Bazı origanum türleri ve biyoaktif bileşenlerinin fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi.


3. MATERYAL ve YÖNTEM 3.1 Materyal 3.1.1 Bitki Örnekleri Çalışmada materyal olarak kullanılan örnekler (O. vulgare, O. onites, O. minutiflorum), Ege (Muğla, Kaş) ve Akdeniz (Antalya, Alanya) bölgelerinden toplanan ve bir kısmı endemik olan 3 bitki türünden oluşmaktadır. Toplanan bitkiler ayıklanarak kurutulmuş ve destilasyon için boyut küçültülmüştür. Örnekler analiz edilinceye kadar polietilen kilitli torbalara yerleştirilerek serin ve karanlık şartlarda muhafaza edilmişlerdir. Muhafaza işlemleri Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünde gerçekleştirilmiştir.
Şekil 3.1 Origanum onites (Bilyalı Kekik) numunesi
1828. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sofralık siyah zeytinde aflatoksijenik küf gelişimi ve aflatoksin oluşumuna Lactobacillus plantarum ve bazı bitki ekstraktlarının etkileri The effects of - Sayfa 43
3. MATERYAL VE YÖNTEM 3.1. Materyal Araştırmada materyal olarak kullanılan zeytin çeşitleri, ham siyah zeytin ve salamura siyah zeytin olmak üzere iki farklı çeşit olup, Gemlik’te bir üreticiden temin edilmiştir. Her iki deneme için yaklaşık 40’ar kg zeytin kullanılmış olup, ham zeytinler iki ayrı kasada, salamura zeytinler ise plastik bidonlar içerisinde laboratuara getirilmiş ve denemelerde kull...
Balıkesir yöresinde yetişen bazı Origanum L. (Lamiaceae) taksonlarının (Origanum onites L. ve Origanum vulgare L. spp. hirtum (Link. ) letswaart) çevre faktörleriyle olan ilişkilerinin ve polifenoloksidaz aktivitesinin belirlenmesi - Sayfa 170
0.04-0.23 aralığında; İris pseı,;dacorus'un yetiştiği toprakların yüzde azot içeriği vejetatif dönemde 0.792-1.760 aralığında ve generatif dönemde ise 0.709-1.418 aralığında; Chrozophora tinctoria' nin yetiştiği toprakların yüzde azot içeriği generatif dönemde 1.604-3.002 aralığında; Rubia tinctorum'un yetiştiği topraklarınki generatif dönemde 1.078-2.898 aralığında değiştiği görülmektedir. Bu çal...
Balıkesir yöresinde yetişen bazı Origanum L. (Lamiaceae) taksonlarının (Origanum onites L. ve Origanum vulgare L. spp. hirtum (Link. ) letswaart) çevre faktörleriyle olan ilişkilerinin ve polifenoloksidaz aktivitesinin belirlenmesi - Sayfa 207
için tripsine ve ışığa ihtiyaç vardır. Mevsimlere bağlı olarak havaların ısınmasıyla ve bitki organlarının gelişmesiyle kloroplastlarda bulunan PPO, güneş ışığının etkisi ile daha fazla aktif duruma geçer. Bunun sonucunda vejetatif dönemden generatif döneme geçişte PPO aktivitesi artar[193,217,218]. Değişik lokalitelerden toplanan Origanum onites ve Origanum vulgare ssp. hirtum taksonlarının Vmax...

28. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

materyal
bitki
onites
örnekler
toplanan
örnekleri


28. SAYFA ICERIGI

3. MATERYAL ve YÖNTEM 3.1 Materyal 3.1.1 Bitki Örnekleri Çalışmada materyal olarak kullanılan örnekler (O. vulgare, O. onites, O. minutiflorum), Ege (Muğla, Kaş) ve Akdeniz (Antalya, Alanya) bölgelerinden toplanan ve bir kısmı endemik olan 3 bitki türünden oluşmaktadır. Toplanan bitkiler ayıklanarak kurutulmuş ve destilasyon için boyut küçültülmüştür. Örnekler analiz edilinceye kadar polietilen kilitli torbalara yerleştirilerek serin ve karanlık şartlarda muhafaza edilmişlerdir. Muhafaza işlemleri Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünde gerçekleştirilmiştir.
Şekil 3.1 Origanum onites (Bilyalı Kekik) numunesi
18

İlgili Kaynaklarsingle.php