Bazı origanum türleri ve biyoaktif bileşenlerinin fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi.


Şekil 3.5 Clevenger tipi cam düzeneğin genel görünümü
3.2.3 Uçucu Yağ Bileşimi Tayini
3.2.3.1 GC-MS Yöntemi
Çalışmada elde edilen uçucu yağların bileşimlerinde bulunan maddelerin analizleri için Shimadzu marka GCMS-QP2010 Plus gaz kromatografi cihazı (Shimadzu, Columbia, USA) kullanılmıştır (Şekil 3.6). Buhar destilasyonu ile elde edilen uçucu yağlardan 30 L alınıp 1.5 mL hekzanda çözündürülmüş ve içerisinde bulunan su damlacıklarını gidermek için sodyumsülfat eklendikten sonra cihaza verilmiştir.
Bileşikler kütle spektrometresi (QP 2010Plus) ile tanımlanmıştır. Kütüphane taraması için FFNSC 1.3 (Flavor and Fragrance Natural and Synthetic Compounds) Aroma İndeks Kütüphanesi Alıkonma Zamanı İndeksi (Retention Index) kullanılmıştır. C7-C30 Alkan Standardı kullanılarak alıkonma zamanı hesaplaması yapılmıştır.
Sistemde mass selective dedektör ve TBR-5MS GC kolon (30m uzunluk x 0.25 mm iç çap x 0.25m film kalınlığı) kullanılmıştır. Gaz kromatografisinin kolon fırın başlangıç
2333. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Salvia candidissima Vahl. uçucu bileşenlerinin karekterizasyonu ve antioksidant aktivitelerinin belirlenmesi. - Sayfa 54
54 c-a d= b-a Burada, a: Boş kabın tartımı (g) b:Su ile dolu kabın tartımı (g) c:Yağ ile dolu kabın tartımı (g) 3.2.4. Uçucu Yağın Kimyasal Analizi Salvia candidissima Vahl. bitkisinin uçucu yağının GC ve GC/MS spektrumları, Muğla Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya bölümünde alındı. 3.2.4.1. Gaz Kromatografi (GC) Analizi Uçucu yağ içinde bulunan bileşenler Shimadzu GC-17AF marka gaz...
Au-TiO2 katalizörlüğünde etanolden fotokatalizle hidrojen üretimi - Sayfa 66
Kromatografik kolon Kromatografik kolon cihazın kalbidir. Gaz kromatografisinin gaz analizlerine, buharlaşabilen sıvılara ve buharlaşabilen katılara geniş miktarda uygulanmasından dolayı, değişik tip numuneleri analiz etmek için değişik kolonlara ihtiyaç vardır. Belirli bir numune ile çalışmak için, kolon boyutlarını, kolon sıcaklığını, kolondan geçen taşıyıcı gazın akış hızını, numune miktarını, ...
Tokat florasında doğal yayılış gösteren yabani rezene (Foeniculum vulgare Mill.) populasyonlarının morfolojik ve kimyasal özeliklerinin belirlenmesi - Sayfa 28
16 cihazla analizler yapılmıştır. GC analizinde kullanılan yöntemler aşağıda açıklanmıştır. GC-MS analizi: Autosempler sistemi bulunan Perkin-Elmer Gaz Kromatografisi (GC) Kütle Spektrometresi (MS) ile yapılmıştır. GC/MS ayırımı için, 70 eV iyonization enerjili, elektron iyonization sistemi kullanılmıştır. Taşıyıcı gaz olarak kullanılan helyumun akış oranı 1.3 mL/dk. Kullanılan kolon BPX5 (30m x ...

33. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kromatografi
kolon
cihazı
gcms
kütle
edilen


33. SAYFA ICERIGI

Şekil 3.5 Clevenger tipi cam düzeneğin genel görünümü
3.2.3 Uçucu Yağ Bileşimi Tayini
3.2.3.1 GC-MS Yöntemi
Çalışmada elde edilen uçucu yağların bileşimlerinde bulunan maddelerin analizleri için Shimadzu marka GCMS-QP2010 Plus gaz kromatografi cihazı (Shimadzu, Columbia, USA) kullanılmıştır (Şekil 3.6). Buhar destilasyonu ile elde edilen uçucu yağlardan 30 L alınıp 1.5 mL hekzanda çözündürülmüş ve içerisinde bulunan su damlacıklarını gidermek için sodyumsülfat eklendikten sonra cihaza verilmiştir.
Bileşikler kütle spektrometresi (QP 2010Plus) ile tanımlanmıştır. Kütüphane taraması için FFNSC 1.3 (Flavor and Fragrance Natural and Synthetic Compounds) Aroma İndeks Kütüphanesi Alıkonma Zamanı İndeksi (Retention Index) kullanılmıştır. C7-C30 Alkan Standardı kullanılarak alıkonma zamanı hesaplaması yapılmıştır.
Sistemde mass selective dedektör ve TBR-5MS GC kolon (30m uzunluk x 0.25 mm iç çap x 0.25m film kalınlığı) kullanılmıştır. Gaz kromatografisinin kolon fırın başlangıç
23

İlgili Kaynaklarsingle.php