Bazı origanum türleri ve biyoaktif bileşenlerinin fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi.


OMA-126 uçucu yağının E. coli O157:H7nin canlılığı üzerine olan etkisi araştırılırken başlangıçta tespit edilen inokülasyon seviyesi (6.9 log kob/mL) uygulanan 5, 20, 40, 60 ve 80 L/mL konsantrasyonlardan sonra sırasıyla 6.2, 5.1, 3.9, 0 ve 0 log kob/mL olarak tespit edilmiştir (P<0,05) (Şekil 4.10). OMA-345 uçucu yağı aynı konsantrasyonlarda uygulandıktan sonra canlı kalan bakteri sayısı 7.16, 6.63, 5.19 ve 0 log kob/mL olarak belirlenmiştir. Kontrol örnekleri 7.80 log kob/mL inokülasyon seviyesindedir (P<0,05) (Şekil 4.10). OME-982 uçucu yağı uygulandıktan sonra 7.78 log kob/mL inokülasyon seviyesindeki E.coli O157:H7 sayısı 7.71, 4.48, 5.05, 1.02 ve 0.72 log kob/mLye indirgenmiştir (P<0,05) (Şekil 4.10). Aynı konsantrasyonlarda uygulanan OMA-671 uçucu yağının ise 7.18 log kob/mL inokülasyon seviyesindeki E.coli O157:H7 sayısını 4.85, 3.34, 3.05 ve 0 log kob/mLye düşürdüğü tespit edilmiştir (P<0,05) (Şekil 4.10). Farklı yörelerden toplanan O. minutiflorumdan elde edilen uçucu yağların E.coli O157:H7 canlılığı üzerindeki etkilerine karşılaştırmalı olarak bakıldığında inaktivasyon etki sıralaması OMA-671 OMA-126 OMA-345 = OME-982 olarak sıralanmıştır (P<0,05). 4656. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

edilen
etki
coli
üzerine
olan
etkisi


56. SAYFA ICERIGI

OMA-126 uçucu yağının E. coli O157:H7nin canlılığı üzerine olan etkisi araştırılırken başlangıçta tespit edilen inokülasyon seviyesi (6.9 log kob/mL) uygulanan 5, 20, 40, 60 ve 80 L/mL konsantrasyonlardan sonra sırasıyla 6.2, 5.1, 3.9, 0 ve 0 log kob/mL olarak tespit edilmiştir (P<0,05) (Şekil 4.10). OMA-345 uçucu yağı aynı konsantrasyonlarda uygulandıktan sonra canlı kalan bakteri sayısı 7.16, 6.63, 5.19 ve 0 log kob/mL olarak belirlenmiştir. Kontrol örnekleri 7.80 log kob/mL inokülasyon seviyesindedir (P<0,05) (Şekil 4.10). OME-982 uçucu yağı uygulandıktan sonra 7.78 log kob/mL inokülasyon seviyesindeki E.coli O157:H7 sayısı 7.71, 4.48, 5.05, 1.02 ve 0.72 log kob/mLye indirgenmiştir (P<0,05) (Şekil 4.10). Aynı konsantrasyonlarda uygulanan OMA-671 uçucu yağının ise 7.18 log kob/mL inokülasyon seviyesindeki E.coli O157:H7 sayısını 4.85, 3.34, 3.05 ve 0 log kob/mLye düşürdüğü tespit edilmiştir (P<0,05) (Şekil 4.10). Farklı yörelerden toplanan O. minutiflorumdan elde edilen uçucu yağların E.coli O157:H7 canlılığı üzerindeki etkilerine karşılaştırmalı olarak bakıldığında inaktivasyon etki sıralaması OMA-671 OMA-126 OMA-345 = OME-982 olarak sıralanmıştır (P<0,05). 46

İlgili Kaynaklarsingle.php