Bazı origanum türleri ve biyoaktif bileşenlerinin fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi.


OOA-748 uçucu yağında ana bileşen olarak; % 52.01 oranında karvakrol, % 27.17 oranında timol, % 4.36 oranında linalol, % 5.03 oranında p-simen, % 2.64 oranında terpinen ve % 1.26 oranında isoborneol tespit edilmiştir.
Elde edilen sonuçlara göre; O. minutiflorum uçucu yağında bulunan majör bileşenler karvakrol (% 67.86 84.95), p-simen (% 5.36 8.77), -terpinen (% 0.99 3.46)dir. Diğer bileşenler ise linalol, isoborneol ve -karyofillen olup, timol oranı ise % 0.25 0.63 arasında değişmektedir. O. minutiflorum türleri arasında en yüksek karvakrol (% 84.95) ve timol (% 0.63) değerleri; Alanyadan toplanan O. minutiflorum bitkisinden elde edilen OMA-671 kodlu uçucu yağda saptanmıştır.
GC-MS sonuçlarına göre; O. onites uçucu yağında bulunan majör bileşenler karvakrol (% 30.01 – 71.96), timol (% 1.53 38.25), p-simen (% 3.90 10.07) ve -terpinen (% 2.25 5.07)dir. Diğer önemli bileşenler ise -bisabolen, linalol, isoborneol ve -karyofillen bulunmuştur. O.onites türleri arasında en yüksek karvakrol (% 71.96) oranına, Alanyadan toplanan O. onites bitkisinden elde edilen OOA-711 kodlu uçucu yağda rastlanmıştır. En yüksek timol (% 38.25) değerine sahip bitkinin ise Egede yetişen O.onitesden elde edilen OOE-414 uçucu yağın sahip olduğu saptanmıştır.
Yapılan analizlerde Alanyadan toplanan O. vulgare bitkisinden edilen OVA-993 uçucu yağında ise, % 81.35 oranında karvakrol, % 10.17 oranında linalol ,% 1.27 oranında psimen, % 1.21 oranında timol ve % 1.01 oranında -karyofillen bulunmuştur.
Tüm Origanum türleri arasında en yüksek karvakrol oranı % 84.95 ile Alanyadan toplanan O. minutifloruma (OMA-671); en düşük karvakrol oranı ise % 30.01 ile Egeden toplanan O. onitese (OOE-414) ait olarak belirlenmiştir. En yüksek timol oranına (% 38.25) sahip bitki Egeden toplanan O.onites (OOE-414); en düşük timol oranına (% 0.25) sahip bitki ise Alanyadan toplanan O.minutiflorum (OMA-345) olarak belirlenmiştir. O. vulgare (OVA-993) türüne ait dikkati çeken en önemli özelliğin ise linalol (% 10.17) oranının diğer türlere nazaran oldukça yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.
3949. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

uçucu
bileşen
karvakrol
timol
psimen
γterpinen


49. SAYFA ICERIGI

OOA-748 uçucu yağında ana bileşen olarak; % 52.01 oranında karvakrol, % 27.17 oranında timol, % 4.36 oranında linalol, % 5.03 oranında p-simen, % 2.64 oranında terpinen ve % 1.26 oranında isoborneol tespit edilmiştir.
Elde edilen sonuçlara göre; O. minutiflorum uçucu yağında bulunan majör bileşenler karvakrol (% 67.86 84.95), p-simen (% 5.36 8.77), -terpinen (% 0.99 3.46)dir. Diğer bileşenler ise linalol, isoborneol ve -karyofillen olup, timol oranı ise % 0.25 0.63 arasında değişmektedir. O. minutiflorum türleri arasında en yüksek karvakrol (% 84.95) ve timol (% 0.63) değerleri; Alanyadan toplanan O. minutiflorum bitkisinden elde edilen OMA-671 kodlu uçucu yağda saptanmıştır.
GC-MS sonuçlarına göre; O. onites uçucu yağında bulunan majör bileşenler karvakrol (% 30.01 – 71.96), timol (% 1.53 38.25), p-simen (% 3.90 10.07) ve -terpinen (% 2.25 5.07)dir. Diğer önemli bileşenler ise -bisabolen, linalol, isoborneol ve -karyofillen bulunmuştur. O.onites türleri arasında en yüksek karvakrol (% 71.96) oranına, Alanyadan toplanan O. onites bitkisinden elde edilen OOA-711 kodlu uçucu yağda rastlanmıştır. En yüksek timol (% 38.25) değerine sahip bitkinin ise Egede yetişen O.onitesden elde edilen OOE-414 uçucu yağın sahip olduğu saptanmıştır.
Yapılan analizlerde Alanyadan toplanan O. vulgare bitkisinden edilen OVA-993 uçucu yağında ise, % 81.35 oranında karvakrol, % 10.17 oranında linalol ,% 1.27 oranında psimen, % 1.21 oranında timol ve % 1.01 oranında -karyofillen bulunmuştur.
Tüm Origanum türleri arasında en yüksek karvakrol oranı % 84.95 ile Alanyadan toplanan O. minutifloruma (OMA-671); en düşük karvakrol oranı ise % 30.01 ile Egeden toplanan O. onitese (OOE-414) ait olarak belirlenmiştir. En yüksek timol oranına (% 38.25) sahip bitki Egeden toplanan O.onites (OOE-414); en düşük timol oranına (% 0.25) sahip bitki ise Alanyadan toplanan O.minutiflorum (OMA-345) olarak belirlenmiştir. O. vulgare (OVA-993) türüne ait dikkati çeken en önemli özelliğin ise linalol (% 10.17) oranının diğer türlere nazaran oldukça yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.
39

İlgili Kaynaklarsingle.php