Bazı origanum türleri ve biyoaktif bileşenlerinin fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi.


Alanyadan toplanan O. vulgare örneklerinin uçucu yağ kompozisyonu incelendiğinde ana bileşenlerinin % 81.35 oranında karvakrol, % 10.17 oranında linalol, % 1.27 oranında p-simen, % 1.21 oranında timol ve % 1.01 oranında -karyofillen olduğu belirlenmiştir.
Karamonoli vd. (2000), yaptıkları bir çalışmada O. vulgare subsp. hirtum uçucu yağında % 41.89 timol, % 19.19 karvakrol, % 18.87 -terpinen, % 4.92 p-simen ve % 3.11 oranında -mirsen olduğunu bildirmişlerdir. Özcan ve Akgül (2002), O. vulgare yapraklarından uçucu yağ elde etmişler ve elde edilen bu uçucu yağda % 58.73 karvakrol, % 5.98 p-simen, % 16.29 -terpinen, % 1.92 -karyofillen, % 1.58 linalol ve % 1.32 mirisen saptamışlardır. Esen vd. (2007) yaptıkları bir çalışmada, O. vulgare uçucu yağında % 5.3 85 oranında karvakrol ile % 0.3 – 60 oranında timolü ana bileşenler olarak bulduklarını açıklamışlardır.
Sokovic vd. (2007) yaptıkları bir çalışmada, O. vulgare uçucu yağında % 65 karvakrol, % 10.9 p-simen, % 10.8 -terpinen, % 2.5 -karyofillen ve % 3.5 timol tespit etmişlerdir. Dimitrijevic vd. (2007), yaptıkları bir çalışmada O. vulgare subsp. hirtum uçucu yağında % 33.51 karvakrol, % 6.2 sputhulenol, % 6.2 germacrene, % 6.68 psimen, % 5.67 timol, % 10.29 oranında -karyofillen ve % 3.48 oranında linalol olduğunu bildirmişlerdir.
Literatür bilgileri ile karşılaştırıldığında test edilen uçucu yağların ana bileşenlerinde bizim bulgularımızla paralellik olmakla birlikte bazı farklılıkların da olduğu görülmektedir. Çeşitli çalışmalarda uçucu yağların kimyasal kompozisyonu ve miktarları üzerinde bitkilerin genotip, kemotip, coğrafik orijin, çevre ve toprak şartları ile toplanma zamanının etkili olduğu rapor edilmiştir.
Aynı bitki türü uçucu yağının bileşimindeki bu farklılıkların genel olarak eterik yağın kimyasal kompozisyonu, biyolojik etkinliği ve toksisitesinin bazı faktörlerden etkilendiği ve bunların da bitkinin nemi, fenolojik dönemi, iklim, coğrafi bölge, hasat periyodu ve destilasyon tekniğindeki farklılıklar, uçucu yağın elde edilme yöntemleri ile
5666. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye'de yetişen Origanum L. (Labiatae) cinsi üzerinde epidermal incelemeler - Sayfa 20
7 Tablo 2.1 (Devam): Origanum taksonlarındaki uçucu yağ içerikleri. O. majorana L. Uçucu yağ (türü belirtilmemiş) (79), karvakrol (19, 28, 31, 68) O. x majoricum Cambess. O. minutiflorum O.Schwarz & P.H.Davis Cis-sabinen hidrat (19, 28) Uçucu yağ (türü belirtilmemiş) (79), karvakrol (19, 28, 46), karvakrol, 43 bileşik ayırt edilmiş (29) O. onites L. O. rotundifolium Boiss. ...

66. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

psimen
uçucu
karvakrol
timol
γterpinen
bileşenler


66. SAYFA ICERIGI

Alanyadan toplanan O. vulgare örneklerinin uçucu yağ kompozisyonu incelendiğinde ana bileşenlerinin % 81.35 oranında karvakrol, % 10.17 oranında linalol, % 1.27 oranında p-simen, % 1.21 oranında timol ve % 1.01 oranında -karyofillen olduğu belirlenmiştir.
Karamonoli vd. (2000), yaptıkları bir çalışmada O. vulgare subsp. hirtum uçucu yağında % 41.89 timol, % 19.19 karvakrol, % 18.87 -terpinen, % 4.92 p-simen ve % 3.11 oranında -mirsen olduğunu bildirmişlerdir. Özcan ve Akgül (2002), O. vulgare yapraklarından uçucu yağ elde etmişler ve elde edilen bu uçucu yağda % 58.73 karvakrol, % 5.98 p-simen, % 16.29 -terpinen, % 1.92 -karyofillen, % 1.58 linalol ve % 1.32 mirisen saptamışlardır. Esen vd. (2007) yaptıkları bir çalışmada, O. vulgare uçucu yağında % 5.3 85 oranında karvakrol ile % 0.3 – 60 oranında timolü ana bileşenler olarak bulduklarını açıklamışlardır.
Sokovic vd. (2007) yaptıkları bir çalışmada, O. vulgare uçucu yağında % 65 karvakrol, % 10.9 p-simen, % 10.8 -terpinen, % 2.5 -karyofillen ve % 3.5 timol tespit etmişlerdir. Dimitrijevic vd. (2007), yaptıkları bir çalışmada O. vulgare subsp. hirtum uçucu yağında % 33.51 karvakrol, % 6.2 sputhulenol, % 6.2 germacrene, % 6.68 psimen, % 5.67 timol, % 10.29 oranında -karyofillen ve % 3.48 oranında linalol olduğunu bildirmişlerdir.
Literatür bilgileri ile karşılaştırıldığında test edilen uçucu yağların ana bileşenlerinde bizim bulgularımızla paralellik olmakla birlikte bazı farklılıkların da olduğu görülmektedir. Çeşitli çalışmalarda uçucu yağların kimyasal kompozisyonu ve miktarları üzerinde bitkilerin genotip, kemotip, coğrafik orijin, çevre ve toprak şartları ile toplanma zamanının etkili olduğu rapor edilmiştir.
Aynı bitki türü uçucu yağının bileşimindeki bu farklılıkların genel olarak eterik yağın kimyasal kompozisyonu, biyolojik etkinliği ve toksisitesinin bazı faktörlerden etkilendiği ve bunların da bitkinin nemi, fenolojik dönemi, iklim, coğrafi bölge, hasat periyodu ve destilasyon tekniğindeki farklılıklar, uçucu yağın elde edilme yöntemleri ile
56

İlgili Kaynaklarsingle.php