Bazı origanum türleri ve biyoaktif bileşenlerinin fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi.


Şekil 4.16 Değişik konsantrasyonlarda uygulanan Origanum uçucu yağlarının E. coli O157:H7 üzerine etkisi
4.3.8 Origanum uçucu yağlarının Listeria monocytogenes üzerine etkisi
Tüm Origanum uçucu yağlarının L. monocytogenes canlılığı üzerindeki etkilerine karşılaştırmalı olarak bakıldığında inaktivasyon etki sıralaması OVA-993 > OMA-126 OMA-345 OOA-711 olarak sıralanmıştır (P<0,05) (Şekil 4.17). Uygulanan bütün konsantrasyonlarda Alanyadan toplanan O. vulgare bitkisinden elde edilen OVA-993 uçucu yağı L. monocytogenesin canlılığı üzerine diğer Origanum uçucu yağlarından daha fazla etki göstermiştir. L. monocytogenesin canlılığı üzerinde en az etkiyi ise Alanyadan toplanan O. onites bitkisinden elde edilen OOA-711 kodlu uçucu yağ göstermiştir. 5262. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

origanum
uçucu
onites
vulgare
yağı
üzerine


62. SAYFA ICERIGI

Şekil 4.16 Değişik konsantrasyonlarda uygulanan Origanum uçucu yağlarının E. coli O157:H7 üzerine etkisi
4.3.8 Origanum uçucu yağlarının Listeria monocytogenes üzerine etkisi
Tüm Origanum uçucu yağlarının L. monocytogenes canlılığı üzerindeki etkilerine karşılaştırmalı olarak bakıldığında inaktivasyon etki sıralaması OVA-993 > OMA-126 OMA-345 OOA-711 olarak sıralanmıştır (P<0,05) (Şekil 4.17). Uygulanan bütün konsantrasyonlarda Alanyadan toplanan O. vulgare bitkisinden elde edilen OVA-993 uçucu yağı L. monocytogenesin canlılığı üzerine diğer Origanum uçucu yağlarından daha fazla etki göstermiştir. L. monocytogenesin canlılığı üzerinde en az etkiyi ise Alanyadan toplanan O. onites bitkisinden elde edilen OOA-711 kodlu uçucu yağ göstermiştir. 52

İlgili Kaynaklarsingle.php