Bazı origanum türleri ve biyoaktif bileşenlerinin fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi.


İki kekik türü ile birlikte altı farklı bitkiden elde edilen esansiyel yağların antimikrobiyal aktivitesi üzerine yapılan bir çalışmada denenen bütün bitkilerin esansiyel yağları izole edilerek bakteriler üzerine denenmiştir. S. aureus, E. coli, C. albicans üzerinde antimikrobiyal aktivite gözlenirken, P. aeruginosa üzerinde etkisiz olduğu saptanmıştır (Lisin vd. 1999). Karabiber, karanfil, muskat tohumu, ıtır, mercanköşk ve kekik bitkilerinin uçucu yağları 25 farklı bakteri cinsine karşı antimikrobiyal aktivitesi denenmiş, hayvan ve bitki patojeni olan bu bakterilere karşı çeşitli derecelerde etkili oldukları gözlenmiştir (Dorman ve Deans 2000).
O. vulgare, O. dictamnus, O. majorana, T. capitatus, L. angustifoli, R. officinalis ve S. fruticosa gibi bitkilerin uçucu yağları, bitkilerde patojen C. michigenensis subsp. michiganensis bakterisi ve B. cinera, F. solani var. coeruleum funguslarına karşı denemiş ve bu etmenlerin gelişimlerinin yüksek oranda engellendiği belirlenmiştir (Dimitra vd. 2003). S. aureus, V. parahaemolyticus, S. typhimuriuma karşı kekik yüksek bir inhibitif etki göstermektedir. Kekiğin Aflatoksin üreten Aspergillus parasiticus NRRL 2999 suşuna etkisinin incelendiği bir araştırmada 106 spor/mL miktarında A. parasiticusun gelişimi kekik içeren besiyerinde miktara bağlı olarak içermeyenlere göre daha geç olmuştur (Ova 2001).
Yapılan araştırmalar, Origanum uçucu yağlarının antioksidan ve antimikrobiyal etkilerinin farklı olduğunu göstermektedir. Bu durumun, bitkinin sahip olduğu kimyasal kompozisyondan, kullanılan mikroorganizma türünden, bitki ekstraksiyonunda kullanılan maddeden yöntemdeki farklılıklardan kaynaklanabileceği düşünülmektedir.
Bütün bu çalışmalarda da anlaşılabileceği gibi halk arasında yaygın olarak kullanılan Origanum bitkisinin antioksidan ve antimikrobiyal aktivitesi söz konusudur. Bizim çalışmamızda da Origanum uçucu yağlarının antioksidan kapasitesinin yüksek olduğu ve sentetik antioksidanlara alternatif olarak kullanılabileceği değerlendirilmiştir. Ayrıca Origanum ekstraktları gıdaların bozulmasında rol alan patojen karakterli mikroorganizma suşlarına karşı antimikrobiyal etkinlikleri incelenmiş ve her üç türün de uçucu yağının E.coli O157:H7 suşlarını inaktive ettiği, L.monocytogenes suşlarını ise sayıca indirgediği saptanmıştır.
5969. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Antimikrobiyal aktivitesi olan bazı bitkilerin gıda konservelerinin korunmasında kullanımı - Sayfa 21
Phlomis bourgei, Smyrnium olusatrum, Astragalus schizopterus, Salvia viridis, Parmeliafurfurace, Myritus communis, Eugenia caryophyllata,Pinus brutia, Juniperus oxycedrus, Abies cilicica,Cedrus libani ve Pinus nigra‟nın yaprak, reçine, gövde kabuğu ve kozalaklarının, antimikrobiyal aktivitelerinin olduğu, ayrıca bu çalışmalarda mazı tozu, akasya kabuğu, Pistacia terebinthus, Quercus infectoria‟ nı...
Quark peyniri üretiminde bazı aromatik bitki yağlarının kullanımı üzerine bir araştırma - Sayfa 57
İki kekik türü ile birlikte altı farklı bitkiden elde edilen esansiyel yağların antimikrobiyal aktivitesi üzerine yapılan bir çalışmada; bitkilerin esansiyel yağları izole edilerek bakteriler üzerine denenmiştir. Kekik türlerinden elde edilen esansiyel yağların; Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Candida albicans üzerinde antimikrobiyal aktivitesi gözlenirken, Pseudomonas aeruginosa üzerinde...
Eritme peynirinde farklı baharat ilavesinin Escherichia coli ve Staphylococcus aureus üzerine inhibasyon etkisi - Sayfa 25
mikroorganizmalar olan Lactobacillus casei subsp. rhamnosus, Aspergillus glaucus, Zygosaccharomyces rouxii ve Candida .haemuloii’ ye karşı etkilerini araştırmışlardır. İncelenen ekstraktlar içinde en yüksek antimikrobiyal etkiyi gösterenler; şerbetçiotu, defneyaprağı, karanfil, adaçayı, kekik, andızotu, olarak belirlenmiştir. Şerbetçiotu ve tarçın ekstraktlarının antimikrobiyal etkisinin sorbik as...

69. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kekik
yağları
üzerinde
çalışmada
yapılan
etki


69. SAYFA ICERIGI

İki kekik türü ile birlikte altı farklı bitkiden elde edilen esansiyel yağların antimikrobiyal aktivitesi üzerine yapılan bir çalışmada denenen bütün bitkilerin esansiyel yağları izole edilerek bakteriler üzerine denenmiştir. S. aureus, E. coli, C. albicans üzerinde antimikrobiyal aktivite gözlenirken, P. aeruginosa üzerinde etkisiz olduğu saptanmıştır (Lisin vd. 1999). Karabiber, karanfil, muskat tohumu, ıtır, mercanköşk ve kekik bitkilerinin uçucu yağları 25 farklı bakteri cinsine karşı antimikrobiyal aktivitesi denenmiş, hayvan ve bitki patojeni olan bu bakterilere karşı çeşitli derecelerde etkili oldukları gözlenmiştir (Dorman ve Deans 2000).
O. vulgare, O. dictamnus, O. majorana, T. capitatus, L. angustifoli, R. officinalis ve S. fruticosa gibi bitkilerin uçucu yağları, bitkilerde patojen C. michigenensis subsp. michiganensis bakterisi ve B. cinera, F. solani var. coeruleum funguslarına karşı denemiş ve bu etmenlerin gelişimlerinin yüksek oranda engellendiği belirlenmiştir (Dimitra vd. 2003). S. aureus, V. parahaemolyticus, S. typhimuriuma karşı kekik yüksek bir inhibitif etki göstermektedir. Kekiğin Aflatoksin üreten Aspergillus parasiticus NRRL 2999 suşuna etkisinin incelendiği bir araştırmada 106 spor/mL miktarında A. parasiticusun gelişimi kekik içeren besiyerinde miktara bağlı olarak içermeyenlere göre daha geç olmuştur (Ova 2001).
Yapılan araştırmalar, Origanum uçucu yağlarının antioksidan ve antimikrobiyal etkilerinin farklı olduğunu göstermektedir. Bu durumun, bitkinin sahip olduğu kimyasal kompozisyondan, kullanılan mikroorganizma türünden, bitki ekstraksiyonunda kullanılan maddeden yöntemdeki farklılıklardan kaynaklanabileceği düşünülmektedir.
Bütün bu çalışmalarda da anlaşılabileceği gibi halk arasında yaygın olarak kullanılan Origanum bitkisinin antioksidan ve antimikrobiyal aktivitesi söz konusudur. Bizim çalışmamızda da Origanum uçucu yağlarının antioksidan kapasitesinin yüksek olduğu ve sentetik antioksidanlara alternatif olarak kullanılabileceği değerlendirilmiştir. Ayrıca Origanum ekstraktları gıdaların bozulmasında rol alan patojen karakterli mikroorganizma suşlarına karşı antimikrobiyal etkinlikleri incelenmiş ve her üç türün de uçucu yağının E.coli O157:H7 suşlarını inaktive ettiği, L.monocytogenes suşlarını ise sayıca indirgediği saptanmıştır.
59

İlgili Kaynaklarsingle.php