Belediyelerde idari-mali özerklik ve Türkiye’deki işlevi

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI
Aziz Yıldıray ŞIKOL
BELEDİYELERDE İDARİ-MALİ ÖZERKLİK VE TÜRKİYEDEKİ İŞLEVİ
Yüksek Lisans Tezi
Tez Yöneticisi Doç. Dr. Rafet ÇEVİKBAŞ
KIRIKKALE 20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ölüm karşısında Ahmet Hamdi Tanpınar Ahmet Hamdi Tanpınar againist death - Sayfa 186
TEZLER AÇILAN, Turgay, Oğuz Atay’da Varoluşsal Bir Problem Olarak Ölüm, Kırıkkale Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ahmet Nezihi Turan, Kırıkkale, 2007. ÇUHACI, Gülizar, Yirminci Yüzyılın Son Çeyreğinde Sanatta “Ölüm” Konusu, Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Balkan Naci İslimyeli, İstanbul, 1999. YAVUZ, Safiye, Herbert Marcuse ve Erich Fro...
Kırıkkale'de şehirsel gelişme Urbanization in Kırıkkale - Sayfa 3
Kırıkkale’nin adı, nasıl ortaya çıkıp geliştiği, bunda etkili olan doğal ve beşeri – ekonomik faktörler ve süreçler( örneğin jeomorfolojik özelliği, iklimi, Kızılırmak, nüfus özellikleri, sanayi, ulaşım, üniversite, il olması v.b…), Kırıkkale’nin sorunları ve bunları çözmek için kullanılabilecek potansiyel değerler ve Kırıkkale’nin ne oranda şehir olduğunun tartışılması araştırmanın konusunu oluşt...
Kırıkkale ve göç - Sayfa 1
T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİMDALI DOĞAN YILDIRIM Kırıkkale ve Göç Yüksek Lisans Tezi Tez Yöneticisi Doç. Dr. DOLUNAY ŞENOL Kırıkkale – 2010 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kırıkkale
üniversitesi
tezi
lisans
yüksek
bilimler


1. SAYFA ICERIGI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI
Aziz Yıldıray ŞIKOL
BELEDİYELERDE İDARİ-MALİ ÖZERKLİK VE TÜRKİYEDEKİ İŞLEVİ
Yüksek Lisans Tezi
Tez Yöneticisi Doç. Dr. Rafet ÇEVİKBAŞ
KIRIKKALE 2010

İlgili Kaynaklarsingle.php