Bazı origanum türleri ve biyoaktif bileşenlerinin fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi.


incelenmesi için kromatografik analizlere hazırlanmıştır. Hazırlanan örneklere verilen kodlar çizelge 3.1de yer almaktadır.

Çizelge 3.1 Analize alınan bitki örneklerinin menşei ile bitkilere verilen kodlar

Bitki Origanum minutiflorum Origanum onites Origanum vulgare Origanum minutiflorum Origanum onites Origanum onites Origanum minutiflorum Origanum onites Origanum minutiflorum

Menşei
Alanya Alanya Alanya İnan Tarım-Antalya İnan Tarım-Antalya Ege Altes Tarım-Alanya Altes Tarım-Alanya Kaş-Ege

Kodu OMA-345 OOA-711 OVA-993 OMA-126 OOA-465 OOE-414 OMA-671 OOA-748 OME-982

3.2.2 Uçucu yağ elde edilmesi
Uçucu yağ miktarı yüksek olan bitkilerden uçucu yağın elde edilmesinde su buharı distilasyon yöntemi için Clevenger aparatı denilen cam bir düzenek kullanılmaktadır. Bu yöntem belirli miktardaki bitki parçalarının (bu miktar kullanılan cam balonun büyüklüğüne göre değişebilir) su içinde ısıtılarak kontrollü şartlarda 2-3 saat boyunca kaynatılması ve serbest hale geçen uçucu yağın soğutma sisteminde soğutularak belirli bir yerde toplanması esasına dayanmaktadır (Rasooli ve Mırmostafa 2003).
Bu amaç için, 70 gr kurutulmuş bitki Clevenger cihazının (Şekil 3.5) balon kısmına yerleştirildikten sonra 500 mL distile su ilave edilerek cihazın sıcaklığı 350 Cye ayarlanmış ve yaklaşık olarak 3 saat süresince su buharı distilasyon yöntemiyle özütlenerek, uçucu yağların toplanılması sağlanmıştır. Elde edilen uçucu yağlar hava geçirgenliği olmayan koyu renkli şişelere aktarılıp karanlıkta ve +4 Cde saklanmıştır.

2232. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Origanum onites L. uçucu yağının bileşimi - Sayfa 42
30 4. DENEYSEL BULGULAR Bu bölümde, Origanum onites uçucu yağının özelliklerine ait sonuçlar açıklanmıştır. 4.1. Nem Tayini Materyalin içerdiği ortalama nem miktarı %7.61 olarak bulunmuştur. 4.2. Uçucu Yağ Eldesi Bitkisel materyalden uçucu yağ eldesi su distilasyonu ve su buharı distilasyonu yöntemleri ile gerçekleştirilmiştir. 4.2.1. Su Dfstilasyonu Sonuçları Laboratuvar öl...

32. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

uçucu
bitki
origanum
edilen
yağlar
yağların


32. SAYFA ICERIGI

incelenmesi için kromatografik analizlere hazırlanmıştır. Hazırlanan örneklere verilen kodlar çizelge 3.1de yer almaktadır.

Çizelge 3.1 Analize alınan bitki örneklerinin menşei ile bitkilere verilen kodlar

Bitki Origanum minutiflorum Origanum onites Origanum vulgare Origanum minutiflorum Origanum onites Origanum onites Origanum minutiflorum Origanum onites Origanum minutiflorum

Menşei
Alanya Alanya Alanya İnan Tarım-Antalya İnan Tarım-Antalya Ege Altes Tarım-Alanya Altes Tarım-Alanya Kaş-Ege

Kodu OMA-345 OOA-711 OVA-993 OMA-126 OOA-465 OOE-414 OMA-671 OOA-748 OME-982

3.2.2 Uçucu yağ elde edilmesi
Uçucu yağ miktarı yüksek olan bitkilerden uçucu yağın elde edilmesinde su buharı distilasyon yöntemi için Clevenger aparatı denilen cam bir düzenek kullanılmaktadır. Bu yöntem belirli miktardaki bitki parçalarının (bu miktar kullanılan cam balonun büyüklüğüne göre değişebilir) su içinde ısıtılarak kontrollü şartlarda 2-3 saat boyunca kaynatılması ve serbest hale geçen uçucu yağın soğutma sisteminde soğutularak belirli bir yerde toplanması esasına dayanmaktadır (Rasooli ve Mırmostafa 2003).
Bu amaç için, 70 gr kurutulmuş bitki Clevenger cihazının (Şekil 3.5) balon kısmına yerleştirildikten sonra 500 mL distile su ilave edilerek cihazın sıcaklığı 350 Cye ayarlanmış ve yaklaşık olarak 3 saat süresince su buharı distilasyon yöntemiyle özütlenerek, uçucu yağların toplanılması sağlanmıştır. Elde edilen uçucu yağlar hava geçirgenliği olmayan koyu renkli şişelere aktarılıp karanlıkta ve +4 Cde saklanmıştır.

22

İlgili Kaynaklarsingle.php