aktivitesi analizinden yararlanılmıştır. DPPH yöntemi kullanılarak kapsam dahilindeki Origanum türlerinin EC50 değerleri belirlenmiş, bu değerlerin 0.44 16.21 L aralığında olduğu, en düşük değere 0,44 L ile O. onitesin, en yüksek değere ise 16,21 l ile O. vulgarenin sahip olduğu tespit edilmiştir.
Ayrıca, uçucu yağlar farklı konsantrasyonlarda (5, 10, 20, 30, 40, 50 ve 80 L/mL) bakteri süspansiyonu ile karıştırılarak petri kutularına ekim yapılmış ve canlı kalan bakteri sayısı tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlarda Origanum uçucu yağlarının Escherichia coli O157:H7 üzerine oldukça kuvvetli antimikrobiyal etki gösterdiği, Listeria monocytogenesi ise sayıca indirgediği gözlenmiştir (P<0.05). Temmuz 2013, 79 sayfa Anahtar Kelimeler: Uçucu yağ, Origanum vulgare, Origanum onites, Origanum minutiflorum, Antimikrobiyal aktivite, Antioksidan aktivite. i2. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

psimen
uçucu
karvakrol
γterpinen
timol
edilen


2. SAYFA ICERIGI

ÖZET
Yüksek Lisans Tezi
BAZI ORİGANUM TÜRLERİ VE BİYOAKTİF BİLEŞENLERİNİN FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Setenay Beril TEKİN
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
Danışman: Prof. Dr. Ender Sinan POYRAZOĞLU
Origanum cinsi Türkiyede 24 tür ile temsil edilmekte olup, endemizm oranı % 63tür. Bu araştırmada Ege ve Akdenizde farklı lokalitelerden toplanan Origanum vulgare, Origanum onites ve Origanum minutiflorum gibi kekik türlerinin hidrodistilasyon yöntemi ile elde edilen uçucu yağlarının GC-MS analizi ile kimyasal bileşimleri tespit edilmiş, bitkilere ait uçucu yağların antioksidan ve antimikrobiyal aktiviteleri incelenmiştir.
Gaz kromatografisi-kütle spektrometresi analizi ile, O. minutiflorum uçucu yağlarında bulunan majör bileşenler karvakrol (% 67.86 84.95), p-simen (% 5.36 8.77), -terpinen (% 0.99 3.46) olarak belirlenmiştir. O. onites uçucu yağında bulunan majör bileşenler ise karvakrol (% 30.01 – 71.96), timol (% 1.53 38.25), p-simen (% 3.90 10.07) ve -terpinen (% 2.25 5.07) olarak tespit edilmiştir. Alanyadan toplanan O. vulgare örneklerinin uçucu yağ kompozisyonu incelendiğinde ise, ana bileşenlerinin % 81.35 oranında karvakrol, % 10.17 oranında linalol, % 1.27 oranında p-simen, % 1.21 oranında timol ve % 1.01 oranında -karyofillen olduğu saptanmıştır.
Antioksidan aktivite çalışmaları için, DPPH (1,1 difenil-2-pikril-hidrazil) serbest radikali süpürücü aktivitesi analizinden yararlanılmıştır. DPPH yöntemi kullanılarak kapsam dahilindeki Origanum türlerinin EC50 değerleri belirlenmiş, bu değerlerin 0.44 16.21 L aralığında olduğu, en düşük değere 0,44 L ile O. onitesin, en yüksek değere ise 16,21 l ile O. vulgarenin sahip olduğu tespit edilmiştir.
Ayrıca, uçucu yağlar farklı konsantrasyonlarda (5, 10, 20, 30, 40, 50 ve 80 L/mL) bakteri süspansiyonu ile karıştırılarak petri kutularına ekim yapılmış ve canlı kalan bakteri sayısı tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlarda Origanum uçucu yağlarının Escherichia coli O157:H7 üzerine oldukça kuvvetli antimikrobiyal etki gösterdiği, Listeria monocytogenesi ise sayıca indirgediği gözlenmiştir (P<0.05). Temmuz 2013, 79 sayfa Anahtar Kelimeler: Uçucu yağ, Origanum vulgare, Origanum onites, Origanum minutiflorum, Antimikrobiyal aktivite, Antioksidan aktivite. i

İlgili Kaynaklarsingle.php