Bazı origanum türleri ve biyoaktif bileşenlerinin fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi.


Aynı konsantrasyonlarda uygulanan OOE-414 uçucu yağının ise 7.91 log kob/mL inokülasyon seviyesindeki E.coli O157:H7 sayısını 7.25, 4.43, 1.56, 1.27 ve 0.7 log kob/mLye düşürdüğü tespit edilmiştir (P<0,05) (Şekil 4.11). Farklı yörelerden toplanan O. onitesden elde edilen uçucu yağların E.coli O157:H7 canlılığı üzerindeki etkilerine karşılaştırmalı olarak bakıldığında inaktivasyon etki sıralaması OOA-748 OOA-465 OOE-414 OOA-711 olarak sıralanmıştır. 4.3.3 Origanum vulgare uçucu yağının Escherichia coli O157:H7 üzerine etkisi O. vulgare uçucu yağı 5, 20, 40, 60 ve 80 L/mL konsantrasyonlarda E.coli O157:H7 kültürünü önemli ölçüde inhibe etmiştir. O. vulgare uçucu yağı yukarıda bahsedilen oranlarda uygulandığında başlangıçta 7.48 log kob/mL olan inokülasyon seviyesi sırasıyla 7.32, 4.76, 4.27, 0 ve 0 log kob/mLye düşmüştür (P<0,05) (Şekil 4.12). Şekil 4.12 Değişik konsantrasyonlarda uygulanan O. vulgare uçucu yağının E. coli O157:H7 üzerine etkisi 4858. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

etki
uçucu
etkisi
üzerine
coli
edilen


58. SAYFA ICERIGI

Aynı konsantrasyonlarda uygulanan OOE-414 uçucu yağının ise 7.91 log kob/mL inokülasyon seviyesindeki E.coli O157:H7 sayısını 7.25, 4.43, 1.56, 1.27 ve 0.7 log kob/mLye düşürdüğü tespit edilmiştir (P<0,05) (Şekil 4.11). Farklı yörelerden toplanan O. onitesden elde edilen uçucu yağların E.coli O157:H7 canlılığı üzerindeki etkilerine karşılaştırmalı olarak bakıldığında inaktivasyon etki sıralaması OOA-748 OOA-465 OOE-414 OOA-711 olarak sıralanmıştır. 4.3.3 Origanum vulgare uçucu yağının Escherichia coli O157:H7 üzerine etkisi O. vulgare uçucu yağı 5, 20, 40, 60 ve 80 L/mL konsantrasyonlarda E.coli O157:H7 kültürünü önemli ölçüde inhibe etmiştir. O. vulgare uçucu yağı yukarıda bahsedilen oranlarda uygulandığında başlangıçta 7.48 log kob/mL olan inokülasyon seviyesi sırasıyla 7.32, 4.76, 4.27, 0 ve 0 log kob/mLye düşmüştür (P<0,05) (Şekil 4.12). Şekil 4.12 Değişik konsantrasyonlarda uygulanan O. vulgare uçucu yağının E. coli O157:H7 üzerine etkisi 48

İlgili Kaynaklarsingle.php