Bazı özel lineer olmayan diferensiyel denklemlerin çözümlerinin elde edilmesi ve bu çözümlerin karşılaştırılması

T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BAZI ÖZEL LİNEER OLMAYAN DİFERENSİYEL DENKLEMLERİN ÇÖZÜMLERİNİN ELDE EDİLMESİ VE BU ÇÖZÜMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
DOKTORA TEZİ Asıf YOKUŞ
Anabilim Dalı: Matematik Programı: Uygulamalı Matematik
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Doğan KAYA
TEMMUZ20111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BAZI ÖZEL LİNEER OLMAYAN DİFERENSİYEL DENKLEMLERİN ÇÖZÜMLERİNİN ELDE EDİLMESİ VE BU ÇÖZÜMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
DOKTORA TEZİ Asıf YOKUŞ
Anabilim Dalı: Matematik Programı: Uygulamalı Matematik
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Doğan KAYA
TEMMUZ2011

İlgili Kaynaklarsingle.php