Bazı origanum türleri ve biyoaktif bileşenlerinin fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi.


Çizelge 3.3 DPPH yöntemi ile antioksidan aktivite tayininde test tüpü içerikleri

1.tüp
600 L DPPH

2.tüp
600 L DPPH

3.tüp
600 L DPPH

4.tüp
600 L DPPH

5.tüp
600 L DPPH

20 L örnek 40 L örnek 60 L örnek 80 L örnek 100 Lörnek

5380L MeOH

5360L MeOH

5340L MeOH

5320L MeOH

5300L MeOH

şahit 600 L DPPH

5400L MeOH

Uçucu yağın ve standartların yüzde (%) inhibisyon değerleri aşağıdaki eşitliğe göre hesaplanmıştır.

% İnhibisyon = (ADPPH – Aekstrakt ) / ADPPH x 100

Burada; ADPPH: DPPH* şahit örneğinin absorbans değeri Aekstrakt: Örnek ekstraktının absorbans değeri
İnhibisyon eğrisinin denklemi kullanılarak EC50 değeri (radikalin % 50sinin inhibisyonunu sağlayan konsantrasyon) hesaplanmıştır. Hesaplamada, örneğe uygulanan seyreltme işlemi de dikkate alınmıştır. Elde edilen grafiklerde % inhibisyon değeri (y) yerine, %50 değeri konularak radikalin %50sinin inhibisyonunu sağlayan örnek hacmi hesaplanarak, seyreltme faktörüne (Sf) bölünmüştür.

% İnhibisyon (y) = a . (örnek hacmi) + b

50 = [a . (örnek hacmi) + b] / Sf

2737. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Çanakkale florasındaki bazı tıbbi ve aromatik bitkilerin antioksidan aktivitesinin belirlenmesi - Sayfa 42
verilerinden yararlanılarak her bir örnek miktarına karşılık gelen yüzde inhibisyon değerleri aşağıda verilen eşitliğe göre hesaplanmıştır: % İnhibisyon = [ (ADPPH – Aekstrakt) / ADPPH ] x 100 Burada ADPPH, DPPH• blank örneğinin absorbans değerini; Aekstrakt, örnek ekstraktının absorbans değerini ifade etmektedir. Yukarıdaki eşitliğe göre belirlenen yüzde inhibisyon değerleri örnek miktarlarına ...
Kolajen hidrolizat içeren meyveli içecek üretimi - Sayfa 61
37 Eşitlik 3.4. DPPH Hesaplaması. ADPPH= DPPH şahit örneğinin absorbans değeri Aekstrakt= Örnek ekstraktınınabsorbans değeri Yukarıdaki eşitliğe göre belirlenen inhibisyon değerleri, örnek hacimlerine karşı bir grafiğe aktarılıp linear regrasyon analizi uygulanmak suretiyle, örneğe ilişkin eğriye ve bu eğriyi tanımlayan eşitliğe ulaşılmıştır. Bu eşitlik kullanılarak da, örneğe ilişkin EC50 değe...
Kolajen hidrolizat içeren meyveli içecek üretimi - Sayfa 60
36 Örnek hacmi değiştirilerek (25, 50, 75 µl ), 2 ml ABTS stok çözeltisine eklenip, aynı işlemler tekrarlanmıştır. Eğer örnekte, antioksidant aktiviteye sahip bileşikler varsa, radikal çözeltisinin rengi gittikçe açılacak ve okunan absorbans değeri zamana bağlı olarak gittikçe düşecektir. 6 dakika süre sonunda saptanmış ortalama yüzde inhibisyon değerleri örnek hacimlerine karşı bir grafiğe aktar...

37. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

dpph
yöntemi
hesaplanmıştır
inhibisyon
radikalin
kullanılarak


37. SAYFA ICERIGI

Çizelge 3.3 DPPH yöntemi ile antioksidan aktivite tayininde test tüpü içerikleri

1.tüp
600 L DPPH

2.tüp
600 L DPPH

3.tüp
600 L DPPH

4.tüp
600 L DPPH

5.tüp
600 L DPPH

20 L örnek 40 L örnek 60 L örnek 80 L örnek 100 Lörnek

5380L MeOH

5360L MeOH

5340L MeOH

5320L MeOH

5300L MeOH

şahit 600 L DPPH

5400L MeOH

Uçucu yağın ve standartların yüzde (%) inhibisyon değerleri aşağıdaki eşitliğe göre hesaplanmıştır.

% İnhibisyon = (ADPPH – Aekstrakt ) / ADPPH x 100

Burada; ADPPH: DPPH* şahit örneğinin absorbans değeri Aekstrakt: Örnek ekstraktının absorbans değeri
İnhibisyon eğrisinin denklemi kullanılarak EC50 değeri (radikalin % 50sinin inhibisyonunu sağlayan konsantrasyon) hesaplanmıştır. Hesaplamada, örneğe uygulanan seyreltme işlemi de dikkate alınmıştır. Elde edilen grafiklerde % inhibisyon değeri (y) yerine, %50 değeri konularak radikalin %50sinin inhibisyonunu sağlayan örnek hacmi hesaplanarak, seyreltme faktörüne (Sf) bölünmüştür.

% İnhibisyon (y) = a . (örnek hacmi) + b

50 = [a . (örnek hacmi) + b] / Sf

27

İlgili Kaynaklarsingle.php