Benzofuran ve benzimidazol ihtiva eden bileşiğin ratlardaki (wistar) bazı kan parametrelerine etkilerinin araştırılması


T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BENZOFURAN VE BENZİMİDAZOL İHTİVA EDEN BİLEŞİĞİN RATLARDAKİ ( WİSTAR ) BAZI KAN PARAMETRELERİNE
ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
İlyas SARI
DANIŞMAN Doç. Dr. Fikret KARATAŞ
YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA ANABİLİM DALI
2009-ELAZIĞ 11. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BENZOFURAN VE BENZİMİDAZOL İHTİVA EDEN BİLEŞİĞİN RATLARDAKİ ( WİSTAR ) BAZI KAN PARAMETRELERİNE
ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
İlyas SARI
DANIŞMAN Doç. Dr. Fikret KARATAŞ
YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA ANABİLİM DALI
2009-ELAZIĞ 1

İlgili Kaynaklarsingle.php