Bazı teucrium L. taksonlarında uçucu yağların kimyasal bileşimleri ve antimikrobiyal aktiviteleri

25

Tablo 3 ün devamı

11 -Terpineol

– 0.9 91 –

– 1196 1195

12 Safranal

– – 0.1 95 – – 1198 1201

13 Dekanal

0.1 87 –

– 0.1 85 1205 1205

14 p-Menth-1-en-9-al

– – 1.0 90 –

1217 MS

15 -Silkositral

0.2 92 – – –

1222 1218

16 Nerol

– – 0.2 97 –

1231 1228

17 Karvon

– – – – 0.2 97 1243 1241

18 Sitrol

– – – – 0.1 86 1255 MS

19 Geraniol

– 0.6 97 –

– 1257 1255

20 (E)-2-Dekenal

0.6 90 – – – – 1263 1260

21 Nonanoik asit

– 0.1 90 –

– 1274 1275

22 Dihidroedulan I

– 0.2 94 –

– 1294 1289

23 Karvakrol

– – – – 0.5

1299 1299

24 Tridekan

0.1 87 – – –

1300 1300

25 p-Vinilguaiakol

– – 0.3 97 –

1314 1323

26 (E,E)-2,4-Dekadienal

0.4 94 –

– 0.1 86 1317 1316

27 Bisikloelemen

0.2 87 0.3 98 –

1340 MS

28 -Kubeben

– – 0.7 99 –

1353 1353

29 Eugenol

– – 0.1 96 –

1359 1359

30 Dekanoik asit

– – 0.5 95 –

1373 1373

31 -Copaen

0.5 99 1.3 99 0.6 99 1378 1378

32 -Bourbonen

3.1 99 2.4 96 3.6 99 1387 1388

33 -Cubeben

– – 1.5 99 – – 1392 1392

34 -Karyofilen

0.2 99 0.5 99 –

1408 MS

35 -Karyofilen

11.8 99 21.7 99 19.7 99 1424 1424

36 Epi-
bisikloseskifellandrenandren

– 0.7 93 1430 MS

37 Aromadendren

– – 0.2 99 – – 1442 1438

38 -Humulen

1.0 99 4.8 99 1.7 99 1457 1457

39 (E)–Farnesen

1.8 98 –

– 2.1 96 1460 1460

40 allo-Aromadendren

– – 1.1 90 – – 1465 1461

41 Germakren D

16.7 99 10.6 99 9.3 99 1481 1481

42 Bisiklogermakren

2.4 99 3.4 99 1.5 99 1497 1496

43 (E,E)–Farnesen

0.3 94 –

– 0.3 97 1509 1508

44 -Bisabolon

– 0.4 98 –

– 1510 1509

45 -Kadinen

0.4 95 0.5 99 0.7 97 1516 1514

46 -Kadinen

2.1 99 4.1 99 1.7 99 1526 1526

47 Kadina-1,4-dien

0.2 89 – – – – 1534 1532

48 -Calacoren

0.2 95 –

– 0.4 98 1546 1546

49 Spathulenol

0.7 98 1.0 98 –

– 1580 1578

50 Karyofilen oksit

2.4 94 2.7 94 6.1 94 1585 1584

51 Viridiflorol

– 0.5 99 –

– 1594 1594

52 Fonenol

– 0.4 90 –

– 1621 MS

53 Karyofila-4(12),8(13)-
dien-5–ol

– – – – 0.7 99 1637 MS

54 tau-Muurolol

0.8 93 1.6 96 1.0 95 1645 1643

55 -Kadinol

0.8 98 1.1 95 1.0 91 1657 1656

56 Karyofilenol-II

– – – – 1.1 86 1671 MS33. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Salvia candidissima Vahl. uçucu bileşenlerinin karekterizasyonu ve antioksidant aktivitelerinin belirlenmesi. - Sayfa 23
23 Bileşikler α-Eudesmol Valeranon α-Bisabol Manool (epi-13) α-Tujen p-Simen Limonen trans-Sabinen hidrat Linalil asetat Timol Karvakrol α-Yılangen β-Bourbonen β-Kububen α-Gurjunen Aromadendren allo- Aromadendren γ -Amorfen Ledol Sabinen Mirsen 1,8-Sineol α-Terpinolen β-Tujon İzoborned α-Humulen trans-Pinokarveol Mirtenal trans-Karveol Mirtenil asetat Sabinil asetat α-Terpinil asetat Eugano...
Asteraceae ve Umbelliferae familyasına ait bazı bitki türlerinin antimikrobiyal ve antioksidan aktivitelerinin araştırılması - Sayfa 46
36 Tablo 10. Artemisia annua uçucu yağının; A- kimyasal kompozisyonu, B- Bileşenlerin sınıflandırılması, C- Ana bileşikler A) No Bileşenler 1 Santolina trien 2 Trisiklen 3 α-Pinen 4 Kamfen 5 β-Pinen 6 Mirsen 7 Yomogialkohol 8 1,8-Sineol 9 Artemisia keton 10 Artemisia alkol 11 cis-β-Terpineol 12 P-Dietilbenzen 13 Kamfor 14 Pinokarvon 15 Terpinen-4-ol 16 1-Metilen-2-vinilsiklopentan 17 trans...
Juniperus drupacea lab. uçucu yağı üzerinde araştırmalar - Sayfa 96
Tablo 19. (Devamı) Çamlıyayla’dan toplanan J.drupacea meyve uçucu yağlarına ait maddeler RRI Bileşik 1493 α-Yılangen 1497 α-Kopaen 1536 Pinokamfon 1549 β-Kubeben 1553 Linalol 1589 β-yılangen 1606 β-Kopaen 1612 β-Karyofilen 1634 Kadina-3,5-dien 1639 trans-p-Menta-2,8-dien-1-ol 1648 Mirtenal 1663 cis-Verbenol 1668 (Z)-β-Farnesen 1670 trans-Pinokarveol 1681 cis-p-Menta-2,8-dien-1-ol 1683 trans...

33. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

karyofilen
germakren
αhumulen
karvon
δkadinen
βkaryofilen


33. SAYFA ICERIGI

25

Tablo 3 ün devamı

11 -Terpineol

– 0.9 91 –

– 1196 1195

12 Safranal

– – 0.1 95 – – 1198 1201

13 Dekanal

0.1 87 –

– 0.1 85 1205 1205

14 p-Menth-1-en-9-al

– – 1.0 90 –

1217 MS

15 -Silkositral

0.2 92 – – –

1222 1218

16 Nerol

– – 0.2 97 –

1231 1228

17 Karvon

– – – – 0.2 97 1243 1241

18 Sitrol

– – – – 0.1 86 1255 MS

19 Geraniol

– 0.6 97 –

– 1257 1255

20 (E)-2-Dekenal

0.6 90 – – – – 1263 1260

21 Nonanoik asit

– 0.1 90 –

– 1274 1275

22 Dihidroedulan I

– 0.2 94 –

– 1294 1289

23 Karvakrol

– – – – 0.5

1299 1299

24 Tridekan

0.1 87 – – –

1300 1300

25 p-Vinilguaiakol

– – 0.3 97 –

1314 1323

26 (E,E)-2,4-Dekadienal

0.4 94 –

– 0.1 86 1317 1316

27 Bisikloelemen

0.2 87 0.3 98 –

1340 MS

28 -Kubeben

– – 0.7 99 –

1353 1353

29 Eugenol

– – 0.1 96 –

1359 1359

30 Dekanoik asit

– – 0.5 95 –

1373 1373

31 -Copaen

0.5 99 1.3 99 0.6 99 1378 1378

32 -Bourbonen

3.1 99 2.4 96 3.6 99 1387 1388

33 -Cubeben

– – 1.5 99 – – 1392 1392

34 -Karyofilen

0.2 99 0.5 99 –

1408 MS

35 -Karyofilen

11.8 99 21.7 99 19.7 99 1424 1424

36 Epi-
bisikloseskifellandrenandren

– 0.7 93 1430 MS

37 Aromadendren

– – 0.2 99 – – 1442 1438

38 -Humulen

1.0 99 4.8 99 1.7 99 1457 1457

39 (E)–Farnesen

1.8 98 –

– 2.1 96 1460 1460

40 allo-Aromadendren

– – 1.1 90 – – 1465 1461

41 Germakren D

16.7 99 10.6 99 9.3 99 1481 1481

42 Bisiklogermakren

2.4 99 3.4 99 1.5 99 1497 1496

43 (E,E)–Farnesen

0.3 94 –

– 0.3 97 1509 1508

44 -Bisabolon

– 0.4 98 –

– 1510 1509

45 -Kadinen

0.4 95 0.5 99 0.7 97 1516 1514

46 -Kadinen

2.1 99 4.1 99 1.7 99 1526 1526

47 Kadina-1,4-dien

0.2 89 – – – – 1534 1532

48 -Calacoren

0.2 95 –

– 0.4 98 1546 1546

49 Spathulenol

0.7 98 1.0 98 –

– 1580 1578

50 Karyofilen oksit

2.4 94 2.7 94 6.1 94 1585 1584

51 Viridiflorol

– 0.5 99 –

– 1594 1594

52 Fonenol

– 0.4 90 –

– 1621 MS

53 Karyofila-4(12),8(13)-
dien-5–ol

– – – – 0.7 99 1637 MS

54 tau-Muurolol

0.8 93 1.6 96 1.0 95 1645 1643

55 -Kadinol

0.8 98 1.1 95 1.0 91 1657 1656

56 Karyofilenol-II

– – – – 1.1 86 1671 MS

İlgili Kaynaklarsingle.php