Bazı Schiff bazlarının sentezi, antibakteriyel aktivitelerinin ve elektrokimyasal davranışlarının incelenmesi

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

-i-

BAZI SCHIFF BAZLARININ SENTEZİ, ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTELERİNİN ve ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞLARININ
İNCELENMESİ

AYŞEN DEMİR MÜLAZIMOĞLU DOKTORA TEZİ
KİMYA ANABİLİM DALI
DANIŞMAN PROF. DR. BEDRETTİN MERCİMEK

Konya, 20091. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

-i-

BAZI SCHIFF BAZLARININ SENTEZİ, ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTELERİNİN ve ELEKTROKİMYASAL DAVRANIŞLARININ
İNCELENMESİ

AYŞEN DEMİR MÜLAZIMOĞLU DOKTORA TEZİ
KİMYA ANABİLİM DALI
DANIŞMAN PROF. DR. BEDRETTİN MERCİMEK

Konya, 2009

İlgili Kaynaklarsingle.php