Bazı origanum türleri ve biyoaktif bileşenlerinin fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi.


3.1.3 Mikroorganizmalar
Escherichia coli O157:H7 (ATCC 25922) ve Listeria monocytogenes (ATCC 65031) suşları ve besiyerleri kullanılmıştır. Laboratuvara getirilen bu kültürler öze ile içerisinde Nutrient Broth (NB) bulunan tüplere aktarılıp 37 Cde inkübasyonla aktive edilmiştir. Elde edilen sıvı kültürler ikinci kez NB tüplerine aktarıldıktan sonra tekrar 37 Cde 18-24 saat inkübasyona tabii tutulmuş ve bitki uçucu yağları ile inaktivasyon çalışmalarında kullanılmıştır.
E. coli O157:H7; Enterobacteriaceae familyasına ait gram-negatif bir bakteridir. İnek, koyun gibi hayvanların doğal bağırsak florasında bulunabilen ve buradan da süt ve ürünlerine bulaşabilen patojen bir E.coli serotipidir. Gıda mikrobiyolojisinde su ve çeşitli gıdalarda fekal kontaminasyonun indikatörü olarak önem taşımaktadır. (Bilgehan 2000, Turantaş ve Ünlütürk 2003).
L. monocytogenes; Listeriaceae familyasına ait çubuk şeklinde, gram-pozitif, fakültatif anaerob bir bakteridir. Enfeksiyonlarında en çok rol oynayan gıdalar; çiğ süt, süt ürünleri ve sebzeler olmakla birlikte et, kümes hayvanları ve deniz ürünlerinden de izole edilmiştir. L. monocytogenes gıdalar aracılığı ile insana geçebildiği gibi, insandan insana bulaşma da söz konusu olabilmektedir. Enfeksiyon genellikle fekal yolla bulaşır. Özellikle çiğ meyve ve sebze, çiğ peynir, pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri, iyi pişmemiş tavuk, balık ve kırmızı et tüketimi olan kişilerde enfeksiyona rastlanma olasılığı yüksektir. Genel olarak Listeria enfeksiyonu geçirdiği bildirilen kişilerin ise %25inin öldüğü saptanmıştır (Turantaş ve Ünlütürk 2003).
3.2 Analiz Yöntemleri
3.2.1 Örnek hazırlama
Araştırma kapsamında bulunan tüm bitki numunelerinin öğütülerek boyutları küçültülmüş ve hidrodistilasyon yöntemiyle uçucu yağ elde edilerek, bileşiminin
2131. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sığır eti raf ömrü üzerine karanfil uçucu yağı ve nisinin etkisinin araştırılması - Sayfa 31
14 kontaminasyonu (özellikle E. coli O157:H7) ile ilgili kaygılar giderek artmaktadır (78, 139, 146). Herhangi bir örnekte E. coli’ye ve/veya fekal koliform bakterilere rastlanması oraya doğrudan ya da dolaylı olarak dışkı bulaştığının ve yine bağırsak kökenli Salmonella ve Shigella gibi primer patojenlerin de olabileceğinin bir göstergesidir. Bu nedenle hiçbir gıda maddesinde, içme ve kullanma s...
Bazı doğal antimikrobiyal bileşiklerin Salmonella enteritidis, Escherichia coli O157:H7 ve Listeria monocytogenes üzerine etkinliğinin taze tavuk eti sisteminde incelenmesi - Sayfa 27
Enterohemorrajik E. coli, E. coli O157:H7 1982’den beri insan patojeni olarak tanımlanmıştır. EHEC’in neden olduğu hastalığın görülme sıklığı düşük olmakla birlikte, küçük çocuklarda ve yaşlılarda enfeksiyonun hayatı tehdit eden komplikasyonları ciddi sorun olabilmektedir (Schlundt, 2002). Pişmemiş sığır eti ve süt ürünlerinin tüketimi ile E. coli O157:H7 enfeksiyonunun meydana geldiği rapor edilm...
Taze kaşar peyniri üretiminde HACCP güvenlik sisteminin kurulması Set up - Sayfa 37
toksin ürettiğini göstermektedir. Peynir üretiminde süte ilave edilen starter kültürün yavaş çalışması sonucu oluşan düşük asitlik bulaşan S. aureus’ un gelişmesine ortam hazırlar (Ünlütürk ve Turantaş 2003). Normal koşullar altında S. aureus üremesi ve toksin üretimi sütün peynir teknesinde kaldığı aşamada olmaktadır. Peynirde S. aureus ve toksin üremesindeki ikinci önemli faktör de kullanılan s...

31. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

coli
patojen
gıda
ürünleri
gıdalar
olan


31. SAYFA ICERIGI

3.1.3 Mikroorganizmalar
Escherichia coli O157:H7 (ATCC 25922) ve Listeria monocytogenes (ATCC 65031) suşları ve besiyerleri kullanılmıştır. Laboratuvara getirilen bu kültürler öze ile içerisinde Nutrient Broth (NB) bulunan tüplere aktarılıp 37 Cde inkübasyonla aktive edilmiştir. Elde edilen sıvı kültürler ikinci kez NB tüplerine aktarıldıktan sonra tekrar 37 Cde 18-24 saat inkübasyona tabii tutulmuş ve bitki uçucu yağları ile inaktivasyon çalışmalarında kullanılmıştır.
E. coli O157:H7; Enterobacteriaceae familyasına ait gram-negatif bir bakteridir. İnek, koyun gibi hayvanların doğal bağırsak florasında bulunabilen ve buradan da süt ve ürünlerine bulaşabilen patojen bir E.coli serotipidir. Gıda mikrobiyolojisinde su ve çeşitli gıdalarda fekal kontaminasyonun indikatörü olarak önem taşımaktadır. (Bilgehan 2000, Turantaş ve Ünlütürk 2003).
L. monocytogenes; Listeriaceae familyasına ait çubuk şeklinde, gram-pozitif, fakültatif anaerob bir bakteridir. Enfeksiyonlarında en çok rol oynayan gıdalar; çiğ süt, süt ürünleri ve sebzeler olmakla birlikte et, kümes hayvanları ve deniz ürünlerinden de izole edilmiştir. L. monocytogenes gıdalar aracılığı ile insana geçebildiği gibi, insandan insana bulaşma da söz konusu olabilmektedir. Enfeksiyon genellikle fekal yolla bulaşır. Özellikle çiğ meyve ve sebze, çiğ peynir, pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri, iyi pişmemiş tavuk, balık ve kırmızı et tüketimi olan kişilerde enfeksiyona rastlanma olasılığı yüksektir. Genel olarak Listeria enfeksiyonu geçirdiği bildirilen kişilerin ise %25inin öldüğü saptanmıştır (Turantaş ve Ünlütürk 2003).
3.2 Analiz Yöntemleri
3.2.1 Örnek hazırlama
Araştırma kapsamında bulunan tüm bitki numunelerinin öğütülerek boyutları küçültülmüş ve hidrodistilasyon yöntemiyle uçucu yağ elde edilerek, bileşiminin
21

İlgili Kaynaklarsingle.php