Bazı origanum türleri ve biyoaktif bileşenlerinin fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi.


5.2 Öneriler
Gerçekleştirilen çalışma sonucunda, araştırmanın ilk aşamasında hedeflenen çıktılara ulaşılmıştır. Ancak yürütülen çalışmalar neticesinde elde ettiğimiz sonuçlar bize aşağıda belirtilen konularda yeni araştırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi gerekliliğinin bulunduğu da düşündürmektedir. Bu çalışmalar;
Origanum türlerinin gıda sanayinde antioksidan ve antimikrobiyal olarak değerlendirilerek endüstriyel uygulamaya yönelik devamlılığının sağlanması,
Birçok hastalığın tedavisinde kekik türlerinin sahip olduğu güçlü antioksidan özelliği önemli rol oynamaktadır. Sentetik ürünlerin toksik olması ve kullanımında ortaya çıkan yan etkiler sebebiyle ve tüm dünyanın artık doğal ürünlere yönelmesinden dolayı Origanum türlerinin çeşitli yararlı yönlerinin ortaya çıkarılması konusunda çeşitli çalışmalar yapılması,
Mevcut bilgiler ışığında gelinen noktada güçlü antioksidan ve antimikrobiyal aktiviteye sahip olduğu tespit edilen bileşiklerin kimyasal yapıları daha ayrıntılı araştırılarak, fonksiyonel grupların ilave edilmesiyle bu bileşiklerdeki aktivitenin ne derece değişebileceği üzerine çalışmalar yapılması,
Araştırma kapsamında tespit edilen biyoaktif bileşenlerin kullanılabilirliği yüksek ürünler haline dönüştürülmesiyle özellikle halk sağlığı açısından ülkemize maddi olarak da oldukça yarar sağlayacağı değerlendirilen sanayi kollarında kullanımının sağlanması,
Ayrıca, antimikrobiyal özelliğe sahip bitkisel kökenli doğal bileşiklerin mikroorganizmalar üzerindeki etki mekanizmaları ile aktivitenin doğası aydınlatılarak gıda ve yem sanayinde mikroenkapsüle ürünlerin üretilebilirliği yönünde endüstriyel çalışmaların yapılması konuları gerçekleştirilmek üzere önerilmektedir.
6070. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Mersin bitkisi (Myrtus communis L.) ve defne (Laurus nobilis L.)' den elde edilen ekstraktların yılan balığı (Anguilla anguilla L., 1758) filetolarının soğuk depolama (4°c) süresince duyusal, kimyasalve mikrobiyolojik kalitesi üzerine etkileri - Sayfa 19
1. GİRİŞ İlyas ÖZOĞUL sanayisinde ürünlerin kalitesini korumak ve besinsel değerlerini muhafaza etmek amacıyla da kullanılır (Keskin ve Erkmen, 1987). Ticari olarak kullanılan en önemli antioksidanlar, tert-butilhidroquinon (TBHQ), propil gallat (PG), butillenmişhidroksi toluen (BHT) ve butillenmişhidroksi anisol (BHA)’dur. Son yıllarda, bu tür sentetik gıda katkı maddelerinin güvenirlikleri...
Üç Thymus L. türüne ait özüt ve uçucu yağların biyolojik aktivitelerinin araştırılması - Sayfa 77
64 6. ÖNERİLER Halk arasında çok eski devirlerden beri tedavi amacıyla kullanılan, bugün yapılan çalışmalarla aydınlığa kavuşturulmuş, tat ve koku endüstrisinde, gıda sanayinde, parfümeri ve kozmetik sanayi dallarında ve bunlarla beraber farklıetkilere sahip olduklarından tedavide ve ilaç endüstrisinde de kullanılmaktadırlar. Bitkisel ürünler gıdaların bozulmaya karşıkorunmasında, enfeksiyon ha...

70. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

çalışma
antioksidan
etki
sahip
gıda
çalışmalar


70. SAYFA ICERIGI

5.2 Öneriler
Gerçekleştirilen çalışma sonucunda, araştırmanın ilk aşamasında hedeflenen çıktılara ulaşılmıştır. Ancak yürütülen çalışmalar neticesinde elde ettiğimiz sonuçlar bize aşağıda belirtilen konularda yeni araştırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi gerekliliğinin bulunduğu da düşündürmektedir. Bu çalışmalar;
Origanum türlerinin gıda sanayinde antioksidan ve antimikrobiyal olarak değerlendirilerek endüstriyel uygulamaya yönelik devamlılığının sağlanması,
Birçok hastalığın tedavisinde kekik türlerinin sahip olduğu güçlü antioksidan özelliği önemli rol oynamaktadır. Sentetik ürünlerin toksik olması ve kullanımında ortaya çıkan yan etkiler sebebiyle ve tüm dünyanın artık doğal ürünlere yönelmesinden dolayı Origanum türlerinin çeşitli yararlı yönlerinin ortaya çıkarılması konusunda çeşitli çalışmalar yapılması,
Mevcut bilgiler ışığında gelinen noktada güçlü antioksidan ve antimikrobiyal aktiviteye sahip olduğu tespit edilen bileşiklerin kimyasal yapıları daha ayrıntılı araştırılarak, fonksiyonel grupların ilave edilmesiyle bu bileşiklerdeki aktivitenin ne derece değişebileceği üzerine çalışmalar yapılması,
Araştırma kapsamında tespit edilen biyoaktif bileşenlerin kullanılabilirliği yüksek ürünler haline dönüştürülmesiyle özellikle halk sağlığı açısından ülkemize maddi olarak da oldukça yarar sağlayacağı değerlendirilen sanayi kollarında kullanımının sağlanması,
Ayrıca, antimikrobiyal özelliğe sahip bitkisel kökenli doğal bileşiklerin mikroorganizmalar üzerindeki etki mekanizmaları ile aktivitenin doğası aydınlatılarak gıda ve yem sanayinde mikroenkapsüle ürünlerin üretilebilirliği yönünde endüstriyel çalışmaların yapılması konuları gerçekleştirilmek üzere önerilmektedir.
60

İlgili Kaynaklarsingle.php