Bazı origanum türleri ve biyoaktif bileşenlerinin fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi.


5. TARTIŞMA VE SONUÇ
5.1 Değerlendirme
Araştırmada farklı lokalitelerden toplanan Origanum onites, Origanum minutiflorum ve Origanum vulgare olmak üzere 3 türe ait 9 farklı bitki örneği ile çalışılmıştır. Bu örneklerin uçucu yağları, bitkisel materyalin toprak üstü kısımlarından hidrodistilasyon ile elde edilerek GC-MS ile uçucu yağlarının kimyasal bileşenleri belirlenmiş ve alınan sonuçlara göre eterik yağların ana bileşenlerinin fenolik monoterpenler, monoterpen hidrokarbonlar, oksijenik monoterpenler, aromatik hidroharbonlar ve seskiterpenler olduğu belirlenmiştir.
GC-MS sonuçları incelendiğinde; O. minutiflorum uçucu yağlarında bulunan majör bileşenler karvakrol (% 67.86 84.95), p-simen (% 5.36 8.77), -terpinen (% 0.99 3.46)dir. Diğer bileşenler ise linalol, -bisabolen, isoborneol ve -karyofillen olup, timol oranı ise % 0.25 – 0.54 arasında değişmektedir.
Dadalıoğlu ve Evrendilek (2004), GC-MS ile yapılan analizlerinde Hatay ili Aknehir beldesinden temin edilen kekik (O. minutiflorum) uçucu yağında toplam 17 adet bileşen tespit etmiştir. Kekik uçucu yağında % 68.23 oranında karvakrol, % 11.84 oranında psimen, % 8.14 oranında -terpinen, % 3.44 oranında -karyofillen, % 2.15 oranında linalol ve %1.39 oranında pinen bulunmuştur.
Şarer vd. (1996) yaptıkları bir çalışmada, O. minutiflorum uçucu yağında % 92.95 karvakrol, % 0.25 timol, % 1.25 p-simen, % 1.10 terpineol, % 0.40 borneolü ana bileşenler olarak bulduklarını açıklamışlardır. Bardakçı ve Yılmazer (2007), O. minutiflorum türünün uçucu yağında % 90.8 karvakrol, % 2.99 p-simen, % 1.65 borneol, % 1.18 -terpinen, % 1.16 -karyofillen, % 1 pinen, % 0.5 mirisen ve % 0.2 terpineol tespit etmişlerdir.
5464. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Farklı işlemlerle elde edilen mercanköşk (Origanum onites L.) ekstraktlarının ve uçucu yağının antioksidan aktivitesinin belirlenmesi - Sayfa 35
Mercanköşk uçucu yağında 20 bileşen tanımlanmş olup, bunların oranı yağın toplam % 94.58’ini oluşturmaktadır. Uçucu yağda ana bileşen olarak; % 73.9 karvakrol, % 5.96 γterpinen, % 3.88 p-simen, % 2.09 β-karyofillen, % 1.66 β-bisabolen, % 1.29 terpinen-4ol, % 1.04 isoborneol, % 1.18 α-terpinen, % 1.06 mirsen tespit edilmiştir. Akgül ve Bayrak (1987), Origanum onites L. türünün uçucu yağında % 74.0...

64. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

pinen
karvakrol
uçucu
timol
tespit
bileşenler


64. SAYFA ICERIGI

5. TARTIŞMA VE SONUÇ
5.1 Değerlendirme
Araştırmada farklı lokalitelerden toplanan Origanum onites, Origanum minutiflorum ve Origanum vulgare olmak üzere 3 türe ait 9 farklı bitki örneği ile çalışılmıştır. Bu örneklerin uçucu yağları, bitkisel materyalin toprak üstü kısımlarından hidrodistilasyon ile elde edilerek GC-MS ile uçucu yağlarının kimyasal bileşenleri belirlenmiş ve alınan sonuçlara göre eterik yağların ana bileşenlerinin fenolik monoterpenler, monoterpen hidrokarbonlar, oksijenik monoterpenler, aromatik hidroharbonlar ve seskiterpenler olduğu belirlenmiştir.
GC-MS sonuçları incelendiğinde; O. minutiflorum uçucu yağlarında bulunan majör bileşenler karvakrol (% 67.86 84.95), p-simen (% 5.36 8.77), -terpinen (% 0.99 3.46)dir. Diğer bileşenler ise linalol, -bisabolen, isoborneol ve -karyofillen olup, timol oranı ise % 0.25 – 0.54 arasında değişmektedir.
Dadalıoğlu ve Evrendilek (2004), GC-MS ile yapılan analizlerinde Hatay ili Aknehir beldesinden temin edilen kekik (O. minutiflorum) uçucu yağında toplam 17 adet bileşen tespit etmiştir. Kekik uçucu yağında % 68.23 oranında karvakrol, % 11.84 oranında psimen, % 8.14 oranında -terpinen, % 3.44 oranında -karyofillen, % 2.15 oranında linalol ve %1.39 oranında pinen bulunmuştur.
Şarer vd. (1996) yaptıkları bir çalışmada, O. minutiflorum uçucu yağında % 92.95 karvakrol, % 0.25 timol, % 1.25 p-simen, % 1.10 terpineol, % 0.40 borneolü ana bileşenler olarak bulduklarını açıklamışlardır. Bardakçı ve Yılmazer (2007), O. minutiflorum türünün uçucu yağında % 90.8 karvakrol, % 2.99 p-simen, % 1.65 borneol, % 1.18 -terpinen, % 1.16 -karyofillen, % 1 pinen, % 0.5 mirisen ve % 0.2 terpineol tespit etmişlerdir.
54

İlgili Kaynaklarsingle.php