Bazı origanum türleri ve biyoaktif bileşenlerinin fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi.


Yaptığımız analiz sonuçları incelendiğinde; O. onites uçucu yağında bulunan majör bileşenler karvakrol (% 30.01 -71.96), timol (% 1.53 38.25), p-simen (% 3.90 10.07) ve -terpinen (% 2.25 5.07)dir. Diğer önemli bileşenler ise -bisabolen, linalol, isoborneol ve -karyofillen bulunmuştur.
Akgül ve Bayrak (1987), O. onites L. türünün uçucu yağında % 74.06 karvakrol, % 5.28 p-simen, %3.10 terpin 4-ol, % 2.51 terpinen, % 2.08 borneol, %2.04 terpinen, % 1.47 linalol, % 1.36 timol tespit etmişlerdir. Azcan (1998) aynı bitki türünün uçucu yağında % 71.22 karvakrol, % 5.97 timol, % 4.11 p-simen bileşenlerini tespit etmiştir. Ceylan vd. (1999) yaptıkları bir çalışmada, Muğla yöresinden topladıkları O. onites uçucu yağında % 75.88 karvakrol, % 7.7 sineol, % 6.84 terpinen, % 5.54 borneol, % 2.32 -pinen bulunduğunu bildirmişlerdir.
Azcan vd. (2000), yaptıkları bir çalışmada O. onites uçucu yağında % 71.22 karvakrol, % 5.97 timol, % 4.18 p-simen, % 2.20 -terpinen, % 1,74 linalolü ana bileşenler olarak bulduklarını açıklamışlardır. Oflaz vd. (2002) yaptıkları bir çalışmada, Muğla-Fethiye yöresinden topladıkları O. onites uçucu yağında % 67 karvakrol, % 4.5 p-simen, % 4.5 terpinen, % 4 linalol, % 3.7 timol tespit etmişlerdir.
Gounaris vd. (2002), mercanköşk yapraklarından uçucu yağ elde etmişler ve elde edilen bu uçucu yağda % 58.73 karvakrol, % 5.98 p-simen, % 10 terpinen, % 0.2 linalol, % 0.4 timol, % 4 borneol saptamışlardır. Sokovic vd. (2002), ise aynı türün uçucu yağında % 58.6 karvakrol, % 7.4 p-simen, % 6.4 terpinen, % 1.7 -pinen, % 4.9 borneol bulunduğunu bildirmişlerdir. Baydar vd. (2004), O.onites uçucu yağında % 86.9 karvakrol, % 3.9 terpinen, % 2.9 p-simen, % 1.3 mirisin tespit etmişlerdir.
Aslım ve Yücel (2007), yaptıkları bir çalışmada O. onites uçucu % 73.93 karvakrol, % 7.20 p-simen, % 2.41 borneol, % 3.99 -terpinen, % 1.93 -karyofillen, % 0.28 timol, % 0.18 pinen, % 0.97 mirisen ve % 0.13 terpineolü ana bileşenler olarak tespit etmişlerdir.
5565. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Farklı işlemlerle elde edilen mercanköşk (Origanum onites L.) ekstraktlarının ve uçucu yağının antioksidan aktivitesinin belirlenmesi - Sayfa 35
Mercanköşk uçucu yağında 20 bileşen tanımlanmş olup, bunların oranı yağın toplam % 94.58’ini oluşturmaktadır. Uçucu yağda ana bileşen olarak; % 73.9 karvakrol, % 5.96 γterpinen, % 3.88 p-simen, % 2.09 β-karyofillen, % 1.66 β-bisabolen, % 1.29 terpinen-4ol, % 1.04 isoborneol, % 1.18 α-terpinen, % 1.06 mirsen tespit edilmiştir. Akgül ve Bayrak (1987), Origanum onites L. türünün uçucu yağında % 74.0...
Üç Thymus L. türüne ait özüt ve uçucu yağların biyolojik aktivitelerinin araştırılması - Sayfa 21
8 Tablo 1. Türkiye Florasındaki BazıThymus L. Türlerinin Uçucu Yağlarında Bulunan Ana Bileşenler Kaynak Bitki T. argaeus Boiss. ve Bal. T. aznavourii Velen. T. canoviridis Jalas T. fallax Fisch. ve Mey. T. eigii M. Zohary ve P.H. Davis Thymus sipyleus subsp. sipyleus var. sipyleus Thymus sipyleus subsp. sipyleus var. rosulans Thymus pectinatus Fisch. ve Mey. var. pectinatus Thymus spathu...

65. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

karvakrol
pinen
terpin
γterpinen
uçucu
bileşenler


65. SAYFA ICERIGI

Yaptığımız analiz sonuçları incelendiğinde; O. onites uçucu yağında bulunan majör bileşenler karvakrol (% 30.01 -71.96), timol (% 1.53 38.25), p-simen (% 3.90 10.07) ve -terpinen (% 2.25 5.07)dir. Diğer önemli bileşenler ise -bisabolen, linalol, isoborneol ve -karyofillen bulunmuştur.
Akgül ve Bayrak (1987), O. onites L. türünün uçucu yağında % 74.06 karvakrol, % 5.28 p-simen, %3.10 terpin 4-ol, % 2.51 terpinen, % 2.08 borneol, %2.04 terpinen, % 1.47 linalol, % 1.36 timol tespit etmişlerdir. Azcan (1998) aynı bitki türünün uçucu yağında % 71.22 karvakrol, % 5.97 timol, % 4.11 p-simen bileşenlerini tespit etmiştir. Ceylan vd. (1999) yaptıkları bir çalışmada, Muğla yöresinden topladıkları O. onites uçucu yağında % 75.88 karvakrol, % 7.7 sineol, % 6.84 terpinen, % 5.54 borneol, % 2.32 -pinen bulunduğunu bildirmişlerdir.
Azcan vd. (2000), yaptıkları bir çalışmada O. onites uçucu yağında % 71.22 karvakrol, % 5.97 timol, % 4.18 p-simen, % 2.20 -terpinen, % 1,74 linalolü ana bileşenler olarak bulduklarını açıklamışlardır. Oflaz vd. (2002) yaptıkları bir çalışmada, Muğla-Fethiye yöresinden topladıkları O. onites uçucu yağında % 67 karvakrol, % 4.5 p-simen, % 4.5 terpinen, % 4 linalol, % 3.7 timol tespit etmişlerdir.
Gounaris vd. (2002), mercanköşk yapraklarından uçucu yağ elde etmişler ve elde edilen bu uçucu yağda % 58.73 karvakrol, % 5.98 p-simen, % 10 terpinen, % 0.2 linalol, % 0.4 timol, % 4 borneol saptamışlardır. Sokovic vd. (2002), ise aynı türün uçucu yağında % 58.6 karvakrol, % 7.4 p-simen, % 6.4 terpinen, % 1.7 -pinen, % 4.9 borneol bulunduğunu bildirmişlerdir. Baydar vd. (2004), O.onites uçucu yağında % 86.9 karvakrol, % 3.9 terpinen, % 2.9 p-simen, % 1.3 mirisin tespit etmişlerdir.
Aslım ve Yücel (2007), yaptıkları bir çalışmada O. onites uçucu % 73.93 karvakrol, % 7.20 p-simen, % 2.41 borneol, % 3.99 -terpinen, % 1.93 -karyofillen, % 0.28 timol, % 0.18 pinen, % 0.97 mirisen ve % 0.13 terpineolü ana bileşenler olarak tespit etmişlerdir.
55

İlgili Kaynaklarsingle.php