Bazı origanum türleri ve biyoaktif bileşenlerinin fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi.


İÇİNDEKİLER

ÖZET.
ABSTRACT. TEŞEKKÜR. KISALTMALAR ve SİMGELER DİZİNİ. ŞEKİLLER DİZİNİ. ÇİZELGELER DİZİNİ.
1. GİRİŞ. 2. KURAMSAL TEMELLER ve KAYNAK ÖZETLER. 2.1 Lamiacaea (=Labiatae) familyası. 2.2 Uçucu yağlar. 2.3 Fenolik bileşikler.
2.4 Antioksidan etki.
2.5 Antimikrobiyal etki. 3. MATERYALVE YÖNTEM. 3.1 Materyal. 3.1.1 Bitki örnekleri.
3.1.2 Reaktifler ve ekipmanlar.
3.1.3 Mikroorganizmalar. 3.2 Analiz yöntemleri. 3.2.1 Örnek hazırlama. 3.2.2 Uçucu yağ elde edilmesi . 3.2.3 Uçucu yağ bileşimi tayini. 3.2.3.1 GC-MS yöntemi. 3.2.4 Antioksidan aktivite tayin yöntemi.
3.2.5 Antimikrobiyel aktivite tayini.
3.2.5.1 Mikroorganizma kültürlerinin analize hazırlanması.
3.2.5.2 Uçucu yağların konsantrasyonları.
3.2.5.3 Antibakteriyel aktivitenin belirlenmesi için uçucu yağların inaktivasyon etkilerinin ölçülmesi.
3.2.6 İstatistiksel analiz. 4. ARAŞTIRMA BULGULARI. 4.1. Elde edilen uçucu yağın GC-MS analizi ile belirlenen kimyasal bileşimi.
4.2 Antioksidan aktivite tayini.
4.3 Antimikrobiyal aktivite tayini. 4.3.1. Origanum minutiflorum uçucu yağlarının Escherichia coli O157:H7
üzerine etkisi. 4.3.2 Origanum onites uçucu yağlarının Escherichia coli O157:H7 üzerine
etkisi. 4.3.3 Origanum vulgare uçucu yağının Escherichia coli O157:H7 üzerine
etkisi. 4.3.4 Origanum minutiflorum uçucu yağlarının Listeria monocytogenes
üzerine etkisi.

i ii iii vi vii viii
1 7 7 7 9 11 14 18 18 18 20 21 21 21 22 23 23 25 28 28 28
29 29 30 30 40 45
45
47
48
49

iv5. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yağlar
etki
yağların
origanum
yağlarının
coli


5. SAYFA ICERIGI

İÇİNDEKİLER

ÖZET.
ABSTRACT. TEŞEKKÜR. KISALTMALAR ve SİMGELER DİZİNİ. ŞEKİLLER DİZİNİ. ÇİZELGELER DİZİNİ.
1. GİRİŞ. 2. KURAMSAL TEMELLER ve KAYNAK ÖZETLER. 2.1 Lamiacaea (=Labiatae) familyası. 2.2 Uçucu yağlar. 2.3 Fenolik bileşikler.
2.4 Antioksidan etki.
2.5 Antimikrobiyal etki. 3. MATERYALVE YÖNTEM. 3.1 Materyal. 3.1.1 Bitki örnekleri.
3.1.2 Reaktifler ve ekipmanlar.
3.1.3 Mikroorganizmalar. 3.2 Analiz yöntemleri. 3.2.1 Örnek hazırlama. 3.2.2 Uçucu yağ elde edilmesi . 3.2.3 Uçucu yağ bileşimi tayini. 3.2.3.1 GC-MS yöntemi. 3.2.4 Antioksidan aktivite tayin yöntemi.
3.2.5 Antimikrobiyel aktivite tayini.
3.2.5.1 Mikroorganizma kültürlerinin analize hazırlanması.
3.2.5.2 Uçucu yağların konsantrasyonları.
3.2.5.3 Antibakteriyel aktivitenin belirlenmesi için uçucu yağların inaktivasyon etkilerinin ölçülmesi.
3.2.6 İstatistiksel analiz. 4. ARAŞTIRMA BULGULARI. 4.1. Elde edilen uçucu yağın GC-MS analizi ile belirlenen kimyasal bileşimi.
4.2 Antioksidan aktivite tayini.
4.3 Antimikrobiyal aktivite tayini. 4.3.1. Origanum minutiflorum uçucu yağlarının Escherichia coli O157:H7
üzerine etkisi. 4.3.2 Origanum onites uçucu yağlarının Escherichia coli O157:H7 üzerine
etkisi. 4.3.3 Origanum vulgare uçucu yağının Escherichia coli O157:H7 üzerine
etkisi. 4.3.4 Origanum minutiflorum uçucu yağlarının Listeria monocytogenes
üzerine etkisi.

i ii iii vi vii viii
1 7 7 7 9 11 14 18 18 18 20 21 21 21 22 23 23 25 28 28 28
29 29 30 30 40 45
45
47
48
49

iv

İlgili Kaynaklarsingle.php