Bazı origanum türleri ve biyoaktif bileşenlerinin fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi.


saptamıştır. Ayrıca, kekik ve mercanköşk bitkilerinin S.aureus ve Y.enterocolitica suşlarına karşı antibakteriyel etki gösterdiğini ifade etmiştir.
Özellikle kekik uçucu yağında bulunan timol ve karvakrolün antimikrobiyal etkilerinin bulunduğu bilinmektedir. Doğal antimikrobiyal bileşiklerden karvakrol, O. vulgarenin eterik yağında % 60 70, kekik de ise % 45 oranında bulunmaktadır (Avcı 2004). Lin vd. (2004), yaptıkları in vitro deneme ile, O. vulgare ekstraktının L.monocytogenese karşı belirgin bir etki gösterdiğini saptamışlardır. Origanum bitkisinin antibakteriyel etkisini gözlemlemek amacıyla pek çok çalışma yapılmış, bu bitkinin içerdiği kimyasallar aracılığıyla özellikle Salmonella türleri üzerinde antibakteriyel etkiye sahip olduğu görülmüştür (Baydar vd. 2004). Dadalıoğlu ve Evrendilek (2004), kekik, lavanta, rezene ve defne bitkilerinin S. typhimurium başta olmak üzere E.coli O157:H7, S.aureus ve L.monocytogenes bakterileri üzerindeki antibakteriyel etkilerine bakmışlardır. Kekik bitkisinin L.monocytogenes dışındaki tüm bakteriler üzerine antibakteriyel etkinliğinin fazla olduğunu gözlemlemişler, lavanta, rezene ve defne bitkilerine oranla da güçlü bir antibakteriyel etki tespit etmişlerdir.
Pakistanda yapılan bir çalışmada 11 farklı Gram (-) bakteri türü için Origanum bitkisinin antibakteriyel etkinliğine bakılmış ve bu bitki içeriğinde bulunan karvakrol ve timol gibi çeşitli kimyasal maddelerin Salmonella ve Citrobacter ile E.coli başta olmak üzere diğer denemeye alınan bakteriler üzerinde antibakteriyel özellik sağladığı bildirilmiştir (Chaudhry 2007). Rasooli vd. (2006), kekik esansiyel yağlarının sitoplazmanın sertliğini eksilterek veya arttırarak hücre duvarını bozduğunu ve L.monocytogenese karşı inhibitör etki gösterdiğini rapor etmişlerdir.
1727. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kekik uçucu yağı uygulamasının soğuk koşullarda muhafaza edilen hamsinin kalitesi üzerine etkisi - Sayfa 48
İspanya‟da İspanyol salamlarının üretimi sırasında origanum, kırmızıbiber ve akbiber baharat karışımlarının Staphylococcus’a etkisi, termonükleaz ve enteretoksin sentezi üzerine etkisi analiz edilmiştir. Ayrıca çalışmada bu baharatlarla birlikte sarımsağın Laktik asit bakterilerine karşı etkinliği araştırılmış ve sarımsak ve origanumun % 2‟lik konsantrasyonlarda Laktobasiller ve Pediokoklar üzerin...
Kekik uçucu yağı uygulamasının soğuk koşullarda muhafaza edilen hamsinin kalitesi üzerine etkisi - Sayfa 47
3. LİTERATÜR ÖZETİ 21 bitkinin esansiyel yağları ve 2 esansın antimikrobiyal özellikleri, Campylobacter jejuni, Salmonella enteritidis, Escherichia coli, Staphylococcus aureus ve Listeria monocytogenes‟e karşı denenmiştir. Bitkilerden defne, kimyon ve kekik en fazla inhibitör etkiye sahiptir. 5 patojene birden bakteriyostatik etki gözlenmiştir. Araştırma bulgularına göre genelde Gram pozitif bakt...

27. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

çalışma
etki
bakteri
bitki
çalışmada
origanum


27. SAYFA ICERIGI

saptamıştır. Ayrıca, kekik ve mercanköşk bitkilerinin S.aureus ve Y.enterocolitica suşlarına karşı antibakteriyel etki gösterdiğini ifade etmiştir.
Özellikle kekik uçucu yağında bulunan timol ve karvakrolün antimikrobiyal etkilerinin bulunduğu bilinmektedir. Doğal antimikrobiyal bileşiklerden karvakrol, O. vulgarenin eterik yağında % 60 70, kekik de ise % 45 oranında bulunmaktadır (Avcı 2004). Lin vd. (2004), yaptıkları in vitro deneme ile, O. vulgare ekstraktının L.monocytogenese karşı belirgin bir etki gösterdiğini saptamışlardır. Origanum bitkisinin antibakteriyel etkisini gözlemlemek amacıyla pek çok çalışma yapılmış, bu bitkinin içerdiği kimyasallar aracılığıyla özellikle Salmonella türleri üzerinde antibakteriyel etkiye sahip olduğu görülmüştür (Baydar vd. 2004). Dadalıoğlu ve Evrendilek (2004), kekik, lavanta, rezene ve defne bitkilerinin S. typhimurium başta olmak üzere E.coli O157:H7, S.aureus ve L.monocytogenes bakterileri üzerindeki antibakteriyel etkilerine bakmışlardır. Kekik bitkisinin L.monocytogenes dışındaki tüm bakteriler üzerine antibakteriyel etkinliğinin fazla olduğunu gözlemlemişler, lavanta, rezene ve defne bitkilerine oranla da güçlü bir antibakteriyel etki tespit etmişlerdir.
Pakistanda yapılan bir çalışmada 11 farklı Gram (-) bakteri türü için Origanum bitkisinin antibakteriyel etkinliğine bakılmış ve bu bitki içeriğinde bulunan karvakrol ve timol gibi çeşitli kimyasal maddelerin Salmonella ve Citrobacter ile E.coli başta olmak üzere diğer denemeye alınan bakteriler üzerinde antibakteriyel özellik sağladığı bildirilmiştir (Chaudhry 2007). Rasooli vd. (2006), kekik esansiyel yağlarının sitoplazmanın sertliğini eksilterek veya arttırarak hücre duvarını bozduğunu ve L.monocytogenese karşı inhibitör etki gösterdiğini rapor etmişlerdir.
17

İlgili Kaynaklarsingle.php