Bazı origanum türleri ve biyoaktif bileşenlerinin fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi.


KAYNAKLAR
Abdilla, M.H., Singh, R.P. and Jayaprakasha, G.K. 2005. Antioxidant activity of the extracts Dillenia indica fruits. Food Chemistry, 90(4), 891-896.
Akgül, A. 1993. Baharat Bilimi ve Teknolojisi. Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları. Yayın No:15, 451 s., Ankara.
Akgül, A. and Ayar, A. 1993. Antioxidant effects of Turkish spices. Journal of Agriculture and Forestry: 17, 1061-1068.
Akgül, A. and Bayrak, A. 1987. Constituents of essential oils from Origanum species growing wild in Turkey. Planta Medica, 114 s.
Aligiannis, N., Kalpoutzakis, E., Mitaku, S. and Chinou, I.B. 2001. Composition and antimicrobial activity of the essential oils of two Origanum species. Journal of Agricultural and Food Chemistry:49, 4168.
Altıok, D., Altıok, E. ve Bayraktar, O. 2006. Fonksiyonel Gıda Üretiminde Kullanılan Bazı Baharatların Antioksidan Kapasiteleri. Türkiye 9. Gıda Kongresi, Bolu, 97100.
Altuğ, T. ve Elmacı, Y. 1998. Gıdalarda Doğal Olarak Bulunan Lezzet Bileşenleri. Gıda Kimyası. Hacettepe Ünv. Yayınları, 453-486, Ankara.
Aslım, B. and Yücel, N. 2007. In vitro antimicrobial activity of essential oil from endemic Origanum minutiflorum on ciprofloxacin-resistant Campylobacter spp. Food Chemistry:107 (2), 602-606 p.
Avcı, S. 2004. Etlik piliç karma yemlerinde bitkisel ekstrakt kullanımının besi performansına etkileri. Çukurova Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Adana.
Aydın, D.M. 2008. Bazı Tıbbi Bitki ve Baharatların Gıda Patojenleri Üzerine Antibakteriyel Etkisinin Araştırılması. Kafkas Üniversitesi Vet.Fak.Derg.,14.
Azcan, N. 1998. Origanum onites L. ve kekik siklon tozunun lipitleri ve kekik siklon tozunun değerlendirilmesi. Osmangazi Üni. Mühendislik Mimarlık FakültesiDoktora Tezi, 163 s., Eskişehir.
Azcan, N., Kara, M., Asilbekova, D.T., Özek, T. and Başer, K.H.C. 2000. Lipids and essential oil of Origanum onites, Chemistry of Natural Compounds, 36 (2), 132136.
Bandoniene, D., Venskutonis, P.R., Gruzdiene, D. and Murkovic, M. 2002. Antioxidative activity of sage (Salvia officinalis L.), savory (Satureja hortensis L.) and borage (Borage officinalis L.) extracts in rapeseed oil. European Journal of Lipid Science and Tecnology:104, 286-292 p.
Bardakçı, B. ve Yılmazer, M. 2007. Isparta, Sütçüler Bölgesi Kekik Yağının Kimyasal Yapısının İncelenmesi. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 2 (1), 77-82.
6171. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Farklı işlemlerle elde edilen mercanköşk (Origanum onites L.) ekstraktlarının ve uçucu yağının antioksidan aktivitesinin belirlenmesi - Sayfa 50
KAYNAKLAR Abdalla, A. E. and Roozen, J. P. 1999. Effect of plant extracts on the oxidative stability of sunfower oil and emulsion. Food Chemistry 64; 323-329. Akgül, A. and Bayrak, A. 1987. Constituents of Essential Oils from Origanum species Growing Wild in Turkey, Planta Medica, 1-120. Akgül, A. 1993. Baharat Bilimi ve Teknolojisi. Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları, Yayın No: 15, Ankara. An...
Farklı işlemlerle elde edilen mercanköşk (Origanum onites L.) ekstraktlarının ve uçucu yağının antioksidan aktivitesinin belirlenmesi - Sayfa 53
Kıvanç, M. and Akgül, A. 1986. Antbacterial activities of essential oils from Turkish species and citrus, Flavour Fragrance J., 1:175-179. Kulisic, T., Radonic, A., Katalinic, V. and Milos, M. 2004. Use of different methods for testing antioxidative activity of oregano essential oil. Food Chemistry, 85, 633-640. Madhavi, D.L. and Salunkhe, D.K., 1995. Toxicological aspects of food antioxidants. ...
Gaziantep florasına ait bazı Lamiaceae türlerinin antioksidan ve radikal temizleme aktivitelerinin belirlenmesi - Sayfa 234
oil of Salvia lanigera from Cyprus. Food and Chemical Toxicology. 49, 238243. Tepe, B. (2008). Antioxidant potentials and rosmarinic acid levels of the methanolic extracts of Salvia virgata (Jacq), Salvia staminea (Montbret & Aucher ex Bentham) and Salvia verbenaca (L.) from Turkey. Bioresource Technology. 99, 1584-1588. Tepe, B., Daferera, D., Sokmen, M., Polissio, M. ve Sokmen, A. (2004). The ...

71. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

essential
food
origanum
from
antioxidant
activity


71. SAYFA ICERIGI

KAYNAKLAR
Abdilla, M.H., Singh, R.P. and Jayaprakasha, G.K. 2005. Antioxidant activity of the extracts Dillenia indica fruits. Food Chemistry, 90(4), 891-896.
Akgül, A. 1993. Baharat Bilimi ve Teknolojisi. Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları. Yayın No:15, 451 s., Ankara.
Akgül, A. and Ayar, A. 1993. Antioxidant effects of Turkish spices. Journal of Agriculture and Forestry: 17, 1061-1068.
Akgül, A. and Bayrak, A. 1987. Constituents of essential oils from Origanum species growing wild in Turkey. Planta Medica, 114 s.
Aligiannis, N., Kalpoutzakis, E., Mitaku, S. and Chinou, I.B. 2001. Composition and antimicrobial activity of the essential oils of two Origanum species. Journal of Agricultural and Food Chemistry:49, 4168.
Altıok, D., Altıok, E. ve Bayraktar, O. 2006. Fonksiyonel Gıda Üretiminde Kullanılan Bazı Baharatların Antioksidan Kapasiteleri. Türkiye 9. Gıda Kongresi, Bolu, 97100.
Altuğ, T. ve Elmacı, Y. 1998. Gıdalarda Doğal Olarak Bulunan Lezzet Bileşenleri. Gıda Kimyası. Hacettepe Ünv. Yayınları, 453-486, Ankara.
Aslım, B. and Yücel, N. 2007. In vitro antimicrobial activity of essential oil from endemic Origanum minutiflorum on ciprofloxacin-resistant Campylobacter spp. Food Chemistry:107 (2), 602-606 p.
Avcı, S. 2004. Etlik piliç karma yemlerinde bitkisel ekstrakt kullanımının besi performansına etkileri. Çukurova Üni. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Adana.
Aydın, D.M. 2008. Bazı Tıbbi Bitki ve Baharatların Gıda Patojenleri Üzerine Antibakteriyel Etkisinin Araştırılması. Kafkas Üniversitesi Vet.Fak.Derg.,14.
Azcan, N. 1998. Origanum onites L. ve kekik siklon tozunun lipitleri ve kekik siklon tozunun değerlendirilmesi. Osmangazi Üni. Mühendislik Mimarlık FakültesiDoktora Tezi, 163 s., Eskişehir.
Azcan, N., Kara, M., Asilbekova, D.T., Özek, T. and Başer, K.H.C. 2000. Lipids and essential oil of Origanum onites, Chemistry of Natural Compounds, 36 (2), 132136.
Bandoniene, D., Venskutonis, P.R., Gruzdiene, D. and Murkovic, M. 2002. Antioxidative activity of sage (Salvia officinalis L.), savory (Satureja hortensis L.) and borage (Borage officinalis L.) extracts in rapeseed oil. European Journal of Lipid Science and Tecnology:104, 286-292 p.
Bardakçı, B. ve Yılmazer, M. 2007. Isparta, Sütçüler Bölgesi Kekik Yağının Kimyasal Yapısının İncelenmesi. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 2 (1), 77-82.
61

İlgili Kaynaklarsingle.php