Bazı teucrium L. taksonlarında uçucu yağların kimyasal bileşimleri ve antimikrobiyal aktiviteleri

1. GENEL BİLGİLER
1.1. Giriş
Lamiaceae familyasının Teucrium L. cinsinin 32 türü Türkiyede doğal olup, bu bitkiler tek yıllık ya da çok yıllık otsu bitki ya da çalı formundadırlar [1-3]. Teucrium türleri 2000 yıldan daha uzun süredir tıbbi amaçlı bitkiler olarak kullanılmaktadır[4-6]. Teucrium flavum L., T. montanum L., ve T. chamaedrys L. bitkileri Türkiyede halk arasında ülser ve şeker hastalığını tedavi etmek amaçlı kullanılmasının yanında, obezite ile mücadele etmek için de kullanılmaktadır [4, 7-8]. T. chamaedrys subsp. chamaedrys bitkisi çoğunlukla kuzey ve orta Anadoluda [1-3] bulunan bir Teucrium taksonudur. T. orientale var. puberulens bu ailenin çoğunlukla orta Anadolu bölgesinde bulunan endemik olmayan güzel kokulu bir üyesidir [1, 3]. T. chamaedrys L. subsp. lydium ise özellikle batı ve güneybatı Anadoluda yetişmektedir [1, 3]. T. chamaedrys subsp. chamaedrys üzerinde yapılan önceki fitokimyasal çalışmalar 24-etilkolesta-5,25-dien-3-ol, sitosterol, amyrin, ursolik asit, apigenin, naringenin, pektolinarigenin, sirsiliol, 3-hidroksi stigmast24,25-dien-24-al ve 3-hidroksi-24-etikolesta-5,25-dien-7-one bileşiklerinin de içinde bulunduğu değişik doğal bileşiklerin varlığını göstermektedir [9]. T. chamaedrysin neoklerodan diterpenoidler ve fenilethanoid glikozitler taşıdığı bilinmektedir [6]. Literatürde Teucrium türlerinin uçucu bileşenleri ve biyolojik aktivite çalışmaları mevcut olup bu türler: T. haenseleri Boiss. [10], T. chamaedrys [11-13], T. fruticans L. [14], T. salviastrum Schreb. [15], T. pumilum L. [16], T. marum L. [17], T. leucocladum Boiss. [18], T. polium L. [19-22], T. lusitanicum Schreb. ve T. Algarbiensis Cout. [23], T. orientale L. var. orientale [24-25], T. chamaedrys [26], T. capitatum L. [27], T. libanitis Schreb. ve T. turredanum Losa ve Rivas Goday [28], T. divaricatum Heldr. ssp. divaricatum [29], T. flavum [30], T. melissoides Boiss. [31], T. carolipaui Pau [32], T. stocksianum Boiss. [33], T. puechiae Greuter ve Burdet [34], T. flavum L. ssp. flavum, T. polium, T. chamaedrys L. var. Illyricum, ve T. marum [35], T. Be lion Schreb. [36], T. arduini L., T. botrys L., T. chamaedrys, T. flavum, T. montanum, T. polium, T. scordium L. [11], H. perforatum L. ve T. chamaedrys [37], T. scorodonia L. ve T. oxylepis Font Quer [38], T. heterophyllum LHer. [39], T. cyprium ssp. cyprium Boiss., T. micropodioides Rouy, T. divaricatum ssp. canescens Sieber, ve T. kotschyanum Poech [40] T. polium L. var. album,9. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bazı Teucrium L. (Lamiaceae) türlerinin kemotaksonomik yönden araştırılması - Sayfa 14
antioksidan ve koruyu etkileri incelenmiştir. Sonuçta elde ettikleri verilerde vitroda, T. polium parçasındaki flavonoidlerin antioksidan faaliyetlerinin, STZ e maruz kalmaya karşı pankreasa ait adacıkları korumakta yardımcı olduğu gözlenmiştir [33]. Diğer bir çalışmada ise sıçanlarda steatohepatitisin önlenmesinde Teucrium polium’ un etkisi incelenmiştir. Bu çalışmada T. polium’ dan etil asetatı...
Doğu Akdeniz bölgesi bitkileri - Sayfa 155
Ajuga sallcifolla (L.) Schreber Ajuga iva (L.) Schreber Ajuga chamaepitys (L.) Schreber subsp. chia (Schreber) Arcangeli var. chla Ajuga chamaepitys (L.) Schreber subsp. chia (Schreber) Arcangeli var. dliata Briq. Ajuga chamaepitys (L.) Scbreber subsp. laevigata (Banks Et Sol.) Davis Ajuga chamaepitys (L.) Schreber subsp. palestina (Boiss.) Bomm. Ajuga chamaepitys (L.) Schreber subsp. glareosa Dav...
EDTU Herbaryumu'nda bulunan Lamiaceae (ballıbabagiller) familyası'nın revizyonu - Sayfa 210
200 4. TARTIŞMA VE SONUÇ Çalışmamızda Edirne Trakya Üniversitesi Herbaryumu‟nda (EDTU) bulunan ve 1984-2006 yılları arasında toplanmış 466 örnek ve 2006-2008 yıllarında araştırma alanında yapılan arazi çalışmaları ile toplanan 250 bitki örneği kullanılmıştır. Kaynaklarda, Türkiye‟de, verilen bilimsel isimler, takson seviyeleri (tür, alttür veya varyete) hakkında farklı bilgiler gözden geçiril...

9. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

subsp
chamaedrys
teucrium
polium
çalı
bitki


9. SAYFA ICERIGI

1. GENEL BİLGİLER
1.1. Giriş
Lamiaceae familyasının Teucrium L. cinsinin 32 türü Türkiyede doğal olup, bu bitkiler tek yıllık ya da çok yıllık otsu bitki ya da çalı formundadırlar [1-3]. Teucrium türleri 2000 yıldan daha uzun süredir tıbbi amaçlı bitkiler olarak kullanılmaktadır[4-6]. Teucrium flavum L., T. montanum L., ve T. chamaedrys L. bitkileri Türkiyede halk arasında ülser ve şeker hastalığını tedavi etmek amaçlı kullanılmasının yanında, obezite ile mücadele etmek için de kullanılmaktadır [4, 7-8]. T. chamaedrys subsp. chamaedrys bitkisi çoğunlukla kuzey ve orta Anadoluda [1-3] bulunan bir Teucrium taksonudur. T. orientale var. puberulens bu ailenin çoğunlukla orta Anadolu bölgesinde bulunan endemik olmayan güzel kokulu bir üyesidir [1, 3]. T. chamaedrys L. subsp. lydium ise özellikle batı ve güneybatı Anadoluda yetişmektedir [1, 3]. T. chamaedrys subsp. chamaedrys üzerinde yapılan önceki fitokimyasal çalışmalar 24-etilkolesta-5,25-dien-3-ol, sitosterol, amyrin, ursolik asit, apigenin, naringenin, pektolinarigenin, sirsiliol, 3-hidroksi stigmast24,25-dien-24-al ve 3-hidroksi-24-etikolesta-5,25-dien-7-one bileşiklerinin de içinde bulunduğu değişik doğal bileşiklerin varlığını göstermektedir [9]. T. chamaedrysin neoklerodan diterpenoidler ve fenilethanoid glikozitler taşıdığı bilinmektedir [6]. Literatürde Teucrium türlerinin uçucu bileşenleri ve biyolojik aktivite çalışmaları mevcut olup bu türler: T. haenseleri Boiss. [10], T. chamaedrys [11-13], T. fruticans L. [14], T. salviastrum Schreb. [15], T. pumilum L. [16], T. marum L. [17], T. leucocladum Boiss. [18], T. polium L. [19-22], T. lusitanicum Schreb. ve T. Algarbiensis Cout. [23], T. orientale L. var. orientale [24-25], T. chamaedrys [26], T. capitatum L. [27], T. libanitis Schreb. ve T. turredanum Losa ve Rivas Goday [28], T. divaricatum Heldr. ssp. divaricatum [29], T. flavum [30], T. melissoides Boiss. [31], T. carolipaui Pau [32], T. stocksianum Boiss. [33], T. puechiae Greuter ve Burdet [34], T. flavum L. ssp. flavum, T. polium, T. chamaedrys L. var. Illyricum, ve T. marum [35], T. Be lion Schreb. [36], T. arduini L., T. botrys L., T. chamaedrys, T. flavum, T. montanum, T. polium, T. scordium L. [11], H. perforatum L. ve T. chamaedrys [37], T. scorodonia L. ve T. oxylepis Font Quer [38], T. heterophyllum LHer. [39], T. cyprium ssp. cyprium Boiss., T. micropodioides Rouy, T. divaricatum ssp. canescens Sieber, ve T. kotschyanum Poech [40] T. polium L. var. album,

İlgili Kaynaklarsingle.php