Bazı origanum türleri ve biyoaktif bileşenlerinin fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi.


kullanılmaktadır. Sentetik antioksidanlar ucuz olmaları, yüksek düzeyde stabilite ve güçlü antioksidan aktivite göstermelerinden dolayı tercih edilmektedir (Bandoniene vd. 2002). Ancak, bunların bazı ülkelerde kullanımı sınırlanırken bazılarında yasaklanmıştır (Akgül ve Ayar 1993).
Serbest radikaller doku hasarı, inflamasyon, nörodejeneratif hastalıklar, kanser ve yaşlanmayı içine alan pek çok hastalıkta önemli rol oynamaktadır. Tüm radikallere karşı, organizmada enzimatik ve enzimatik olmayan savunma sistemleri bulunmaktadır. Enzimatik olmayan savunma sistemleri içinde endojen ve endojen olmayan antioksidan maddeler bulunmaktadır. Serbest radikalleri uzaklaştırıcı etkisi olan bu antioksidan bileşikler bu nedenle günümüzde son derece önem kazanmıştır. Antioksidanlar organizmayı, reaktif oksijen radikallerince oluşturulan hasara karşı koruyucu olarak rol oynamaktadırlar. Son zamanlarda bu radikallere karşı koruyucu önlem olarak, doğal ürünler ve antioksidan maddeler giderek önem kazanmaya başlamıştır. Antioksidanlar; radyasyon, toksik maddeler, stres ve hava kirliliği gibi birçok etkenlerden dolayı oluşan serbest radikalleri yok edici etki göstererek bunların neden olduğu hücre ölümleri, mutasyonu ve dolayısıyla da kanser, kalp rahatsızlıkları gibi birçok hastalıkları engeller. Aynı zamanda gıdaların bozulmasını engelleyerek raf ömrünü arttırmada kullanılırlar (Altıok ve Bayraktar 2006).
Birçok bitki ve baharatın, yağlarda ve yağlı gıdalarda oksidasyon gelişimini geciktirmede etkili olduğu belirtilmiştir. Bunlardan bazılarının antioksidan kapasitesinin sentetik antioksidanlardan daha yüksek olduğu bildirilmiştir (Schwarz vd. 1996, Ruberto vd. 1998, Kulisic vd. 2004). Uçucu yağlar potansiyel antioksidanlardır. Lipofilik özelliklerinden ve radikal yakalama aktivitelerinden dolayı, yağ ve yağ içeren gıda sistemlerinde ürünlerin depolanması boyunca ortaya çıkan bazı kimyasal bozulmaları engellemek veya geciktirmek için az miktarda kullanımları mümkündür (Puertas-Meja vd. 2002).
1323. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye'de tıbbi amaçlı kullanılan bazı bitkilerin antioksidan etkilerinin taranması - Sayfa 81
72 5. SONUÇ VE ÖNERİLER Serbest radikaller doku hasarı, enflamasyon, nörodejeneratif hastlıklar, kanser ve yaşlanmayı içine alan pek çok hastalıkta önemli rol oynamaktadır (Griffits ve ark., 1998). Tüm radikallere karşı, organizmada enzimatik ve enzimatik olmayan savunma sistemleri bulunmaktadır. Enzimatik olmayan savunma sistemleri içinde endojen ve endojen olmayan antioksidan maddeler bulunmak...
Bazı baharatların farklı ekstraktlarının antioksidan özelliklerinin belirlenmesi - Sayfa 15
2 iyi sonuç vermektedir. Serbest radikallerin doğrudan ölçümünün zorluğu, araştırmacıları lipid, protein ve nükleik asitlerde oksidatif stresin neden olduğu hasar sonrası ortaya çıkan ürünlerin ölçümüne yöneltmiştir. Antioksidan savunma sisteminin ölçümü için de çeşitli yöntemler geliştirilmiştir (Deng vd., 2011). Serbest radikallerin zararlı etkilerinden korunmak için hücreler, bunları nötraliz...
Siyah ve yeşil çay ile atıklarının antioksidan özelliklerinin karşılaştırılması - Sayfa 77
4. TARTIŞMA Serbest radikaller doku hasarı, enflamasyon, nörodejeneratif hastalıklar, kanser ve yaşlanmayı içine alan pek çok hastalıkta önemli rol oynamaktadır. Tüm radikallere karşı, organizmada enzimatik ve enzimatik olmayan savunma sistemleri bulunmaktadır [70, 71, 77]. Enzimatik olmayan savunma sistemleri içinde endojen ve endojen olmayan antioksidan maddeler bulunmaktadır. Serbest radikalle...

23. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

antioksidan
antioksidanlar
savunma
etki
radikaller
radikal


23. SAYFA ICERIGI

kullanılmaktadır. Sentetik antioksidanlar ucuz olmaları, yüksek düzeyde stabilite ve güçlü antioksidan aktivite göstermelerinden dolayı tercih edilmektedir (Bandoniene vd. 2002). Ancak, bunların bazı ülkelerde kullanımı sınırlanırken bazılarında yasaklanmıştır (Akgül ve Ayar 1993).
Serbest radikaller doku hasarı, inflamasyon, nörodejeneratif hastalıklar, kanser ve yaşlanmayı içine alan pek çok hastalıkta önemli rol oynamaktadır. Tüm radikallere karşı, organizmada enzimatik ve enzimatik olmayan savunma sistemleri bulunmaktadır. Enzimatik olmayan savunma sistemleri içinde endojen ve endojen olmayan antioksidan maddeler bulunmaktadır. Serbest radikalleri uzaklaştırıcı etkisi olan bu antioksidan bileşikler bu nedenle günümüzde son derece önem kazanmıştır. Antioksidanlar organizmayı, reaktif oksijen radikallerince oluşturulan hasara karşı koruyucu olarak rol oynamaktadırlar. Son zamanlarda bu radikallere karşı koruyucu önlem olarak, doğal ürünler ve antioksidan maddeler giderek önem kazanmaya başlamıştır. Antioksidanlar; radyasyon, toksik maddeler, stres ve hava kirliliği gibi birçok etkenlerden dolayı oluşan serbest radikalleri yok edici etki göstererek bunların neden olduğu hücre ölümleri, mutasyonu ve dolayısıyla da kanser, kalp rahatsızlıkları gibi birçok hastalıkları engeller. Aynı zamanda gıdaların bozulmasını engelleyerek raf ömrünü arttırmada kullanılırlar (Altıok ve Bayraktar 2006).
Birçok bitki ve baharatın, yağlarda ve yağlı gıdalarda oksidasyon gelişimini geciktirmede etkili olduğu belirtilmiştir. Bunlardan bazılarının antioksidan kapasitesinin sentetik antioksidanlardan daha yüksek olduğu bildirilmiştir (Schwarz vd. 1996, Ruberto vd. 1998, Kulisic vd. 2004). Uçucu yağlar potansiyel antioksidanlardır. Lipofilik özelliklerinden ve radikal yakalama aktivitelerinden dolayı, yağ ve yağ içeren gıda sistemlerinde ürünlerin depolanması boyunca ortaya çıkan bazı kimyasal bozulmaları engellemek veya geciktirmek için az miktarda kullanımları mümkündür (Puertas-Meja vd. 2002).
13

İlgili Kaynaklarsingle.php