Bazı teucrium L. taksonlarında uçucu yağların kimyasal bileşimleri ve antimikrobiyal aktiviteleri

4. TARTIŞMA
Bu çalışmada T. chamaedrys subsp. chamaedrys, T. orientale var. puberulens ve T. chamaedrys subsp. lydium bitkilerinin GC-MS analizi sonucu 65 adet doğal bileşiğin yapısı aydınlatıldı. Bitkilerin uçucu bileşenlerinin GC spektrumları Ek Şekil 1A-5Cde görülmektedir. Yapısı aydınlatılan bileşikler, bu bileşiklerin alıkonma indeksleri (Exp. RI), yüzde oranları (%M), cihaz kütüphanesiyle benzeşme oranları (B) ve literatür RI değerleri (LRI/MS) Tablo 3de görülmektedir. Bu bileşiklerin yapılarının aydınlatılması, cihazda mevcut olan NIST ve Willey kütüphanelerinde bulunan bileşiklerin kütle spektrum değerleri ve alıkonma zamanları (RT) ile karşılaştırılarak yapılmıştır. Aydınlatma yapılırken %85 ve üzerinde benzeşme oranı olan bileşikler dikkate alınmıştır. Bu benzeşme oranının altındaki bileşikler ise bilinmeyen olarak alınıp kütle/yük (%m/z) oranları Tablo 4de verilmiştir. T. chamaedrys subsp. chamaedrys bitkisinden elde edilen 36 adet bileşiğin ham karışımın %79.2sini, T. orientale var. puberulense ait 35 adet bileşiğin ham karışımın %85.2sini ve T. chamaedrys subsp. lydiuma ait 33 adet bileşiğin ise buna ait ham karışımın %76.8ini oluşturduğu belirlenmiştir. Alıkonma indeksleri (RI) , (C6-C32) karbon sayılı standart hidrokarbonların alıkonma zamanları baz alınarak hesaplanmıştır.

Tablo 3. T. chamaedrys subsp. chamaedrys, T. orientale var. puberulens ve T. chamaedrys subsp. lydium bitkilerinin uçucu bileşenlerinin GC-MS analiz sonuçları

No Bileşikler
1 -Thujen 2 -Pinen 3 Kamfen 4 (E)-2-Heptenal 5 -Pinen 6 -Myrcen 7 (E, E)-2,4-Heptadienal 8 Fenil oksiran 9 (E)-2-Oktenal 10 2-Metil kumaron

T.chamaedrys subsp.
chamaedrys
%% MB
0.2 98 15.8 96 0.1 98
-8.9 97 4.1 96 0.1 94 -0.1 85 —

T. orientale var.
puberulens
%% MB
—tr 92 —tr 87 -20.0 86

T. chamaedrys subsp. lydium
%% MB
0.1 91 12.5 96 0.1 98
-6.6 97 0.5 96 —–

RI
928 939 954 958 983 985 997 1119 1127 1188

LRI/ MS
929 939 952 961 982 988 1008 MS MS MS32. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bileşikler
orientale
uçucu
chamaedrys
subsp
puberulens


32. SAYFA ICERIGI

4. TARTIŞMA
Bu çalışmada T. chamaedrys subsp. chamaedrys, T. orientale var. puberulens ve T. chamaedrys subsp. lydium bitkilerinin GC-MS analizi sonucu 65 adet doğal bileşiğin yapısı aydınlatıldı. Bitkilerin uçucu bileşenlerinin GC spektrumları Ek Şekil 1A-5Cde görülmektedir. Yapısı aydınlatılan bileşikler, bu bileşiklerin alıkonma indeksleri (Exp. RI), yüzde oranları (%M), cihaz kütüphanesiyle benzeşme oranları (B) ve literatür RI değerleri (LRI/MS) Tablo 3de görülmektedir. Bu bileşiklerin yapılarının aydınlatılması, cihazda mevcut olan NIST ve Willey kütüphanelerinde bulunan bileşiklerin kütle spektrum değerleri ve alıkonma zamanları (RT) ile karşılaştırılarak yapılmıştır. Aydınlatma yapılırken %85 ve üzerinde benzeşme oranı olan bileşikler dikkate alınmıştır. Bu benzeşme oranının altındaki bileşikler ise bilinmeyen olarak alınıp kütle/yük (%m/z) oranları Tablo 4de verilmiştir. T. chamaedrys subsp. chamaedrys bitkisinden elde edilen 36 adet bileşiğin ham karışımın %79.2sini, T. orientale var. puberulense ait 35 adet bileşiğin ham karışımın %85.2sini ve T. chamaedrys subsp. lydiuma ait 33 adet bileşiğin ise buna ait ham karışımın %76.8ini oluşturduğu belirlenmiştir. Alıkonma indeksleri (RI) , (C6-C32) karbon sayılı standart hidrokarbonların alıkonma zamanları baz alınarak hesaplanmıştır.

Tablo 3. T. chamaedrys subsp. chamaedrys, T. orientale var. puberulens ve T. chamaedrys subsp. lydium bitkilerinin uçucu bileşenlerinin GC-MS analiz sonuçları

No Bileşikler
1 -Thujen 2 -Pinen 3 Kamfen 4 (E)-2-Heptenal 5 -Pinen 6 -Myrcen 7 (E, E)-2,4-Heptadienal 8 Fenil oksiran 9 (E)-2-Oktenal 10 2-Metil kumaron

T.chamaedrys subsp.
chamaedrys
%% MB
0.2 98 15.8 96 0.1 98
-8.9 97 4.1 96 0.1 94 -0.1 85 —

T. orientale var.
puberulens
%% MB
—tr 92 —tr 87 -20.0 86

T. chamaedrys subsp. lydium
%% MB
0.1 91 12.5 96 0.1 98
-6.6 97 0.5 96 —–

RI
928 939 954 958 983 985 997 1119 1127 1188

LRI/ MS
929 939 952 961 982 988 1008 MS MS MS

İlgili Kaynaklarsingle.php