Bazı origanum türleri ve biyoaktif bileşenlerinin fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi.


4.3.4 Origanum minutiflorum uçucu yağlarının Listeria monocytogenes üzerine etkisi
Şekil 4.13 Değişik konsantrasyonlarda uygulanan O. minutiflorum uçucu yağlarının L. monocytogenes üzerine etkisi
Beş, 20, 40, 60 ve 80 L/mL konsantrasyonlarında uygulanan OMA-126 uçucu yağının L. monocytogenesin canlılığı üzerine olan etkisi Şekil 4.13te gösterilmiştir. Kontrol örnekleri 7.35 log kob/mL inokülasyon seviyesinde iken bu sayı OMA-126 uçucu yağı uygulandıktan sonra 4.82, 4.35, 4.21, 3.99 ve 2.84 log kob/mL olarak tespit edilmiştir (P<0,05). OMA-345 uçucu yağının aynı konsantrasyonlarda uygulanmasının ardından 6.59 log kob/mL inokülasyon seviyesinde olan L. monocytogenesin sayısı 5, 20, 40, 60 ve 80 L/mL konsantrasyonlardan sonra 4.91, 5.18, 5.01, 4.83 ve 2.55 log kob/mL olarak belirlenmiştir (P<0,05) (Şekil 4.13). Farklı yörelerden toplanan O. minutiflorum uçucu yağlarının L. monocytogenesin canlılığı üzerindeki etkilerine karşılaştırmalı olarak bakıldığında inaktivasyon etki sıralaması OMA-126 OMA-345 olarak sıralanmıştır. 4959. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yağı
uçucu
origanum
etki
üzerine
etkisi


59. SAYFA ICERIGI

4.3.4 Origanum minutiflorum uçucu yağlarının Listeria monocytogenes üzerine etkisi
Şekil 4.13 Değişik konsantrasyonlarda uygulanan O. minutiflorum uçucu yağlarının L. monocytogenes üzerine etkisi
Beş, 20, 40, 60 ve 80 L/mL konsantrasyonlarında uygulanan OMA-126 uçucu yağının L. monocytogenesin canlılığı üzerine olan etkisi Şekil 4.13te gösterilmiştir. Kontrol örnekleri 7.35 log kob/mL inokülasyon seviyesinde iken bu sayı OMA-126 uçucu yağı uygulandıktan sonra 4.82, 4.35, 4.21, 3.99 ve 2.84 log kob/mL olarak tespit edilmiştir (P<0,05). OMA-345 uçucu yağının aynı konsantrasyonlarda uygulanmasının ardından 6.59 log kob/mL inokülasyon seviyesinde olan L. monocytogenesin sayısı 5, 20, 40, 60 ve 80 L/mL konsantrasyonlardan sonra 4.91, 5.18, 5.01, 4.83 ve 2.55 log kob/mL olarak belirlenmiştir (P<0,05) (Şekil 4.13). Farklı yörelerden toplanan O. minutiflorum uçucu yağlarının L. monocytogenesin canlılığı üzerindeki etkilerine karşılaştırmalı olarak bakıldığında inaktivasyon etki sıralaması OMA-126 OMA-345 olarak sıralanmıştır. 49

İlgili Kaynaklarsingle.php