Bazı origanum türleri ve biyoaktif bileşenlerinin fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi.


Yen, G. C. and Duh, P. D. 1994. Scavenging effect of methanolic extracts of peanut hulls on free-radical and active oxygen species. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 42, 629-632.
Yıldız, G. ve Çetin, T. 2004. Esansiyel Yağların Alternatif Yem Katkı Maddesi Olarak Kullanımı. Yem Magazin, 38:41-47.
Werker, E. and Ravid, U. 1985. Structure of Glandular Hairs and Identification of the Main Components of Their Secreted Material in Some Species of the Labiatae. Israel Journal of Botany, 34 (1) 31-45.
Zeybek, U. ve Zeybek, N. 2002. Farmasötik Botanik, Değiştirilmiş 3. Baskı, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları, Bornova, İzmir, 3:378-387.
Zheng W. and Weng S.Y. 2001. Antioxidant activity and phenolic compounds in selected herbs. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49:5165-5170.
6878. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Yaprakları salata-baharat olarak tüketilen bazı bitkilerin antioksidan aktivitelerinin incelenmesi - Sayfa 130
115 WEIJL NI., CLETON FJ., OSANTO S., (1997): “Free radicals and antioxidants in chemothraphy-induced toxicity.” Cancer Treatment Reviews, 23, 209-240. WINTERNBOURN CC., GUTTERIDGE JMC., HALLIWELL B., (1985): “Doxorubicin-dependent lipid peroxidation at low partial pressures of O2.” Journal of Free Radicals in Biology and Medicine, 1(1), 43-49. WOJDYLO A., OSZMİANSKI J., CZEMERYS R., (2007): “A...
Kapari (Capparis spp.) acılık bileşenleri ve flavonoidlerin proses sırasındaki değişimi - Sayfa 105
Kırca, A. ve Özkan, M. 2007. Değişik amaçlı bazı test ve analiz yöntemleri, Gıda Analizleri. Cemeroğlu, B. (ed.), Bizim Büro Basımevi, s. 463-484, Ankara. Kjaer, A. and Thomsen, H. 1963. Isothiocyanate-producing glucosides in species of Capparidaceae. Phytochemistry, 2, 29-32. Kore, A.M., Spencer, G.F. and Walling, M.A. 1993. Purification of the w(Methylsulfinyl)alkyl glucosinolate hydrolysis pr...
Akdeniz bölgesi yenilebilir bazı mantarlarının antioksidan aktivitelerinin belirlenmesi - Sayfa 106
Yanbeyi,S.,1999.Aspirinveantioksidantbuthylatedhydroxyanisole’üntavşanlarda eritrosit total katalaz, süperoksit dismutaz ve glutatyon peroksidaz aktiviteleri üzerine etkileri.Ondokuz MayısÜniversitesi, Biyoloji Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 88s, Samsun. Yen, G. C., Wu, J. Y., 1999. Antioxidant and radical scavenging properties of extracts from Ganoderma tsugae. Food Chemistry, 65, 375–379. Yen, G...

78. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

journal
agricultural
food
chemistry
effect
activity


78. SAYFA ICERIGI

Yen, G. C. and Duh, P. D. 1994. Scavenging effect of methanolic extracts of peanut hulls on free-radical and active oxygen species. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 42, 629-632.
Yıldız, G. ve Çetin, T. 2004. Esansiyel Yağların Alternatif Yem Katkı Maddesi Olarak Kullanımı. Yem Magazin, 38:41-47.
Werker, E. and Ravid, U. 1985. Structure of Glandular Hairs and Identification of the Main Components of Their Secreted Material in Some Species of the Labiatae. Israel Journal of Botany, 34 (1) 31-45.
Zeybek, U. ve Zeybek, N. 2002. Farmasötik Botanik, Değiştirilmiş 3. Baskı, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları, Bornova, İzmir, 3:378-387.
Zheng W. and Weng S.Y. 2001. Antioxidant activity and phenolic compounds in selected herbs. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49:5165-5170.
68

İlgili Kaynaklarsingle.php