Bazı origanum türleri ve biyoaktif bileşenlerinin fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi.


sıcaklığı 40 C olup, bu sıcaklıkta 2 dakika tutulmuş, daha sonra sıcaklık 4 C/dakikalık artış ile 230 Cye çıkartılmıştır. Kolon sıcaklığı 40 C, enjektör sıcaklığı ise 250 Cdir. Split modunda, 1Llik hacimde enjeksiyon gerçekleştirilmiş olup, basınç 90 kPa, Toplam akış 28.8 mL/dakika. ve split oranı 15dir. Sistemde 1.61 mL/dakika akış hızıyla helyum taşıyıcı gaz olarak kullanılmıştır. Ayrılan bileşenlerin tanımlanması ve hesaplamalar, ilgili standart maddeler kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Şekil 3.6 GC 2010 GC-MS Sistemi MS Çalışma Koşulları: İyon kaynağı sıcaklığı: 200 C, interface sıcaklığı 250 C, solvent cut time 2.5 dakikadır. GC-MS yöntemi çalışma koşulları çizelge 3.2de verilmiştir.
2434. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Anadolu kaynaklı camellia sinensis (L.)O.kuntze bitkisi üzerinde farmakognozik araştırmalar - Sayfa 144
127 Ekstraksiyon tamamlanır tamamlanmaz, uçucu bileşikleri adsorblamış olan fiber, GC/MS’in enjektör kısmına yerleştirilerek 3 dakika beklendi ve uçucu bileşikler belirtilen koşullarda ve kapiler kolonda sıcaklık programlaması yapılarak analiz edildi ve ayrılan maddelerin kütle spektrumları alındı. GC/MS Analiz Koşulları Cihaz :ShimadzuGC-17A/QP5000 GCMS Kolon :Supelcowax-10 (30m×0...
Bitkisel atık yağların karakterizasyonu ve biyodizel üretiminde değerlendirilmesi - Sayfa 84
68 3.2.10. Gaz Kromatografi Kütle Spektometresi ile Biyodizel Tayini Analiz Shimadzu GC-MS QP5000 gaz kromatografi kütle spektometresi ile gerçekleştirilmiştir. Kullanılan Varian CP-SIL 88 kolonun uzunluğu 60 m, çapı 0,25 mm ve film kalınlığı 0,25 μm’dir. Analiz sırasındaki çalışma koşulları ve sıcaklık programı çizelge 3.2.10.1. ve 3.2.10.2.’de gösterilmiştir. Çizelge 3.2.10.1. GC-MS cih...
Organik çözücü ortamlarında enzimler aracılığıyla yapılan sentezlerin model sistemlerde incelenmesi - Sayfa 78
EK 3 GC/MS ŞARTLARI GC/MS Kolon (Sabit faz) Taşıyıcı gaz Akış hızı : Agilent 6890 GC System 5973 MSD : HP-5MS, 0.25mm×30m×0.25µm : Helyum : 1 mL/dak. Fırın şartları Başlangıç sıcaklığı : 40 oC Başlangıç bekleme süresi : 5 dakika 5 oC/dak hızla 250 oC’ ye kadar doğrusal artış Bitiş bekleme süresi : 10 dakika Split oranı : (50:1) 66 ...

34. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sıcaklığı
akış
kolon
split
gcms
taşıyıcı


34. SAYFA ICERIGI

sıcaklığı 40 C olup, bu sıcaklıkta 2 dakika tutulmuş, daha sonra sıcaklık 4 C/dakikalık artış ile 230 Cye çıkartılmıştır. Kolon sıcaklığı 40 C, enjektör sıcaklığı ise 250 Cdir. Split modunda, 1Llik hacimde enjeksiyon gerçekleştirilmiş olup, basınç 90 kPa, Toplam akış 28.8 mL/dakika. ve split oranı 15dir. Sistemde 1.61 mL/dakika akış hızıyla helyum taşıyıcı gaz olarak kullanılmıştır. Ayrılan bileşenlerin tanımlanması ve hesaplamalar, ilgili standart maddeler kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Şekil 3.6 GC 2010 GC-MS Sistemi MS Çalışma Koşulları: İyon kaynağı sıcaklığı: 200 C, interface sıcaklığı 250 C, solvent cut time 2.5 dakikadır. GC-MS yöntemi çalışma koşulları çizelge 3.2de verilmiştir.
24

İlgili Kaynaklarsingle.php