Bazı teucrium L. taksonlarında uçucu yağların kimyasal bileşimleri ve antimikrobiyal aktiviteleri

7. KAYNAKLAR
1. Davis, P.H., Flora of Turkey and The East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 5 (1988) 67-69.
2. Ekim, T. ve Teucrium L. (Labiate), In: P. H. Davis, Flora of Turkey and The East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 7 (1982) 53-57.
3. Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T. ve Başer, K.H.C., Flora of Turkey and The East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 11 (2000).
4. Ulubelen, A., Topçu, G. ve Sönmez, Ü., Chemical and biological evaluation of genus Teucrium. Studies in Natural Products Chemistry 23, Bioactive Natural Products, Part D, 1995.
5. Grieve, M., A Modern Herbal. Barnes and Noble Books, New York, (1996) 564566.
6. Bedir, E., Manyam, R. ve Khan, I.A., Neo-clerodane diterpenoids and phenylethanoid glycosides from Teucrium chamaedrys L., Phytochemistry, 63 (2003) 977-983.
7. Baytop, T., Türkiyede Bitkilerle Tedavi, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, 1999.
8. Zeybek, N. ve Zeybek, U., Farmasotic Botanic, Ege Üniversitesi, İzmir, 1994.
9. Ulubelen, A., Topçu, G. ve Kaya, Ü., Steroidal compounds from Teucrium chamaedrys subsp. chamaedrys, Phytochemistry, 36 (1994) 171-173.
10. Gaspar, H., Palma, F.M.S.B., Torre, M.C., Rodriguez, B., Barroso, J.G. ve Figueiredeo, A.C., Composition of the essential oil of Teucrium haenseleri Bois., Flav. Frag. J., 12 (1997) 355-357.
11. Kovacevic, N.N., Lakusic, B.S. ve Ristic, M.S., Composition of the essential oils of seven Teucrium species from Serbia and Montenegro, J. Essen. Oil. Res., 13 (2001) 163-165.
12. Martonfi. P. ve Cernaj. P., Variability of essential oil in Teucrium chamaedrys L., Biologia, 44 (1989) 245-251.
13. Corovic, M., Stjepanovic, L., Nikolic, R., Pavlovic, S. ve Zivanovic, P., Variations in amount of essential oil in Origanum vulgare and Teucrium chamaedrys grown at various altitudes, Arhiv za Farmaciju, 15 (1965) 7-13.48. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bazı anthemis (asteraceae) türlerinin uçucu yağ analizleri ve antimikrobiyal aktiviteleri - Sayfa 58
7. KAYNAKLAR 1. Davis, P. H., Flora of Turkey and The East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 10 (1988). 2. Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T. ve Başer, K. H. C., Flora of Turkey and The East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 11 (2000). 3. Grierson, A. J. C. and Yavin, Z., Anthemis L. (Asteraceae). In : P. H. Davis, (ed.), Flora of Turkey and The East Aege...
Uzungöl (Trabzon-Çaykara) ve çevresinin flora ve vejetasyonu - Sayfa 284
280 46. Kasaplıgil, B., Kuzey Anadolu'da Botanik Gezileri, Orman Genel Müdürlüğü Yayınlan, Özel Sayı: 32, Ticaret Dünyası Basımevi, İstanbul, 1947. 47. Davis, P.H. , Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Yol. 1, at the University Press, Edinburgh, 1965. 48. Davis, P.H., Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Yol. II, at the University Press, Edinburgh, 1967. 49. Davis, P.H., Flora...
Mersin (Myrtus communis L.) bitkisinin fitokimyasal bileşimi ve yara iyileştirici antienflamatuvar aktivite yönünden değerlendirilmesi - Sayfa 81
KAYNAKLAR (devam ediyor) Bezanger-Bequese, L., Pinkas, M. ve Torch, A. (1975) Les plantes dans la th´erapeutique moderne. Maloine, Paris, 529s. Boelens, M.H. ve Jimenez, R. (1991) The chemical composition of Spanish myrtle leaf oils. Part I. Journal of Essential Oil Research, 3:173-177. Boelens, M.H. ve Jimenez, R. (1992) The chemical composition of Spanish myrtle oils. Journal of Essential Oil...

48. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

davis
flora
turkey
east
aegean
ıslands


48. SAYFA ICERIGI

7. KAYNAKLAR
1. Davis, P.H., Flora of Turkey and The East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 5 (1988) 67-69.
2. Ekim, T. ve Teucrium L. (Labiate), In: P. H. Davis, Flora of Turkey and The East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 7 (1982) 53-57.
3. Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T. ve Başer, K.H.C., Flora of Turkey and The East Aegean Islands, Edinburgh University Press, Edinburgh, 11 (2000).
4. Ulubelen, A., Topçu, G. ve Sönmez, Ü., Chemical and biological evaluation of genus Teucrium. Studies in Natural Products Chemistry 23, Bioactive Natural Products, Part D, 1995.
5. Grieve, M., A Modern Herbal. Barnes and Noble Books, New York, (1996) 564566.
6. Bedir, E., Manyam, R. ve Khan, I.A., Neo-clerodane diterpenoids and phenylethanoid glycosides from Teucrium chamaedrys L., Phytochemistry, 63 (2003) 977-983.
7. Baytop, T., Türkiyede Bitkilerle Tedavi, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, 1999.
8. Zeybek, N. ve Zeybek, U., Farmasotic Botanic, Ege Üniversitesi, İzmir, 1994.
9. Ulubelen, A., Topçu, G. ve Kaya, Ü., Steroidal compounds from Teucrium chamaedrys subsp. chamaedrys, Phytochemistry, 36 (1994) 171-173.
10. Gaspar, H., Palma, F.M.S.B., Torre, M.C., Rodriguez, B., Barroso, J.G. ve Figueiredeo, A.C., Composition of the essential oil of Teucrium haenseleri Bois., Flav. Frag. J., 12 (1997) 355-357.
11. Kovacevic, N.N., Lakusic, B.S. ve Ristic, M.S., Composition of the essential oils of seven Teucrium species from Serbia and Montenegro, J. Essen. Oil. Res., 13 (2001) 163-165.
12. Martonfi. P. ve Cernaj. P., Variability of essential oil in Teucrium chamaedrys L., Biologia, 44 (1989) 245-251.
13. Corovic, M., Stjepanovic, L., Nikolic, R., Pavlovic, S. ve Zivanovic, P., Variations in amount of essential oil in Origanum vulgare and Teucrium chamaedrys grown at various altitudes, Arhiv za Farmaciju, 15 (1965) 7-13.

İlgili Kaynaklarsingle.php