Bazı Teucrium L. (Lamiaceae) türlerinin kemotaksonomik yönden araştırılması

1.1.4.2.2. Buhar distilasyonu
Daha çok eski tip imbiklerde ve sanayide kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde bitkisel materyal kazan içindeki ızgaranın üzerine boşaltılır. Izgaranın altındaki haznede bulunan suyun dıştan ısıtılarak kaynatılması sonucu oluşan buhar bitki materyalindeki uçucu yağı sürükler. Soğutucuda yoğunlaşan su ve uçucu yağın, yukarıda anlatıldığı şekilde ayrılmasıyla uçucu yağ elde edilmiş olur.
1.1.4.2.3. Ekstraksiyon
Yakın zamana kadar Fransada uygulanmış olan bu yöntem, nadide çiçeklerin kokularının özel hazırlanmış, tamamen kokusuz katı yağlarla ekstre edilmesi esasına dayanmaktadır. Bunun için üzerine yağ sürülmüş cam plaklar arasına yerleştirilen çiçeklerin kokulu maddeleri, onları çözen yağa geçer. Çiçeklerin sürekli tazelenmesiyle doygun hale geçen yağa pomat denir. Pomatın etil alkolle ekstraksiyonu sonucu elde edilen ürüne ekstre adı verilir. Bu olduğu gibi kullanılabilir veya alkolün vakum altında uçurulmasıyla absolü elde edilerek de kullanılabilir. Absolünün özellikleri uçucu yağa çok yakındır. Hoş kokulu ve alkolde çözünürlük özellinden ötürü parfümeride kullanılırlar [26].
1.1.5. Çalışmanın Amacı
Kemotaksonomik çalışma ve yöntemler; taksonların sistematik pozisyonlarının belirlenmesi, pekiştirilmesi gibi önemli katkılar sağlamasının yanında türlerin taksonomik sınırlarının belirlenmesi, tür içi ve türler arası varyasyonun ortaya çıkarılması ve taksonlar arası sistematik problemlerin çözülmesinde kullanılmakta ve oldukça faydalı sonuçlar vermektedir.
Bu çalışmada; Teucrium L. cinsine ait bazı türlerin Elazığ civarındaki örneklerinin önemli kimyasallardan olan uçucu yağlarının kompozisyonu belirlenecektir. Oldukça değerli bitki kimyasalları olan uçucu yağların böylece türlerin Türkiye Florasında (Davis, 1982) verilen betimine ilişkin özelliklerin yeniden gözden geçirilmesinin yanında, yeni kimyasal karakterler kazandırılarak bu türlerin betiminin daha da genişletilmesi için veri sağlanması amaçlanmaktadır. Ülkemiz için model niteliğinde olabilecek bu çalışma ile;
918. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Elazığ ve çevresinde yetişen Teucrium polium L. (Lamiaceae) populasyonlarındaki morfolojik ve kimyasal varyasyonların araştırılması - Sayfa 14
benzen, eter, etanol gibi organik çözücülerin çoğunda çözünürler. Uçucu yağlar bitkinin bütününde, taç yaprakta, ağaç kabuğunda, çiçek tohumunda, stigmada, meyve kabuğunda, yaprakta, meyvede, tohumda, kökte, rizomda, soğanda oluşabilir. Bitkilerden elde edilen uçucu yağlar genellikle taze elde edildikleri zaman renksizdir, fakat uzun süre beklediklerinde oksitlenebilir, reçineleşebilir ve renkleri...
Orıganum vulgare L. subsp. gracıle (C. Koch) Ietswaart'nin uçucu yağ verimi, kompozisyonu ve çay olarak kullanılabilirliğinin araştırılması - Sayfa 18
İşlem sırasında kabuktaki yağ hücreleri patlatılmakta, suyla sürüklenen yağ, santrifüj yoluyla ayrılmaktadır. Distilasyon (damıtma, imbikleme): En yaygın uçucu yağ elde etme yöntemidir. Bu yöntem üç farklı tarzda uygulanmaktadır; a) Su distilasyonu: Bitki materyali su ile birlikte distilasyon kabına koyulur ve suyun dıştan veya buhar enjeksiyonu ile içten ısıtılmasıyla kaynamasını takiben oluşan...
Thymus kotschyanus boiss.et Hohen (Lamiaceae)'a ait iki varyetenin (var. kotschyanus ve var. Glabrescens) morfolojik özellikleri ve uçucu yağ kompozisyonu bakımından karşılaştırılması - Sayfa 18
materyalindeki uçucu yağı sürükler. Soğutucuda yoğunlaşan su ve uçucu yağın yukarıda anlatıldığı şekilde ayrılmasıyla uçucu yağ elde edilir. c-) Buhar distilasyonu, sanayide en yaygın kullanılan distilasyon yöntemidir. Bu yöntemde, bir kazana yüklenen bitkisel materyale alttan buhar enjekte edilir. Sıkça yüklenmiş materyal arasında yükselen buhar uçucu yağı sürükleyerek beraberinde götürür. Yağın...

18. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bitki
ekstre
veri
yöntem
ekstraksiyon
yağı


18. SAYFA ICERIGI

1.1.4.2.2. Buhar distilasyonu
Daha çok eski tip imbiklerde ve sanayide kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde bitkisel materyal kazan içindeki ızgaranın üzerine boşaltılır. Izgaranın altındaki haznede bulunan suyun dıştan ısıtılarak kaynatılması sonucu oluşan buhar bitki materyalindeki uçucu yağı sürükler. Soğutucuda yoğunlaşan su ve uçucu yağın, yukarıda anlatıldığı şekilde ayrılmasıyla uçucu yağ elde edilmiş olur.
1.1.4.2.3. Ekstraksiyon
Yakın zamana kadar Fransada uygulanmış olan bu yöntem, nadide çiçeklerin kokularının özel hazırlanmış, tamamen kokusuz katı yağlarla ekstre edilmesi esasına dayanmaktadır. Bunun için üzerine yağ sürülmüş cam plaklar arasına yerleştirilen çiçeklerin kokulu maddeleri, onları çözen yağa geçer. Çiçeklerin sürekli tazelenmesiyle doygun hale geçen yağa pomat denir. Pomatın etil alkolle ekstraksiyonu sonucu elde edilen ürüne ekstre adı verilir. Bu olduğu gibi kullanılabilir veya alkolün vakum altında uçurulmasıyla absolü elde edilerek de kullanılabilir. Absolünün özellikleri uçucu yağa çok yakındır. Hoş kokulu ve alkolde çözünürlük özellinden ötürü parfümeride kullanılırlar [26].
1.1.5. Çalışmanın Amacı
Kemotaksonomik çalışma ve yöntemler; taksonların sistematik pozisyonlarının belirlenmesi, pekiştirilmesi gibi önemli katkılar sağlamasının yanında türlerin taksonomik sınırlarının belirlenmesi, tür içi ve türler arası varyasyonun ortaya çıkarılması ve taksonlar arası sistematik problemlerin çözülmesinde kullanılmakta ve oldukça faydalı sonuçlar vermektedir.
Bu çalışmada; Teucrium L. cinsine ait bazı türlerin Elazığ civarındaki örneklerinin önemli kimyasallardan olan uçucu yağlarının kompozisyonu belirlenecektir. Oldukça değerli bitki kimyasalları olan uçucu yağların böylece türlerin Türkiye Florasında (Davis, 1982) verilen betimine ilişkin özelliklerin yeniden gözden geçirilmesinin yanında, yeni kimyasal karakterler kazandırılarak bu türlerin betiminin daha da genişletilmesi için veri sağlanması amaçlanmaktadır. Ülkemiz için model niteliğinde olabilecek bu çalışma ile;
9

İlgili Kaynaklarsingle.php