Bazı origanum türleri ve biyoaktif bileşenlerinin fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi.


4.2 Antioksidan Aktivite Tayini

İlgili bölümde belirtildiği şekilde hazırlanan bitki örneklerinde, farklı seyreltme oranlarında, örnek hacimlerin yüzde (%) inhibisyon değerleri belirlenmiş, lineer regresyon analizi uygulanarak grafiklere aktarılarak örneğe ilişkin eğriler ve bu eğrileri tanımlayan eşitliklere ulaşılmıştır (Şekil 4.1 – 4.9).

İnhibisyon eğrilerine ait denklemler kullanılarak, her bir bitki için EC50 değerleri (radikalin % 50sinin inhibisyonunu sağlayan konsantrasyon) hesaplanmıştır. Hesaplamada, örneğe uygulanan seyreltme işlemi de dikkate alınmıştır.

Elde edilen grafiklerde % inhibisyon değeri (y) yerine, %50 değeri konularak radikalin %50sinin inhibisyonunu sağlayan örnek konsantrasyonu, bir başka deyişle bitkilerin antioksidan kapasiteleri hesaplanarak seyreltme faktörüne bölünmüştür.

Çizelge 4.10 Bitkilere ait hesaplanan EC50 değerleri

Bitki Adı O.minutiflorum O.onites O.minutiflorum O.minutiflorum O.onites O.vulgare O.onites O.onites O.minutiflorum

Kodu OMA-671 OOA-465 OMA-126 OME-982 OOA-748 OVA-993 OOA-711 OOE-414 OMA-345

EC50 Değeri (L) 3,48 0,28 1,62 0,26 1,57 0,4 2,06 0,11 3,21 0,34 16,21 0,67 14,71 1,2 0,44 0,18 5,11 0,43

Yukarıdaki çizelge 4.10 incelendiğinde görülmektedir ki, araştırma kapsamındaki bitkilerden en düşük EC50 değerine sahip olanı Egeden toplanan O. onites bitkisine ait OOE-414 kodlu uçucu yağ olup, en yüksek değer ise Alanyadan toplanan OVA-993 kodlu O. vulgare bitkisi olarak belirlenmiştir.

4050. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

uçucu
bitki
değer
vulgare
kodlu
onites


50. SAYFA ICERIGI

4.2 Antioksidan Aktivite Tayini

İlgili bölümde belirtildiği şekilde hazırlanan bitki örneklerinde, farklı seyreltme oranlarında, örnek hacimlerin yüzde (%) inhibisyon değerleri belirlenmiş, lineer regresyon analizi uygulanarak grafiklere aktarılarak örneğe ilişkin eğriler ve bu eğrileri tanımlayan eşitliklere ulaşılmıştır (Şekil 4.1 – 4.9).

İnhibisyon eğrilerine ait denklemler kullanılarak, her bir bitki için EC50 değerleri (radikalin % 50sinin inhibisyonunu sağlayan konsantrasyon) hesaplanmıştır. Hesaplamada, örneğe uygulanan seyreltme işlemi de dikkate alınmıştır.

Elde edilen grafiklerde % inhibisyon değeri (y) yerine, %50 değeri konularak radikalin %50sinin inhibisyonunu sağlayan örnek konsantrasyonu, bir başka deyişle bitkilerin antioksidan kapasiteleri hesaplanarak seyreltme faktörüne bölünmüştür.

Çizelge 4.10 Bitkilere ait hesaplanan EC50 değerleri

Bitki Adı O.minutiflorum O.onites O.minutiflorum O.minutiflorum O.onites O.vulgare O.onites O.onites O.minutiflorum

Kodu OMA-671 OOA-465 OMA-126 OME-982 OOA-748 OVA-993 OOA-711 OOE-414 OMA-345

EC50 Değeri (L) 3,48 0,28 1,62 0,26 1,57 0,4 2,06 0,11 3,21 0,34 16,21 0,67 14,71 1,2 0,44 0,18 5,11 0,43

Yukarıdaki çizelge 4.10 incelendiğinde görülmektedir ki, araştırma kapsamındaki bitkilerden en düşük EC50 değerine sahip olanı Egeden toplanan O. onites bitkisine ait OOE-414 kodlu uçucu yağ olup, en yüksek değer ise Alanyadan toplanan OVA-993 kodlu O. vulgare bitkisi olarak belirlenmiştir.

40

İlgili Kaynaklarsingle.php