Bazı Teucrium L. (Lamiaceae) türlerinin kemotaksonomik yönden araştırılması

Hekimlikte kullanılan türler olduğu gibi sebze olarak faydalanılanları da vardır ve bazı türleri ise süs bitkisi olarak yetiştirilir [4].
Teucrium cinsinin yer aldığı Lamiaceae familyası, dünya üzerinde 224 cins ve yaklaşık 5600 tür ile temsil edilen, Angiospermlerin zengin ve önemli familyalarından biridir. Gen merkezi Akdeniz Bölgesi olmakla birlikte, dünyanın hemen her yöresinde yayılan kozmopolit bir familyadır [9]. Kutuplardan Himalayalara kadar hemen hemen her habitat ve yükseklikte yetişirler (0-5100 m). Güneydoğu Asyadan Hawaii ve Avustralyaya kadar, Afrika boyunca ve Amerika nın kuzeyinden güneyine kadar olan yerlerde yayılırlar [9]. Türkiye Florasında ise Lamiaceae familyası, 45 cins, 846 tür ve toplam 735 takson ile temsil edilmektedir. Ülkemizdeki endemizm oranı %44.2 olan bu familya, Türkiyenin en zengin üçüncü familyası konumundadır [10].
Oldukça zengin sayılabilecek bir biyoçeşitliliğe sahip olan ülkemiz florasında barındırdığı çok sayıda tür nedeniyle de önemli bitki zengini ülkelerden birisidir.
Akdeniz ve İran Turan fitocoğrafik bölgelerine ait pek çok taksona sahip olan familya üyeleri bu bölgelerdeki bitki birliklerinin de önemli elemanlarındandır[11]. Türkiye Florası [1] na göre Türkiyede 45 cins, 846 tür ile temsil edilen Lamiaceae familyasının 240 endemik türü bulunmaktadır. Son yapılan çalışmalara göre familyaya ait takson sayısının arttığı gözlenmektedir [1,12]. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitli bitkiler yıllardan beri halk arasında çay, baharat ve tedavi amaçlı olarak kullanılmaktadır. Ülkemiz farklı coğrafi özellikleri bir arada bulundurmasından dolayı 9000e yakın doğal bitki türü ile dünyanın en önemli floristik merkezlerindendir [13]. Bu familya türlerinin en önemli özelliği, büyük kısmının hoş kokulu olmalarıdır. Salgıladıkları uçucu yağlar nedeniyle, bitkisel drogların hazırlanmasında ve parfümeride eskiden beri kullanılmaktadırlar [14]. Ayrıca hoş kokulu olmaları ve bir kısmının da süs bitkisi olarak yetiştirilmeleri değerlerini daha da arttırmaktadır. Bu familyaya ait birçok cins üyesi bu maksatlar için kültüre alınmaktadır [15].
Familyanın karakteristik özelliklerinden başlıcaları; gövde dört köşeli, yapraklar çoğu zaman basit, bazen parçalı ve dekussat dizilişlidir; çiçekler her nodusta vertisillastrum durumundadır, zigomorf ve bilabiattır. Uçucu yağları; sapı tek, başı sekiz hücreli pul şeklindeki Labiatae tipi salgı tüylerindedir. Çiçeklerde kaliks beş loblu, kalıcı bazen bilabiat; korolla bilabiat, üst dudak bazen eksiktir.
Stamenler genellikle dört tane olup çoğu zaman didinamdır, bazen de iki stamen bulunur. Ovaryum iki karpelden meydana gelmiş dört gözlü ve üst durumludur, her gözde
211. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Elazığ ve çevresinde yetişen Teucrium polium L. (Lamiaceae) populasyonlarındaki morfolojik ve kimyasal varyasyonların araştırılması - Sayfa 11
1. Giriş: Çok zengin sayılabilecek bir biyoçeşitliliğe sahip olan ülkemiz florasında barındırdığı çok sayıda tür nedeniyle de önemli bitki zengini ülkelerden birisidir. Bu zenginlik birçok familya ve cinste olduğu gibi Lamiaceae familyası ve bu familya içinde 42 taksonla temsil edilen Teucrium cinsi içinde geçerlidir [1-3]. Kimyasal katkılar içeren gıda maddeleri ve yapay ilaçların günümüzde bir...
Mentha spicata L. subsp. spicata (Lamiaceae) bitkisinin morfolojik, anatomik, palinolojik ve bazı kimyasal özelliklerinin araştırılması - Sayfa 13
kullanılmaktadır. Familya üyeleri, nektar yönünden de zengin olduğu için arıcılık için önemli bitki grubudur. Yaprak ve gövdelerde bulunan küçük salgı yapılarından salgılanan uçucu yağlar, tıbbi, parfümeri ve tatlandırıcı olarak kullanıldığından özellikle önemlidir. Hekimlikte kullanılan türler olduğu gibi sebze olarak faydalanılanları da vardır ve bazı türleri ise süs bitkisi olarak yetiştirilir ...
Nepeta sorgerae ve nepeta obtusıcrena bitkilerinin antioksidan ve anti-alzheımer bileşenlerinin izolasyonu ve yapılarının belirlenmesi - Sayfa 23
2. GENEL BİLGİLER 2.1 Botanik Bilgiler 2.1.1 Lamiaceae (Labiatae) familyası Lamiaceae, çoğunlukla güzel kokulu, bir ya da çok yıllık otsular, nadiren çalılar veya ağaçları kapsayan bir çiçekli bitkiler familyasıdır. Yaprakları karşılıklı, çiçekleri iki kanatlı, tek bakışımlı ve hemen her zaman erdişi, sapları dört köşelidir. Yapraklarında kokulu yağ salgılayan küçük salgı bezleri bulunur. Dolayı...

11. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

cins
familya
olan
türkiye
familyası
lamiaceae


11. SAYFA ICERIGI

Hekimlikte kullanılan türler olduğu gibi sebze olarak faydalanılanları da vardır ve bazı türleri ise süs bitkisi olarak yetiştirilir [4].
Teucrium cinsinin yer aldığı Lamiaceae familyası, dünya üzerinde 224 cins ve yaklaşık 5600 tür ile temsil edilen, Angiospermlerin zengin ve önemli familyalarından biridir. Gen merkezi Akdeniz Bölgesi olmakla birlikte, dünyanın hemen her yöresinde yayılan kozmopolit bir familyadır [9]. Kutuplardan Himalayalara kadar hemen hemen her habitat ve yükseklikte yetişirler (0-5100 m). Güneydoğu Asyadan Hawaii ve Avustralyaya kadar, Afrika boyunca ve Amerika nın kuzeyinden güneyine kadar olan yerlerde yayılırlar [9]. Türkiye Florasında ise Lamiaceae familyası, 45 cins, 846 tür ve toplam 735 takson ile temsil edilmektedir. Ülkemizdeki endemizm oranı %44.2 olan bu familya, Türkiyenin en zengin üçüncü familyası konumundadır [10].
Oldukça zengin sayılabilecek bir biyoçeşitliliğe sahip olan ülkemiz florasında barındırdığı çok sayıda tür nedeniyle de önemli bitki zengini ülkelerden birisidir.
Akdeniz ve İran Turan fitocoğrafik bölgelerine ait pek çok taksona sahip olan familya üyeleri bu bölgelerdeki bitki birliklerinin de önemli elemanlarındandır[11]. Türkiye Florası [1] na göre Türkiyede 45 cins, 846 tür ile temsil edilen Lamiaceae familyasının 240 endemik türü bulunmaktadır. Son yapılan çalışmalara göre familyaya ait takson sayısının arttığı gözlenmektedir [1,12]. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitli bitkiler yıllardan beri halk arasında çay, baharat ve tedavi amaçlı olarak kullanılmaktadır. Ülkemiz farklı coğrafi özellikleri bir arada bulundurmasından dolayı 9000e yakın doğal bitki türü ile dünyanın en önemli floristik merkezlerindendir [13]. Bu familya türlerinin en önemli özelliği, büyük kısmının hoş kokulu olmalarıdır. Salgıladıkları uçucu yağlar nedeniyle, bitkisel drogların hazırlanmasında ve parfümeride eskiden beri kullanılmaktadırlar [14]. Ayrıca hoş kokulu olmaları ve bir kısmının da süs bitkisi olarak yetiştirilmeleri değerlerini daha da arttırmaktadır. Bu familyaya ait birçok cins üyesi bu maksatlar için kültüre alınmaktadır [15].
Familyanın karakteristik özelliklerinden başlıcaları; gövde dört köşeli, yapraklar çoğu zaman basit, bazen parçalı ve dekussat dizilişlidir; çiçekler her nodusta vertisillastrum durumundadır, zigomorf ve bilabiattır. Uçucu yağları; sapı tek, başı sekiz hücreli pul şeklindeki Labiatae tipi salgı tüylerindedir. Çiçeklerde kaliks beş loblu, kalıcı bazen bilabiat; korolla bilabiat, üst dudak bazen eksiktir.
Stamenler genellikle dört tane olup çoğu zaman didinamdır, bazen de iki stamen bulunur. Ovaryum iki karpelden meydana gelmiş dört gözlü ve üst durumludur, her gözde
2

İlgili Kaynaklarsingle.php