Bazı origanum türleri ve biyoaktif bileşenlerinin fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi.


TEŞEKKÜR
Yüksek lisans çalışmam süresince bana değerli zamanını ayırarak yönlendiren, araştırmalarımın her aşamasında bilgi, öneri ve yardımlarını esirgemeyerek bana her türlü kolaylığı sağlayan danışman hocam Sayın Prof. Dr. Ender Sinan POYRAZOĞLUna (Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü), laboratuvar çalışmalarım sırasında her türlü destek ve yardımlarını esirgemeyerek önemli katkılarda bulunan Sayın Doç. Dr. Gülsün AKDEMİR EVRENDİLEKe (Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü) ve Sayın Dr. Nevzat KONARa (Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü), sonuçlarımın istatistiksel olarak değerlendirilmesinde yardımlarını esirgemeyen Sayın Öğr. Gör. Yalçın GÜCERe (Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek Yüksek Okulu), eğitim hayatım süresince maddi ve manevi birçok fedakarlık göstererek beni destekleyen, sevgilerini hiçbir zaman eksik etmeyen annem Sevgi ÖZGÜR, babam Yavuz ÖZGÜR ve kardeşim Beray Bahri ÖZGÜRe, çalışmalarım sırasında manevi yönden hep yanımda olduklarını hissettirerek bana güç veren eşim Atila TEKİN ile oğlum Arda TEKİNe en derin duygularla teşekkürü bir borç bilirim. Bu tez çalışmasında yapılan bazı analizlerin yapılmasında, Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen 2009 K 120 410 numaralı Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme Merkezi’nde bulunan cihazlardan faydalanılmıştır. Bu nedenle katkılarından dolayı Kalkınma Bakanlığına teşekkürlerimi sunarım.
Setenay Beril TEKİN Ankara, Temmuz 2013
,
iii4. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bazı işlenmiş fındık ürünlerinin raf ömrü üzerine araştırmalar - Sayfa 4
TEŞEKKÜR Fındık sanayi açısından oldukça önemli olan bu tezin oluşturulması ve yürütülmesinde beni yönlendiren, çalışma süresince bilgi, tecrübe ve yardımlarıyla bana yol gösteren değerli hocam, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. A.İlhami KÖKSAL’a, çalışma sırasında bilgi ve tecrübesiyle katkıda bulunan tez izleme komitesi üyesi hocam, Anka...
Beyşehir Gölü'nün fitoplankton biyokütlesi ve tür kompozisyonu - Sayfa 5
TEŞEKKÜR Çalışmalarımı yönlendiren, araştırmalarımın her aşamasında bilgi, öneri ve yardımlarını esirgemeyerek akademik ortamda olduğu kadar beşeri ilişkilerde de engin fikirleriyle yetişme ve gelişmeme katkıda bulunan danışman hocam Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. A. Nilsun DEMİR’e, çalışmalarım sırasında önemli katkılarda buluna...
Ankara ili büyükbaş hayvancılık işletmelerinde atık yönetim sistemlerinin değerlendirilmesi - Sayfa 4
TEŞEKKÜR Çalışmalarımı yönlendiren, araştırmalarımın her aşamasında bilgi, öneri ve yardımlarını esirgemeyerek akademik olarak yetişme ve gelişmeme katkıda bulunan hocam Sayın Prof. Dr. Metin OLGUN’a, çalışmalarımın her aşamasında görüş ve düşünceleriyle beni yönlendiren ve bana destek olan Sayın Prof. Dr. Koray HAKTANIR’a ve Sayın Prof. Dr. Y. Ersoy YILDIRIM’a, araştırmalarımın belirlenen hedefle...

4. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

teşekkür
ankara
sayın
hocam
destek
üniversitesi


4. SAYFA ICERIGI

TEŞEKKÜR
Yüksek lisans çalışmam süresince bana değerli zamanını ayırarak yönlendiren, araştırmalarımın her aşamasında bilgi, öneri ve yardımlarını esirgemeyerek bana her türlü kolaylığı sağlayan danışman hocam Sayın Prof. Dr. Ender Sinan POYRAZOĞLUna (Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü), laboratuvar çalışmalarım sırasında her türlü destek ve yardımlarını esirgemeyerek önemli katkılarda bulunan Sayın Doç. Dr. Gülsün AKDEMİR EVRENDİLEKe (Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü) ve Sayın Dr. Nevzat KONARa (Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü), sonuçlarımın istatistiksel olarak değerlendirilmesinde yardımlarını esirgemeyen Sayın Öğr. Gör. Yalçın GÜCERe (Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek Yüksek Okulu), eğitim hayatım süresince maddi ve manevi birçok fedakarlık göstererek beni destekleyen, sevgilerini hiçbir zaman eksik etmeyen annem Sevgi ÖZGÜR, babam Yavuz ÖZGÜR ve kardeşim Beray Bahri ÖZGÜRe, çalışmalarım sırasında manevi yönden hep yanımda olduklarını hissettirerek bana güç veren eşim Atila TEKİN ile oğlum Arda TEKİNe en derin duygularla teşekkürü bir borç bilirim. Bu tez çalışmasında yapılan bazı analizlerin yapılmasında, Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen 2009 K 120 410 numaralı Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme Merkezi’nde bulunan cihazlardan faydalanılmıştır. Bu nedenle katkılarından dolayı Kalkınma Bakanlığına teşekkürlerimi sunarım.
Setenay Beril TEKİN Ankara, Temmuz 2013
,
iii

İlgili Kaynaklarsingle.php