Bazı origanum türleri ve biyoaktif bileşenlerinin fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi.


3.2.5 Antimikrobiyel aktivite tayini
3.2.5.1 Mikroorganizma kültürlerinin analize hazırlanması
Test edilecek mikroorganizmaların E. coli O157:H7 ve L. monocytogenes suşları Nutrient Broth (NB) içinde aktive edilmiş bir günlük kültürleri kullanılmıştır. Bir gecelik inkübasyondan sonra elde edilen bakteri kültürleri % 0.1lik peptonlu su ile seri seyreltmeye tabi tutulmuştur. Bu seriden 10-2 (yaklaşık olarak 107 kob/mL miktarında bakteri bulunduran) seyreltmeden 0.1 mL alınarak uçucu yağların etkinliğini belirlemede kullanılmak üzere ayrılmıştır. Hazırlanan bu seriden 10-6 ve 10-7 (yaklaşık olarak 1000 ve 100 adet bakteri bulunduran) seyreltmelerden alınan 0.1 mL örnekler inokülasyon seviyesini tespit amacıyla daha önceden yaklaşık olarak E. coli O157:H7 için 10 – 15 mL McConkey Sorbitol Agar (MCSA) ve L. monocytogenes için 10 15 mL Oxford Agar dökülmüş olan petri kutularına aktarılmış, drigalski spatülü kullanılarak besiyeri yüzeyine yayılmış ve besi yeri aktarılan örnekleri absorbe ettikten sonra petri kutuları 352 oClik inkübatörde 24 – 48 saat süresince inkübasyona tabi tutulmuştur.
3.2.5.2 Uçucu yağların konsantrasyonları
Antimikrobiyel aktivite için 0 (kontrol), 5, 20, 40, 60 ve 80 L/mL oranında (6 adet) uçucu yağ konsantrasyonlarının kullanıldığı seri tüpler hazırlanmış ve tüplere önce 900
L % 0.1 pepton water eklendikten sonra 100 L aktifleştirilmiş olan E. coli O157:H7 ve L. monocytogenes kültüründen eklenmiş ve daha sonra yukarda belirtilen konsantrasyonlarda uçucu yağ eklenmiştir. Yağ su fazının karışmasını sağlamak için, % 0.5 oranında dimetilsülfokside (DMSO) eklenmiş ve karışım vorteks tüp karıştırıcısında 2500 devir/dak. hızında 5 sn. süresince karıştırıldıktan sonra her bir konsantrasyona göre % 0.1 peptonlu su ile seri dilüsyonlar hazırlanmıştır. Kontrol amacıyla hazırlanan örneklere ise sadece uçucu yağ eklenmemiştir.
2838. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Üzüm kabuğu, siyah havuç ve kırmızı lahanadan ekstrakte edilen antosiyanin bazlı renk maddelerinin biyolojik özelliklerinin belirlenmesi ve bazı gıda maddelerinde renklendirici olarak kullanımı - Sayfa 90
69 Her mikroorganizma, içerisinde 25 mL steril besiyeri (bakteriler için nutrient agar ve mayalar için malt ekstrakt agar) içeren 43-45ºC sıcaklıkta bulunan erlenmayerdeki besiyerine %1 oranında aşılanmıştır. Mikroorganizma kültürüyle aşılama yapılmış agarlar, 9-10 cm çapındaki petri plaklarına dökülerek, donduktan sonra 4ºC’de yaklaşık 1 saat bekletilmiştir. Ekstraktların eldelerinde kullanılan...
Midye kabuğu tozunun paslanmaz çelik yüzeylerde oluşan biyofilm temizleme etkisinin araştırılması - Sayfa 59
46 Steril su, % 0.25 ve 0.50 konsantrasyonlu midye kabuğu tozu çözeltisi ile yıkanan paslanmaz çelik plakalar gram boyama uygulandıktan sonra 100x objektifli optik mikroskopta (Nikon Eclipse L150A) görüntülenerek fotoğrafları çekilmiştir. Gram boyamada, plakalar kurutulduktan sonra bütün yüzeye 2 damla kristal viole damlatılmış 1 dak sonra yıkanmıştır. Yıkanan plakalara 2 damla lugol damlatılmış ...

38. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

besi
coli
petri
bakteri
yeri
saat


38. SAYFA ICERIGI

3.2.5 Antimikrobiyel aktivite tayini
3.2.5.1 Mikroorganizma kültürlerinin analize hazırlanması
Test edilecek mikroorganizmaların E. coli O157:H7 ve L. monocytogenes suşları Nutrient Broth (NB) içinde aktive edilmiş bir günlük kültürleri kullanılmıştır. Bir gecelik inkübasyondan sonra elde edilen bakteri kültürleri % 0.1lik peptonlu su ile seri seyreltmeye tabi tutulmuştur. Bu seriden 10-2 (yaklaşık olarak 107 kob/mL miktarında bakteri bulunduran) seyreltmeden 0.1 mL alınarak uçucu yağların etkinliğini belirlemede kullanılmak üzere ayrılmıştır. Hazırlanan bu seriden 10-6 ve 10-7 (yaklaşık olarak 1000 ve 100 adet bakteri bulunduran) seyreltmelerden alınan 0.1 mL örnekler inokülasyon seviyesini tespit amacıyla daha önceden yaklaşık olarak E. coli O157:H7 için 10 – 15 mL McConkey Sorbitol Agar (MCSA) ve L. monocytogenes için 10 15 mL Oxford Agar dökülmüş olan petri kutularına aktarılmış, drigalski spatülü kullanılarak besiyeri yüzeyine yayılmış ve besi yeri aktarılan örnekleri absorbe ettikten sonra petri kutuları 352 oClik inkübatörde 24 – 48 saat süresince inkübasyona tabi tutulmuştur.
3.2.5.2 Uçucu yağların konsantrasyonları
Antimikrobiyel aktivite için 0 (kontrol), 5, 20, 40, 60 ve 80 L/mL oranında (6 adet) uçucu yağ konsantrasyonlarının kullanıldığı seri tüpler hazırlanmış ve tüplere önce 900
L % 0.1 pepton water eklendikten sonra 100 L aktifleştirilmiş olan E. coli O157:H7 ve L. monocytogenes kültüründen eklenmiş ve daha sonra yukarda belirtilen konsantrasyonlarda uçucu yağ eklenmiştir. Yağ su fazının karışmasını sağlamak için, % 0.5 oranında dimetilsülfokside (DMSO) eklenmiş ve karışım vorteks tüp karıştırıcısında 2500 devir/dak. hızında 5 sn. süresince karıştırıldıktan sonra her bir konsantrasyona göre % 0.1 peptonlu su ile seri dilüsyonlar hazırlanmıştır. Kontrol amacıyla hazırlanan örneklere ise sadece uçucu yağ eklenmemiştir.
28

İlgili Kaynaklarsingle.php