Bazı origanum türleri ve biyoaktif bileşenlerinin fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi.


4.3.5 Origanum onites uçucu yağının Listeria monocytogenes üzerine etkisi
Şekil 4.14 Değişik konsantrasyonlarda uygulanan O. onites uçucu yağının L. monocytogenes üzerine etkisi
OOA-711 uçucu yağının L. monocytogenesin canlılığı üzerine olan etkisi araştırılırken başlangıçta tespit edilen inokülasyon seviyesi (7.15 log kob/mL) uygulanan 5, 20, 40, 60 ve 80 L/mL konsantrasyonlardan sonra sırasıyla 5.74, 5.43, 4.71, 4.1 ve 3.55 log kob/mL olarak tespit edilmiştir (P<0,05) (Şekil 4.14). 4.3.6 Origanum vulgare uçucu yağının Listeria monocytogenes üzerine etkisi Beş, 20, 40, 60 ve 80 L/mL konsantrasyonlarında uygulanan O. vulgare uçucu yağının L. monocytogenesin canlılığı üzerine olan etkisi Şekil 4.15de gösterilmiştir. Kontrol örnekleri 5.70 log kob/mL inokülasyon seviyesinde iken bu sayı OVA-993 uçucu yağı uygulandıktan sonra 4.64, 3.44, 2.92, 2.58 ve 1.39 log kob/mL olarak tespit edilmiştir (P<0,05). 5060. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yağı
uçucu
etkisi
üzerine
origanum
uygulanan


60. SAYFA ICERIGI

4.3.5 Origanum onites uçucu yağının Listeria monocytogenes üzerine etkisi
Şekil 4.14 Değişik konsantrasyonlarda uygulanan O. onites uçucu yağının L. monocytogenes üzerine etkisi
OOA-711 uçucu yağının L. monocytogenesin canlılığı üzerine olan etkisi araştırılırken başlangıçta tespit edilen inokülasyon seviyesi (7.15 log kob/mL) uygulanan 5, 20, 40, 60 ve 80 L/mL konsantrasyonlardan sonra sırasıyla 5.74, 5.43, 4.71, 4.1 ve 3.55 log kob/mL olarak tespit edilmiştir (P<0,05) (Şekil 4.14). 4.3.6 Origanum vulgare uçucu yağının Listeria monocytogenes üzerine etkisi Beş, 20, 40, 60 ve 80 L/mL konsantrasyonlarında uygulanan O. vulgare uçucu yağının L. monocytogenesin canlılığı üzerine olan etkisi Şekil 4.15de gösterilmiştir. Kontrol örnekleri 5.70 log kob/mL inokülasyon seviyesinde iken bu sayı OVA-993 uçucu yağı uygulandıktan sonra 4.64, 3.44, 2.92, 2.58 ve 1.39 log kob/mL olarak tespit edilmiştir (P<0,05). 50

İlgili Kaynaklarsingle.php