Bazı origanum türleri ve biyoaktif bileşenlerinin fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi.


Karik, Ü., Tınmaz, A. B., Kürkçüoğlu, M., Baser, K. H. C. ve Tümen,G. 2007. İstanbul Kekiği (Origanum vulgare L. subsp.hirtum) Populasyonlarında Farklı Biçim Zamanlarının Verim ve Kaliteye Etkileri, Bahçe 36: 3748.
Keleş, O., Ak, S., Bakırel, T. ve Alpınar, K. 2001. Türkiyede Yetişen Bazı Bitkilerin Antibakteriyel Etkisinin İncelenmesi. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 25, 559-565.
Kılıç, Ö. ve Bağcı, E. 2008. Origanum vulgare L. subsp. gracile (C.Koch) Ietswaartnin Uçucu Yağ Verimi, Kompozisyonu ve Çay olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması Üzerine Bir Çalışma. Fırat Üniversitesi Fen ve Müh. Bil. Dergisi 20 (1), 8389.
Kıvanç, M. and Akgül, A. 1986. Antibacterial activities of essential oils from Turkish spices and citrus. Flavour and Fragrance Journal. Volume 1, Issue 4-5, 175-179.
Kokkini, S., Karaousou, R., Dardioti, A, Krigas, N. and Lanaras, T. 1997. Autumn essential oils of Grek Oregano.,Phytochemistry 44,883.
Kulisic, T., Radonic, A., Katalinic, V. and Milos, M. 2004. Use of different methods for testing antioxidative activity of Oregano esential oil. Food Chemistry, 85(4), 633-640.
Lambert, R., Skandamis, P.N., Coote, P. and Nychas, G.J. 2001. A study of the minimum inhibitory concentration and mode of action of Oregano essential oil, thymol and carvacrol. Journal of Applied Microbiology, 91: 453-462.
Lin, Y.T., Labbe, R.G. and Shetty, K. 2004. Inhibition of Listeria monocytogenes in fish and meat system by use of Oregano and cranberry phyochemical synergies. Applied and Environmental Microbiology, 70(9):5672-5678.
Lisin, G., Safiyev, S. and Craker, L.E. 1999. Antimicrobial Activity of Some Essential Oils. Acta Horticulturae, ISHS 501:102-108.
Mattilla, P. and Kumpulainen, J. 2002. Determination of free and total phenolic acids in plant derived foods by HPLC with diode-aary dedection. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50: 3660-3667.
Molyneux, P. 2004. The use of the stable free radical diphenylpicryl-hydrazyl (DPPH) for estimating antioxidant activity. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 26(2): 211-219.
Nakipoğlu, M. ve Otan H. 1992. Tıbbi Bitkilerin Flavonitleri, Anadolu Journal of AARI, 4:70-93.
Oflaz, S., Kürkçüoğlu, M. ve Başer, K.H.C. 2002. Origanum onites ve Origanum vulgare subsp. hirtum Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar, 14. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiriler, Eskişehir.
Ova, G. 2001. Koruyucular. Gıda Katkı Maddeleri. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 128 s.
6575. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye de yayılış gösteren dört Thymus türünün uçucu yağ bileşimleri, antibakteriyel ve antifungal aktivite özelliklerinin belirlenmesi - Sayfa 77
[55] Juliano, C., Mattana, A., Usai, M., “Composition and in vitro antimicrobial activity of the essential oil of Thymus herba-barona Loisel growing wild in Sardinia”, Journal of Essential Oil Research, 12, (2000), 516. [56] Jerkovic, I., Mastelic, J.,Milos, M., “The impact of both the season of collection and drying on the volatile constituents of Origanum vulgare L. ssp. hirtum grown wild in Cr...
Farklı işlemlerle elde edilen mercanköşk (Origanum onites L.) ekstraktlarının ve uçucu yağının antioksidan aktivitesinin belirlenmesi - Sayfa 53
Kıvanç, M. and Akgül, A. 1986. Antbacterial activities of essential oils from Turkish species and citrus, Flavour Fragrance J., 1:175-179. Kulisic, T., Radonic, A., Katalinic, V. and Milos, M. 2004. Use of different methods for testing antioxidative activity of oregano essential oil. Food Chemistry, 85, 633-640. Madhavi, D.L. and Salunkhe, D.K., 1995. Toxicological aspects of food antioxidants. ...

75. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

food
essential
from
oils
origanum
vulgare


75. SAYFA ICERIGI

Karik, Ü., Tınmaz, A. B., Kürkçüoğlu, M., Baser, K. H. C. ve Tümen,G. 2007. İstanbul Kekiği (Origanum vulgare L. subsp.hirtum) Populasyonlarında Farklı Biçim Zamanlarının Verim ve Kaliteye Etkileri, Bahçe 36: 3748.
Keleş, O., Ak, S., Bakırel, T. ve Alpınar, K. 2001. Türkiyede Yetişen Bazı Bitkilerin Antibakteriyel Etkisinin İncelenmesi. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 25, 559-565.
Kılıç, Ö. ve Bağcı, E. 2008. Origanum vulgare L. subsp. gracile (C.Koch) Ietswaartnin Uçucu Yağ Verimi, Kompozisyonu ve Çay olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması Üzerine Bir Çalışma. Fırat Üniversitesi Fen ve Müh. Bil. Dergisi 20 (1), 8389.
Kıvanç, M. and Akgül, A. 1986. Antibacterial activities of essential oils from Turkish spices and citrus. Flavour and Fragrance Journal. Volume 1, Issue 4-5, 175-179.
Kokkini, S., Karaousou, R., Dardioti, A, Krigas, N. and Lanaras, T. 1997. Autumn essential oils of Grek Oregano.,Phytochemistry 44,883.
Kulisic, T., Radonic, A., Katalinic, V. and Milos, M. 2004. Use of different methods for testing antioxidative activity of Oregano esential oil. Food Chemistry, 85(4), 633-640.
Lambert, R., Skandamis, P.N., Coote, P. and Nychas, G.J. 2001. A study of the minimum inhibitory concentration and mode of action of Oregano essential oil, thymol and carvacrol. Journal of Applied Microbiology, 91: 453-462.
Lin, Y.T., Labbe, R.G. and Shetty, K. 2004. Inhibition of Listeria monocytogenes in fish and meat system by use of Oregano and cranberry phyochemical synergies. Applied and Environmental Microbiology, 70(9):5672-5678.
Lisin, G., Safiyev, S. and Craker, L.E. 1999. Antimicrobial Activity of Some Essential Oils. Acta Horticulturae, ISHS 501:102-108.
Mattilla, P. and Kumpulainen, J. 2002. Determination of free and total phenolic acids in plant derived foods by HPLC with diode-aary dedection. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50: 3660-3667.
Molyneux, P. 2004. The use of the stable free radical diphenylpicryl-hydrazyl (DPPH) for estimating antioxidant activity. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 26(2): 211-219.
Nakipoğlu, M. ve Otan H. 1992. Tıbbi Bitkilerin Flavonitleri, Anadolu Journal of AARI, 4:70-93.
Oflaz, S., Kürkçüoğlu, M. ve Başer, K.H.C. 2002. Origanum onites ve Origanum vulgare subsp. hirtum Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar, 14. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı Bildiriler, Eskişehir.
Ova, G. 2001. Koruyucular. Gıda Katkı Maddeleri. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 128 s.
65

İlgili Kaynaklarsingle.php