Belirsizlik içeren doğrusal olmayan sistemlerin gözleyici temelli durum geribeslemeli kontrolü
T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BELİRSİZLİK İÇEREN DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN GÖZLEYİCİ TEMELLİ DURUM
GERİBESLEMELİ KONTROLÜ
Günyaz ABLAY
Tez Yöneticisi Doç. Dr. Ahmet UÇAR
YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
ELAZIĞ, 20061. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BELİRSİZLİK İÇEREN DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN GÖZLEYİCİ TEMELLİ DURUM
GERİBESLEMELİ KONTROLÜ
Günyaz ABLAY
Tez Yöneticisi Doç. Dr. Ahmet UÇAR
YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
ELAZIĞ, 2006

İlgili Kaynaklarsingle.php