Bazı origanum türleri ve biyoaktif bileşenlerinin fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi.


Cosentino vd. (1999), aromatik hidrokarbonlardan p-simen, monoterpen hidrokarbonlardan -pinen ve -terpinen, oksijenik monoterpenlerden -terpineol ve linalol ile fenolik monoterpenlerden timol ve karvakrol gibi fenolik bileşikler içeren uçucu yağların güçlü antimikrobiyal özellik gösterdiği çeşitli araştırmalarda rapor edilmiştir. Benzer yapıda olan karvakrol ve timolün, hidroksil grubu taşıdıklarından ve yapılarında delokalize elektronlar bulunduğundan dolayı güçlü antimikrobiyal aktiviteye sahip oldukları rapor edilmiştir.
Timolün antimikrobiyal aktivitesi ile ilgili yapılan çalışmalarda, E. coli, S. aureus, P. aeruginosa, L. monocytogenes, P. vulgaris, E. aerogenes, S. marcescens ve C. albicans üzerinde inhibe edici etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar araştırmamızda test edilen ve ana bileşenleri timol olan uçucu yağların antimikrobiyal aktivitelerini açıklamamıza yardımcı olmaktadır.
Karvakrolün antimikrobiyal aktivitesi ile ilgili yapılan araştırmalarda; E. coli, S. aureus, P. aeruginosa, E. aeogenes, P. vulgaris ve C. albicans üzerinde üremeyi durdurucu etkiye sahip olduğu rapor edilmiştir.
Bu bulgular, karvakrol ve timol içeriği yüksek olan tüm örneklerimizin antimikrobiyal ve antioksidan aktivitelerinin neden yüksek olduğunu açıklamamızı sağlamaktadır. Yapılan çok sayıda araştırma linalol, p-simen, -pinen, -terpinen ve borneolün de antimikrobiyal aktivite özelliğine sahip olduğu belirtilmiştir.
İki Origanum türünden elde edilen uçucu yağ, Gram(+) bakterilerden S. aureus ve S. epidermidis, Gram(-) bakterilerden E. coli, E. cloacae, P. aeruginosa ve K. pneumoniae, Funguslardan C. albicans, C. tropicalis ve T. glabrataya karşı denenmiş ve bu uçucu yağların, yüksek oranda antibakteriyel ve antifungal özellikte olduğu belirlenmiştir (Aligiannis vd. 2001). Dört bitkiden elde edilen uçucu yağlar (O. vulgare, T. vulgaris, P. racemosa ve E. caryophyellata) E. coli üzerinde denenmiş, Origanum ve Thymus türlerinden elde edilen uçucu yağların, diğer iki bitkiden elde edilen yağlara göre daha güçlü bakteriyostatik ve bakterisidal etki gösterdiği saptanmıştır (Burt ve Reinders 2003).
5868. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye de yayılış gösteren dört Thymus türünün uçucu yağ bileşimleri, antibakteriyel ve antifungal aktivite özelliklerinin belirlenmesi - Sayfa 69
etkili olduğunu belirtmişlerdir (19, 142). Bizim araştırmamızda gram pozitif ve gram negatif bakterilerin, test edilen Thymus uçucu yağlarına karşı duyarlılıklarında büyük bir farklılık saptanmamıştır. Çalışmada kullandığımız Thymus türleri uçucu yağlarının GC ve GC/MS sonuçlarına göre belirlenen ana bileşenlerinin fenolik monoterpenler, monoterpen hidrokarbonlar, oksijenik monoterpenler, aromati...
Origanum vulgare subsp. hirtum ietswaart'un doğal ve kültür formlarından elde edilen uçucu yağlarının kimyasal bileşimleri ve antimikrobiyal aktivite özellikleri - Sayfa 76
Tablo 3.4' de µg/ml olarak verilmiştir. Alman sonuçlara göre; doğal bitki örneklerinin uçucu yağlan, prokaryotik patojen Escherichia coli ATCC 25292, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Enterobacter aerogenes NRRL 3567, Proteus vu/garis NRRL 123 ve ökaryotik maya hücresi olan Candida a/bicans üzerinde 62.5-500 µg/ml arasında MİK. değerine sahip olduğu tespit edilmiş...

68. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

psimen
karvakrol
timol
tespit
uçucu
γterpinen


68. SAYFA ICERIGI

Cosentino vd. (1999), aromatik hidrokarbonlardan p-simen, monoterpen hidrokarbonlardan -pinen ve -terpinen, oksijenik monoterpenlerden -terpineol ve linalol ile fenolik monoterpenlerden timol ve karvakrol gibi fenolik bileşikler içeren uçucu yağların güçlü antimikrobiyal özellik gösterdiği çeşitli araştırmalarda rapor edilmiştir. Benzer yapıda olan karvakrol ve timolün, hidroksil grubu taşıdıklarından ve yapılarında delokalize elektronlar bulunduğundan dolayı güçlü antimikrobiyal aktiviteye sahip oldukları rapor edilmiştir.
Timolün antimikrobiyal aktivitesi ile ilgili yapılan çalışmalarda, E. coli, S. aureus, P. aeruginosa, L. monocytogenes, P. vulgaris, E. aerogenes, S. marcescens ve C. albicans üzerinde inhibe edici etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar araştırmamızda test edilen ve ana bileşenleri timol olan uçucu yağların antimikrobiyal aktivitelerini açıklamamıza yardımcı olmaktadır.
Karvakrolün antimikrobiyal aktivitesi ile ilgili yapılan araştırmalarda; E. coli, S. aureus, P. aeruginosa, E. aeogenes, P. vulgaris ve C. albicans üzerinde üremeyi durdurucu etkiye sahip olduğu rapor edilmiştir.
Bu bulgular, karvakrol ve timol içeriği yüksek olan tüm örneklerimizin antimikrobiyal ve antioksidan aktivitelerinin neden yüksek olduğunu açıklamamızı sağlamaktadır. Yapılan çok sayıda araştırma linalol, p-simen, -pinen, -terpinen ve borneolün de antimikrobiyal aktivite özelliğine sahip olduğu belirtilmiştir.
İki Origanum türünden elde edilen uçucu yağ, Gram(+) bakterilerden S. aureus ve S. epidermidis, Gram(-) bakterilerden E. coli, E. cloacae, P. aeruginosa ve K. pneumoniae, Funguslardan C. albicans, C. tropicalis ve T. glabrataya karşı denenmiş ve bu uçucu yağların, yüksek oranda antibakteriyel ve antifungal özellikte olduğu belirlenmiştir (Aligiannis vd. 2001). Dört bitkiden elde edilen uçucu yağlar (O. vulgare, T. vulgaris, P. racemosa ve E. caryophyellata) E. coli üzerinde denenmiş, Origanum ve Thymus türlerinden elde edilen uçucu yağların, diğer iki bitkiden elde edilen yağlara göre daha güçlü bakteriyostatik ve bakterisidal etki gösterdiği saptanmıştır (Burt ve Reinders 2003).
58

İlgili Kaynaklarsingle.php