Bazı origanum türleri ve biyoaktif bileşenlerinin fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi.


Başer, K.H.C., Sezik, E., Tümen, G. and Özek, T. 1993. Composition of essential oils of Turkish Origanum species with commercial importance. Journal of Essential Oil Research, 5(6), 619-623.
Başer, K.H.C., Özek, T., Kürkçüoğlu, M. and Tümen, G. 1994. The Essential Oil of Origanum vulgare subsp. hirtum of Turkish Origin, Journal of Essential Oil Research, 6 (1), 31-36.
Başer, K.H.C. 2000. Anadolu Üniversitesi Tıbbi Ve Aromatik Bitki ve İlaç Araştırma Merkezi Çalışma Sonuç Raporu .TBAM 009-017/2000 (18-26).
Başer, K.H.C. 2001. Her derde deva bir bitki: Kekik. Bilim ve Teknik Dergisi Mayıs 2001, 74-77.
Baydar, H. 2005. Yayla kekiği (Origanum minutiflorum O. Schwarz et. P.H.Davis)’ nde farklı toplama zamanlarının uçucu yağ içeriği ve uçucu yağ bileşenleri üzerine etkisi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(2):175178.
Baydar, H., Sağdıç, O., Özkan, G. and Karadoğan, T. 2004. Antibacterial Activity and Composition of Essential Oils From Origanum, Thymbra and Satureja Species with Commercial Importance In Turkey, Food Control 15:169-172.
Bayrak, A. 2006. Gıda Aromaları. Gıda Teknolojisi Derneği, 268-273, Ankara.
Baytop, T. 1984. Türkiyede Bitkiler ile Tedavide (Geçmişte ve Bugün). İ.Ü.Yay.No:3255, Ecz.Fak.No:40.İstanbul.
Baytop, A. 1991. Türkiyede Kullanılan Yabani ve Yetiştirilmiş Aromatik Bitkiler. Doğa, Turkish Journal of Pharmacy, 1, 76-88.
Baytop, T. and Başer, K.H.C. 1995. On Essential Oils and Aromatic Waters Used As Medicine in İstanbul Between 17th and 19th Centuries. 13th International Congress of Flavours, Fragrances and Essential Oils, pp.67-79, AREP Publ., İstanbul.
Baytop T. 1999. Türkiyede Bitkiler ile Tedavi, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Nobel Yayınları, İstanbul, 253-255.
Bilgehan, H. 2000. Klinik Mikrobiyoloji (Özet Bakteriyoloji). Barış Yayınları, 25 s., İzmir.
Blois, M.S. 1958. Antioxidant determinations by the use of stable free radical. Nature, 1199-1200.
Burada, S. and Oleszek, W. 2001. Antioxidant and antiradical activities of flavonoids. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 49: 2774-2779.
Burt, S.A. and Reinders, R.D. 2003. Antibacterial activity of selected plant essential oils against Escherichia coli O157:H7., Letters in Applied Microbiology, 36(3):162167.
6272. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kekik uçucu yağı uygulamasının soğuk koşullarda muhafaza edilen hamsinin kalitesi üzerine etkisi - Sayfa 96
Baser, K.H.C. 1993. Essential Oils of Anatolian Labiatae Acta Horticulture; 333: 217238. Başer, K.H.C., Özek, T., Tümen, G., Sezik, E. 1993. Composition of the Essential Oils of Turkish Origanum Species with Commercial Importance. J. Essent. Oil Res.5 (6) 619-623. Başer, K.H.C., Özek, T., Kürkçüoğlu, M., Tümen, G. 1994. The Essential Oil of Origanum vulgare subsp. hirtum of Turkish Origin, J. Es...
Bazı tıbbi bitkilerin kimyasal içerikleri ve hayvanlara etkileri - Sayfa 108
98 Başer, K.H.C., Özek, T., Tümen, G. ve Sezik, E. (1993), Composition of Turkısh Origanum species with commercial importance, Journal of Essential Oil Research, Vol. 5, pp. 619-23. Başer, K.H.C ., Özek, T., Tümen, G. ve Sezik, E. (1994), Ticari önemi olan Türk Origanum türlerinin uçucu yağlan, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bülten~ 10:28-30. Başer, K.H.C. (1995), Essential oils from aromatic...
Diyarbakır ekolojik koşullarında İzmir kekiği (Origanum onites L.)üzerinde agronomik ve teknolojik araştırmalar - Sayfa 124
KAYNAKLAR ALAN, S., 1997. Eskişehir Çevresinin Thymus L. Türleri Üzerinde Morfolojik ve Anatomik Araştırmalar. Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Botanik Ana Bilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi) Eskişehir, 79s. AYDIN, S., 1996. Kekik (Origanum onites L.) Yağ-Altı Suyu’nun Farmakolojisi. Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Doktora Tezi, 229s. AYDIN, S., ÖZTÜRK, Y....

72. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

composition
essential
oils
origanum
species
turkey


72. SAYFA ICERIGI

Başer, K.H.C., Sezik, E., Tümen, G. and Özek, T. 1993. Composition of essential oils of Turkish Origanum species with commercial importance. Journal of Essential Oil Research, 5(6), 619-623.
Başer, K.H.C., Özek, T., Kürkçüoğlu, M. and Tümen, G. 1994. The Essential Oil of Origanum vulgare subsp. hirtum of Turkish Origin, Journal of Essential Oil Research, 6 (1), 31-36.
Başer, K.H.C. 2000. Anadolu Üniversitesi Tıbbi Ve Aromatik Bitki ve İlaç Araştırma Merkezi Çalışma Sonuç Raporu .TBAM 009-017/2000 (18-26).
Başer, K.H.C. 2001. Her derde deva bir bitki: Kekik. Bilim ve Teknik Dergisi Mayıs 2001, 74-77.
Baydar, H. 2005. Yayla kekiği (Origanum minutiflorum O. Schwarz et. P.H.Davis)’ nde farklı toplama zamanlarının uçucu yağ içeriği ve uçucu yağ bileşenleri üzerine etkisi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(2):175178.
Baydar, H., Sağdıç, O., Özkan, G. and Karadoğan, T. 2004. Antibacterial Activity and Composition of Essential Oils From Origanum, Thymbra and Satureja Species with Commercial Importance In Turkey, Food Control 15:169-172.
Bayrak, A. 2006. Gıda Aromaları. Gıda Teknolojisi Derneği, 268-273, Ankara.
Baytop, T. 1984. Türkiyede Bitkiler ile Tedavide (Geçmişte ve Bugün). İ.Ü.Yay.No:3255, Ecz.Fak.No:40.İstanbul.
Baytop, A. 1991. Türkiyede Kullanılan Yabani ve Yetiştirilmiş Aromatik Bitkiler. Doğa, Turkish Journal of Pharmacy, 1, 76-88.
Baytop, T. and Başer, K.H.C. 1995. On Essential Oils and Aromatic Waters Used As Medicine in İstanbul Between 17th and 19th Centuries. 13th International Congress of Flavours, Fragrances and Essential Oils, pp.67-79, AREP Publ., İstanbul.
Baytop T. 1999. Türkiyede Bitkiler ile Tedavi, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Nobel Yayınları, İstanbul, 253-255.
Bilgehan, H. 2000. Klinik Mikrobiyoloji (Özet Bakteriyoloji). Barış Yayınları, 25 s., İzmir.
Blois, M.S. 1958. Antioxidant determinations by the use of stable free radical. Nature, 1199-1200.
Burada, S. and Oleszek, W. 2001. Antioxidant and antiradical activities of flavonoids. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 49: 2774-2779.
Burt, S.A. and Reinders, R.D. 2003. Antibacterial activity of selected plant essential oils against Escherichia coli O157:H7., Letters in Applied Microbiology, 36(3):162167.
62

İlgili Kaynaklarsingle.php