Bazı teucrium L. taksonlarında uçucu yağların kimyasal bileşimleri ve antimikrobiyal aktiviteleri

29

(33) -Kubeben

H
H (34) -Karyofilen

(35) -Karyofilen

H

(36) Epi-bisikloseskifellandren

H CH3

H

H

(37) Aromadendren

(38) -Humulen

(39) (E)- -Farnesen

H

H C H3

H

H

(40) allo-Aromadendren

(41) Germakren D

(42) Bicyclogermakren

(43) (E,E)- -Farnesen

(44) -Bisabolen37. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Salvia pinnata L. ve Salvia bracteata Banks & Sol. bitkilerinin uçucu bileşenleri ve antioksidant - Sayfa 13
XI Şekil 4.61. Eugenol’ün kütle spektrumu………………………………….. Şekil 4.62. Izobornil propiyonat’ın kütle spektrumu………………………. Şekil 4.63. Ylangen’in kütle spektrumu…………………………………… Şekil 4.64. α-Kubeben’in kütle spektrumu………………………………… Şekil 4.65. α-Kopaen’in kütle spektrumu ……………………………….. Şekil 4.66. β-Bourbonen’in kütle spektrumu……………………………… Şekil 4.67. α-Bourbonen’in kütle spektrumu……………………………… Şekil ...

37. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

aromadendren
αhumulen
βkaryofilen
βfarnesen
germakren
αfarnesen


37. SAYFA ICERIGI

29

(33) -Kubeben

H
H (34) -Karyofilen

(35) -Karyofilen

H

(36) Epi-bisikloseskifellandren

H CH3

H

H

(37) Aromadendren

(38) -Humulen

(39) (E)- -Farnesen

H

H C H3

H

H

(40) allo-Aromadendren

(41) Germakren D

(42) Bicyclogermakren

(43) (E,E)- -Farnesen

(44) -Bisabolen

İlgili Kaynaklarsingle.php