Bazı origanum türleri ve biyoaktif bileşenlerinin fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi.


4.3.2 Origanum onites uçucu yağlarının Escherichia coli O157:H7 üzerine etkisi
Şekil 4.11 Değişik konsantrasyonlarda uygulanan O. onites uçucu yağlarının E. coli O157:H7 üzerine etkisi
OOA-748 uçucu yağının E.coli O157:H7nin canlılığı üzerine olan etkisi araştırılırken başlangıçta tespit edilen inokülasyon seviyesi (7.79 log kob/mL) uygulanan 5, 20, 40, 60 ve 80 L/mL konsantrasyonlardan sonra sırasıyla 4.32, 3.18, 0, 0 ve 0 log kob/mL olarak tespit edilmiştir (P<0,05) (Şekil 4.11). OOA-465 bitkisinden elde edilen uçucu yağ aynı konsantrasyonlarda uygulandıktan sonra canlı kalan bakteri sayısı 6.98, 4.58, 0.54, 0 ve 0 log kob/mL olarak belirlenmiştir. Kontrol örnekleri 7.79 log kob/mL inokülasyon seviyesindedir (P<0,05) (Şekil 4.11). Benzer şekilde yine OOA-711 uçucu yağı uygulandıktan sonra 8.07 log kob/mL inokülasyon seviyesindeki E.coli O157:H7 sayısı 7.26, 6.59, 4.1, 0 ve 0 log kob/mLye indirgenmiştir (P<0,05) (Şekil 4.11). 4757. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

coli
üzerine
etkisi
edilen
yağı
uçucu


57. SAYFA ICERIGI

4.3.2 Origanum onites uçucu yağlarının Escherichia coli O157:H7 üzerine etkisi
Şekil 4.11 Değişik konsantrasyonlarda uygulanan O. onites uçucu yağlarının E. coli O157:H7 üzerine etkisi
OOA-748 uçucu yağının E.coli O157:H7nin canlılığı üzerine olan etkisi araştırılırken başlangıçta tespit edilen inokülasyon seviyesi (7.79 log kob/mL) uygulanan 5, 20, 40, 60 ve 80 L/mL konsantrasyonlardan sonra sırasıyla 4.32, 3.18, 0, 0 ve 0 log kob/mL olarak tespit edilmiştir (P<0,05) (Şekil 4.11). OOA-465 bitkisinden elde edilen uçucu yağ aynı konsantrasyonlarda uygulandıktan sonra canlı kalan bakteri sayısı 6.98, 4.58, 0.54, 0 ve 0 log kob/mL olarak belirlenmiştir. Kontrol örnekleri 7.79 log kob/mL inokülasyon seviyesindedir (P<0,05) (Şekil 4.11). Benzer şekilde yine OOA-711 uçucu yağı uygulandıktan sonra 8.07 log kob/mL inokülasyon seviyesindeki E.coli O157:H7 sayısı 7.26, 6.59, 4.1, 0 ve 0 log kob/mLye indirgenmiştir (P<0,05) (Şekil 4.11). 47

İlgili Kaynaklarsingle.php