Bazı origanum türleri ve biyoaktif bileşenlerinin fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi.


Şekil 4.15 Değişik konsantrasyonlarda uygulanan O.vulgare uçucu yağının L. monocytogenes üzerine etkisi
4.3.7 Origanum uçucu yağlarının Escherichia coli O157:H7üzerine etkisi
Tüm Origanum uçucu yağlarının E.coli O157:H7 canlılığı üzerindeki etkilerine karşılaştırmalı olarak bakıldığında ise, inaktivasyon etki sıralaması OOA-748 OMA671 OOA-465 OMA-126 OOE-414 OVA-993 OOA -711 OMA-345 = OME-982 olarak sıralanmıştır (P<0,05) (Şekil 4.16). Uygulanan bütün konsantrasyonlarda Alanyadan toplanan O. onitesden elde edilen OOA-748 uçucu yağı E.coli O157:H7nin canlılığı üzerine, diğer Origanum uçucu yağlarından daha fazla etki göstermiştir. E.coli O157:H7nin canlılığı üzerinde en az etkiyi ise Kaştan toplanan O. minutiflorum bitkisinden elde edilen OME-982 kodlu uçucu yağ göstermiştir. 5161. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

etki
uçucu
üzerine
etkisi
coli
origanum


61. SAYFA ICERIGI

Şekil 4.15 Değişik konsantrasyonlarda uygulanan O.vulgare uçucu yağının L. monocytogenes üzerine etkisi
4.3.7 Origanum uçucu yağlarının Escherichia coli O157:H7üzerine etkisi
Tüm Origanum uçucu yağlarının E.coli O157:H7 canlılığı üzerindeki etkilerine karşılaştırmalı olarak bakıldığında ise, inaktivasyon etki sıralaması OOA-748 OMA671 OOA-465 OMA-126 OOE-414 OVA-993 OOA -711 OMA-345 = OME-982 olarak sıralanmıştır (P<0,05) (Şekil 4.16). Uygulanan bütün konsantrasyonlarda Alanyadan toplanan O. onitesden elde edilen OOA-748 uçucu yağı E.coli O157:H7nin canlılığı üzerine, diğer Origanum uçucu yağlarından daha fazla etki göstermiştir. E.coli O157:H7nin canlılığı üzerinde en az etkiyi ise Kaştan toplanan O. minutiflorum bitkisinden elde edilen OME-982 kodlu uçucu yağ göstermiştir. 51

İlgili Kaynaklarsingle.php