Bazı origanum türleri ve biyoaktif bileşenlerinin fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi.


Çizelge 3.2. GC-MS Çalışma Koşulları

Ekipman/Parametre/Koşul

Açıklama

Gaz kromatografi

Shimadzu; Shimadzu Scientific Instruments 7102

Dedektör Kütle spektrometresi
Kolon Taşıyıcı gaz Taşıyıcı gaz akış hızı Kolon sıcaklığı Enjektör sıcaklığı Başlangıç tepe basıncı

Riverwood Drive, Columbia, U.S.A. Kütle Spektrometresi QP 2010 Plus TBR 5MS GC Column (30m x 0.25 mm x 0.25 m) Helyum 1.61 mL/dakika 40 C 250 C 90 kPa

Enjeksiyon modu Enjeksiyon hacmi Fırın sıcaklık programı
İyonizasyon modu MS kaynak sıcaklığı

Split

1 L

Oran Sıcaklık Bekleme süresi (dakika)

— 40C 2,0

4,0 230C 0

(Analiz süresi:49.5 dak.)

MS Çalışma Koşulları

EI (Elektron İmpact)

200 C

Elektron enerjisi İyon kaynak sıcaklığı Arayüz sıcaklığı Kazanım modu Tarama aralığı

70 eV 200 C 250 C
Scan 35 450 m/z

3.2.4 Antioksidan aktivite tayin yöntemi
DPPH yöntemi ile antioksidan aktivite tayini, mor renkli stabil bir bileşik olan DPPH radikalinin, test bileşiği ile reaksiyonundan sonra indirgenmesi sonucu, renkte meydana gelen azalmanın (mordan sarıya dönüşüm) spektrofotometrede 517 nm dalga boyunda ölçülmesine dayanmaktadır. Yoğun mor renkli DPPH radikal çözeltisi, antioksidan
2535. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bazı Türk nane (Mentha L.) uçucu yağlarının biyolojik aktiviteleri - Sayfa 31
spektrometrisi kısmında tek tek kütle spektrumları alındı. Değerlendirme işlemleri "Başer Uçucu Yağ Bileşenleri Kütüphanesi"’nin yanı sıra Wiley GK/KS, Adams ve MassFinder 2.1 Kütüphane Tarama Yazılımları kullanılarak yapıldı. Gaz kromatografisi/kütle spektrometrisi (GK/KS) ve gaz kromatografisi (GK/FID) ile apolar bileşiklerin analizi GK Analiz Koşulları Sistem : Agilent 6890N GC Kolon : HP-Innow...
Allium scoradoprasum (körmen) ve allium sativum (sarımsak)' un lısterıa monocytogenes, escherıchıa coli o157:h7, salmonella enterıtıdıs üzerine etkileri Allium scoradoprasum (körmen) and allium sativum (garlic) listeria monocytogenes, escherichia coli o157:h7, salmonella enteritidis on the effects - Sayfa 47
3.2.2. Uçucu Yağların Bileşenlerinin Belirlenmesi Allium sativum ve Allium scoradoprasum’ un yaprak materyalinden distile edilen yağın analizi için Gaz Kromatogafisi / Kütle Spektrometresi yöntemi kullanılmıştır (Şekil 3.). Bu yönteme ait koşullar aşağıda verilmiştir. Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi (GC/MS) Şartları: Sistem: Shimadzu QP 5050A GC/MS System Kolon: CP-Sil 5 CB (25 m, uzunluk,...
Umbelliferae familyasına ait bazı bitki türlerinin uçucu yağlarının antimikrobiyal aktivitelerinin araştırılması - Sayfa 55
43 GC Analiz Koşulları Sistem Kolon Taşıyıcı Gaz Split Oranı Dedektör Sıcaklıklar Enjeksiyon Kolon Dedektör : Shimadzu GC-1 7A : CPSil 5CB : Azot (lml/dk) : 50:1 : FID : 250°C : 60°C//5°C/dk//260°C-20 dk. : 250°C 2.2.2.5. Gaz Kromatografısi / Kütle Spektrometresi (GC/MS) Uçucu yağ içindeki bileşenler, gaz kromatografisi kolonunda ayrıldıktan sonra dedektör görevi gören kütle spek...

35. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

gcms
analiz
iyon
kolon
enjeksiyon
helyum


35. SAYFA ICERIGI

Çizelge 3.2. GC-MS Çalışma Koşulları

Ekipman/Parametre/Koşul

Açıklama

Gaz kromatografi

Shimadzu; Shimadzu Scientific Instruments 7102

Dedektör Kütle spektrometresi
Kolon Taşıyıcı gaz Taşıyıcı gaz akış hızı Kolon sıcaklığı Enjektör sıcaklığı Başlangıç tepe basıncı

Riverwood Drive, Columbia, U.S.A. Kütle Spektrometresi QP 2010 Plus TBR 5MS GC Column (30m x 0.25 mm x 0.25 m) Helyum 1.61 mL/dakika 40 C 250 C 90 kPa

Enjeksiyon modu Enjeksiyon hacmi Fırın sıcaklık programı
İyonizasyon modu MS kaynak sıcaklığı

Split

1 L

Oran Sıcaklık Bekleme süresi (dakika)

— 40C 2,0

4,0 230C 0

(Analiz süresi:49.5 dak.)

MS Çalışma Koşulları

EI (Elektron İmpact)

200 C

Elektron enerjisi İyon kaynak sıcaklığı Arayüz sıcaklığı Kazanım modu Tarama aralığı

70 eV 200 C 250 C
Scan 35 450 m/z

3.2.4 Antioksidan aktivite tayin yöntemi
DPPH yöntemi ile antioksidan aktivite tayini, mor renkli stabil bir bileşik olan DPPH radikalinin, test bileşiği ile reaksiyonundan sonra indirgenmesi sonucu, renkte meydana gelen azalmanın (mordan sarıya dönüşüm) spektrofotometrede 517 nm dalga boyunda ölçülmesine dayanmaktadır. Yoğun mor renkli DPPH radikal çözeltisi, antioksidan
25

İlgili Kaynaklarsingle.php