Bazı origanum türleri ve biyoaktif bileşenlerinin fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi.


Singhal, R.S., Kulkarni P.R. and Rege, D.V. 2001. University of Mumbai Handbook of Herbs and Spices, Volume 1, p: 22-34. Woodhead Publishing Limited. England.
Sokovi, M., Tzakou, O., Pitarokili, D. and Couladis, M. 2002. Antifungal activities of selected aromatic plants growing wild in Greece. Nahrung Food 46, 317-320.
Sokovi, M., Marin, P.D., Brki, D. and Leo, J.L.D. 2007. Chemical composition and antibacterial activity of essential oils ten aromatic plants against human pathogenic bacteria. Food (1), 340-345.
Sotomayor, J.A., Martinez R.M., Garcia, A.J. and Jordan, M.J. 2004. Thymus zygis subsp. gracilis: watering level effect on phytomass production and essential oil quality. Journal of Agriculture and Food Chemistry, 52 (17):5418-5424.
Şarer, E., Pançalı, S. ve Yıldız, S. 1996. Origanum minutiflorum O.Schwarz et P.H. Davis Uçucu Yağının Bileşimi ve Antimikrobiyal Aktivitesi. Ankara Eczacılık Fakültesi Dergisi, 25, 1-10.
Şenköylü, N. 2001. Yemlik yağlar. Trakya Üniversitesi, Tekirdağ. ISBN 975-96691:17.
Tanker, M. ve Tanker, N. 2003. Farmakoloji. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları. Cilt:2. No:65; 296-297.
Toroğlu, S. ve Çenet M. 2006. Tedavi amaçlı kullanılan bazı bitkilerin kullanım alanları ve antimikrobiyal aktivitelerinin belirlenmesi için kullanılan metodlar. KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 9:12-20.
Turantaş, F. ve Ünlütürk, A. 2003. Gıda Mikrobiyolojisi. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri 171, 415 s, İzmir.
Tuncel, N.B. ve Yılmaz N. 2010. Kaz Dağlarından Toplanan Bazı Bitkilerin Fenolik Asit Kompozisyonlarının Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi ile Belirlenmesi. Akademik Gıda 8(3),18-23.
Ultee, A., Bennik, J.H.M and Moezelear R. 2002. The phenolic hydroxl group of carvacrol is essential for action against the food-borne pathogen Bacillus cereus. Applied and Environmental Microbiology, 68, 1561-1568.
Ultee, A., Slump, R.A., Stenigig, G. and Smid, E.J. 2000. Antimicrobial activity of carvacrol toward Bacillus cereus on rice, Journal of Food Protection 63 , 620.
Ünal, O., Topcuoğlu, Ş. F. ve Gökçeoğlu, M. 2005. Antalya İli İçin Endemik Olan Origanum Türlerinin Biyolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(1), 114.
Yalçın, H., Yıldız, H. ve Nergiz, C. 1997. Baharatların Kimyasal Bileşimi ve Gıda Sanayinde Kullanımı. E. Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi Seri B, Gıda Mühendisliği 15(1-2), 219-228.
6777. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Muğla yöresinde doğal olarak yayılışı gösteren bazı Lamiaceae türlerinin antimikrobiyal etkisinin belirlenmesi - Sayfa 152
134 Ultee, A., Kets, E.P.W., Smid, E.J. 1999. Mechanisms of action of carvacrol on the food-borne pathogen Bacillus cereus. Appl. Environ. Microbiol., 65: 4606-4610. Ultee, A, Kets, E.P.W., Alber~ M, Hoeks~ F.A, Smid E.J. 2000a Adaptation of the food-borne pathogen Bacillus cereus to carvacrol Archives ofMicrobiol. 174 (4): 233-238. Ultee, A., Slump, RA, Steging, G., Smid, E.J. 2000b. Antimicro...
Baharat uçucu yağlarının köftelik kıymalardaki Salmonella spp. ve Staphylococcus aureus patojenleri üzerine inhibitör etkisi - Sayfa 106
Ultee A., Slump R. A., Steging G. ve Smid E. J., 2000b. Antimicrobial activity of carvacrol toward Bacillus cereus on rice. Journal of Food Protection, 63: 620–624. Ultee A., Bennink M. H. J. ve Moezelaar R, 2002. The phenolic hydroxyl group of carvacrol is essential for action against the food-borne pathogen Bacillus cereus. Applied and Environmental Microbiology, 68: 1561–1568. Üner Y. ve Ergü...
Konya ekolojik şartlarında yetiştirilen İzmir kekiğinde (Origanum onites L.) farklı dozlarda uygulanan azot ve organik gübrelerin verim ve kalite özelliklerine etkisi - Sayfa 41
39 Ersöz, A.A. Başaran,11-38. Sarı, A.O., Oğuz, B. Fırat, A., Açıkgöz, N., Aydın, A. 2002. Kekik. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yayın No: 108. Sarıhan, E.O., İpek, A., Arslan, N. Gürbüz, B. 2006. Farklı Sıra Arası ve Sıra Üzeri Mesafelerinin Kekik (Origanum vulgare var. hirtum)‟de Verim ve Verim Ögeleri Üzerine Araştırma. Üzerine Bir Araştırma. XV. Bitkisel İlaç ...

77. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

food
cereus
ultee
carvacrol
oils
bacillus


77. SAYFA ICERIGI

Singhal, R.S., Kulkarni P.R. and Rege, D.V. 2001. University of Mumbai Handbook of Herbs and Spices, Volume 1, p: 22-34. Woodhead Publishing Limited. England.
Sokovi, M., Tzakou, O., Pitarokili, D. and Couladis, M. 2002. Antifungal activities of selected aromatic plants growing wild in Greece. Nahrung Food 46, 317-320.
Sokovi, M., Marin, P.D., Brki, D. and Leo, J.L.D. 2007. Chemical composition and antibacterial activity of essential oils ten aromatic plants against human pathogenic bacteria. Food (1), 340-345.
Sotomayor, J.A., Martinez R.M., Garcia, A.J. and Jordan, M.J. 2004. Thymus zygis subsp. gracilis: watering level effect on phytomass production and essential oil quality. Journal of Agriculture and Food Chemistry, 52 (17):5418-5424.
Şarer, E., Pançalı, S. ve Yıldız, S. 1996. Origanum minutiflorum O.Schwarz et P.H. Davis Uçucu Yağının Bileşimi ve Antimikrobiyal Aktivitesi. Ankara Eczacılık Fakültesi Dergisi, 25, 1-10.
Şenköylü, N. 2001. Yemlik yağlar. Trakya Üniversitesi, Tekirdağ. ISBN 975-96691:17.
Tanker, M. ve Tanker, N. 2003. Farmakoloji. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları. Cilt:2. No:65; 296-297.
Toroğlu, S. ve Çenet M. 2006. Tedavi amaçlı kullanılan bazı bitkilerin kullanım alanları ve antimikrobiyal aktivitelerinin belirlenmesi için kullanılan metodlar. KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 9:12-20.
Turantaş, F. ve Ünlütürk, A. 2003. Gıda Mikrobiyolojisi. Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri 171, 415 s, İzmir.
Tuncel, N.B. ve Yılmaz N. 2010. Kaz Dağlarından Toplanan Bazı Bitkilerin Fenolik Asit Kompozisyonlarının Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi ile Belirlenmesi. Akademik Gıda 8(3),18-23.
Ultee, A., Bennik, J.H.M and Moezelear R. 2002. The phenolic hydroxl group of carvacrol is essential for action against the food-borne pathogen Bacillus cereus. Applied and Environmental Microbiology, 68, 1561-1568.
Ultee, A., Slump, R.A., Stenigig, G. and Smid, E.J. 2000. Antimicrobial activity of carvacrol toward Bacillus cereus on rice, Journal of Food Protection 63 , 620.
Ünal, O., Topcuoğlu, Ş. F. ve Gökçeoğlu, M. 2005. Antalya İli İçin Endemik Olan Origanum Türlerinin Biyolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(1), 114.
Yalçın, H., Yıldız, H. ve Nergiz, C. 1997. Baharatların Kimyasal Bileşimi ve Gıda Sanayinde Kullanımı. E. Ü. Mühendislik Fakültesi Dergisi Seri B, Gıda Mühendisliği 15(1-2), 219-228.
67

İlgili Kaynaklarsingle.php