Bazı origanum türleri ve biyoaktif bileşenlerinin fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi.


Ceylan, A. 1997. Tıbbi Bitkiler (Uçucu Yağ İçerenler). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No:481, 306 s.
Ceylan, A., Bayram, E. ve Geren, H. 1999. İzmir kekiği (Origanum onites L.,) ıslahında geliştirilen klonları agronomik ve kalite üzerinde araştırma.Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 23(5):11631168.
Chaudhry, N.M.A, Saeed, S. and Tarıq, P. 2007. Antibacterial effects of oregano (Origanum vulgare) against gram negative bacili. Pak.J.Bot.39,609-613.
Chen J.H., and Ho C.T. 1997. Antioxidant activities of caffeic acid and its related hydroxycinnamic acid compounds. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 45, 2374-2378.
Cosentino, S., Tuberosa, C.I.G., Pisano, B., Satta, M, Mascia, V., Arzedi, E. and Palmas, F. 1999. In vitro antimicrobial activity and chemical composition of Sardinian Thymus essential oils. Letters in Applied Microbiology, 29, 130-135.
Cuendet, M., Hostettmann, K. and Poterar, O. 1997. Iridoid glucosides with free radical scavenging properties from Fagraea blumei. Helvetica Chimica Acta, 80, 11441152.
Çelik, G.Y. 2007. Bitki Uçucu Yağlarının Antimikrobiyal Özellikleri. Orlab Online Mikrobiyoloji Dergisi, 5(2):1-6.
Çoban, T. 2007. Türkiyede Halk Arasında Kullanılan Bazı Bitkilerin Antioksidan Aktivite Potansiyellerinin Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi.
Çoban, Ö.E. ve Patır, B. 2010. Antioksidan Etkili Bazı Baharatların Gıdalarda Kullanımı. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt:5, No:2, 7-19.
Dadalıoğlu, I., and Evrendilek, G. 2004. Chemical compositions and antibacterial effects of essential oils of Turkish Oregano (Origanum minutiflorum), Bay Laurel (Laurus nobilis), Spanish Lavender (Lavandula stoechas L.) and Fennel (Foeniculum vulgare) on common foodborne pathogens. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 52, 8255-8260.
Davis P.H. 1982. Flora of Turkey and East Eagean Island Vol.7, University of Edinburg Press, Edinburg, 297.
Dimitra, J.D., Ziogas, B.N, and Polissiou, G. 2003. The effectiveness of plant essential oils on the growth of Botrytis cinerea, Fusarium sp. and Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis.Crop Protection, 22 (1), 39-44.
Dimitrijevic, S., Mihajlovski, K., Antonovic, D., Milanovic, M. and Stevanovic, D. 2007. A study of the synergistic antilisterial effects of a sub-lethal dose of lactic acid and essential oils from Thymus vulgaris L., Rosmarinus officinalis L. and Origanum vulgare L. Food Chemistry, 104 (2), 774-782.
6373. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye de yayılış gösteren dört Thymus türünün uçucu yağ bileşimleri, antibakteriyel ve antifungal aktivite özelliklerinin belirlenmesi - Sayfa 77
[55] Juliano, C., Mattana, A., Usai, M., “Composition and in vitro antimicrobial activity of the essential oil of Thymus herba-barona Loisel growing wild in Sardinia”, Journal of Essential Oil Research, 12, (2000), 516. [56] Jerkovic, I., Mastelic, J.,Milos, M., “The impact of both the season of collection and drying on the volatile constituents of Origanum vulgare L. ssp. hirtum grown wild in Cr...
Kekik uçucu yağı uygulamasının soğuk koşullarda muhafaza edilen hamsinin kalitesi üzerine etkisi - Sayfa 97
Burt S.A., Reinders., R.D. 2003. Antibacterial activity of selected plant essential oils against Escherichia coli O157 :H7., Lett Appl Microbiol, 36(3):162-167. Can, P.Ö., Arslan, A., Özdemir, P. 2007. Eugenolün Çiğ Balık Filetolarının Muhafaza Süresi Üzerine Etkisi. DoğuAnadolu Bölgesi Araştırmaları. Fırat Üniversitesi. Cerit, L.S. 2008. Bazı Baharat Uçucu Yağlarının Antimikrobiyal Özellikleri,...

73. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

oils
essential
food
chemistry
activity
oregano


73. SAYFA ICERIGI

Ceylan, A. 1997. Tıbbi Bitkiler (Uçucu Yağ İçerenler). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No:481, 306 s.
Ceylan, A., Bayram, E. ve Geren, H. 1999. İzmir kekiği (Origanum onites L.,) ıslahında geliştirilen klonları agronomik ve kalite üzerinde araştırma.Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 23(5):11631168.
Chaudhry, N.M.A, Saeed, S. and Tarıq, P. 2007. Antibacterial effects of oregano (Origanum vulgare) against gram negative bacili. Pak.J.Bot.39,609-613.
Chen J.H., and Ho C.T. 1997. Antioxidant activities of caffeic acid and its related hydroxycinnamic acid compounds. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 45, 2374-2378.
Cosentino, S., Tuberosa, C.I.G., Pisano, B., Satta, M, Mascia, V., Arzedi, E. and Palmas, F. 1999. In vitro antimicrobial activity and chemical composition of Sardinian Thymus essential oils. Letters in Applied Microbiology, 29, 130-135.
Cuendet, M., Hostettmann, K. and Poterar, O. 1997. Iridoid glucosides with free radical scavenging properties from Fagraea blumei. Helvetica Chimica Acta, 80, 11441152.
Çelik, G.Y. 2007. Bitki Uçucu Yağlarının Antimikrobiyal Özellikleri. Orlab Online Mikrobiyoloji Dergisi, 5(2):1-6.
Çoban, T. 2007. Türkiyede Halk Arasında Kullanılan Bazı Bitkilerin Antioksidan Aktivite Potansiyellerinin Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi.
Çoban, Ö.E. ve Patır, B. 2010. Antioksidan Etkili Bazı Baharatların Gıdalarda Kullanımı. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt:5, No:2, 7-19.
Dadalıoğlu, I., and Evrendilek, G. 2004. Chemical compositions and antibacterial effects of essential oils of Turkish Oregano (Origanum minutiflorum), Bay Laurel (Laurus nobilis), Spanish Lavender (Lavandula stoechas L.) and Fennel (Foeniculum vulgare) on common foodborne pathogens. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 52, 8255-8260.
Davis P.H. 1982. Flora of Turkey and East Eagean Island Vol.7, University of Edinburg Press, Edinburg, 297.
Dimitra, J.D., Ziogas, B.N, and Polissiou, G. 2003. The effectiveness of plant essential oils on the growth of Botrytis cinerea, Fusarium sp. and Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis.Crop Protection, 22 (1), 39-44.
Dimitrijevic, S., Mihajlovski, K., Antonovic, D., Milanovic, M. and Stevanovic, D. 2007. A study of the synergistic antilisterial effects of a sub-lethal dose of lactic acid and essential oils from Thymus vulgaris L., Rosmarinus officinalis L. and Origanum vulgare L. Food Chemistry, 104 (2), 774-782.
63

İlgili Kaynaklarsingle.php