T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BETONARME BİR YAPININ PERFORMANSININ DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN YÖNTEMLER KULLANILARAK BELİRLENMESİ
BURAK TEMİZ
YÜKSEK LİSANS TEZİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
YAPI PROGRAMI
DANIŞMAN YRD. DOÇ. DR. MURAT SERDAR KIRÇIL
İSTANBUL, 20121. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Çok katlı yapılarda sismik enerji dağılımı - Sayfa 10
7.4. 1.Katı Doğrusal 2.Katı Doğrusal Olmayan Yapı............................................ 39 7.5 1.Katı Doğrusal Olmayan 2.Katı Doğrusal Yapı............................................. 43 8.YAPILARIN BİRİBİRLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI ............................ 47 8.1 1.Katı Doğrusal 2. Katı Doğrusal Olmayan Yapı İle 1.Katı Doğrusal Olmayan 2.Katı Doğrusal Yapının Karşılaştırılması ............
Merkezi çelik çaprazlı yapılarda uygun çapraz kesiti geometrisinin ve çapraz türünün belirlenmesi - Sayfa 27
7 BÖLÜM 2. ÇELİK YAPILARIN DOĞRUSAL OLMAYAN DAVRANIŞI Çelik yapıların doğrusal olmayan davranışı, temel olarak çelik malzemenin doğrusal olmayan davranışından ve geometri değişimleri nedeniyle yapı sisteminin denge denklemlerinin doğrusal olmamasından kaynaklanmaktadır. Yapı sisteminin doğrusal olmayan davranışını şematik olarak göstermek gerekirse; Şekil 2.1 de olduğu gibidir. Şekil 2.1. Doğru...
Yapıların statik ve dinamik yükler etkisindeki doğrusal olmayan davranışlarının incelenmesi - Sayfa 33
3.1. Yapı Sistemlerinin Doğrusal Olmayan Davranışının edenleri Yapı sistemleri genel olarak (narin yapılar ve stabilite yetersizlikleri içeren yapılar vb. hariç) düşey yükler altında doğrusal davranış göstermektedir. Doğrusal davranış gösteren yapı sistemlerinde malzemenin gerilme-şekil değiştirme bağıntıları doğrusal elastik olarak kabul edilirken meydana gelen yer değiştirmelerin de çok küçük o...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

doğrusal
yapı
olmayan
yöntemler
betonarme
mühendisliği


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BETONARME BİR YAPININ PERFORMANSININ DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN YÖNTEMLER KULLANILARAK BELİRLENMESİ
BURAK TEMİZ
YÜKSEK LİSANS TEZİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
YAPI PROGRAMI
DANIŞMAN YRD. DOÇ. DR. MURAT SERDAR KIRÇIL
İSTANBUL, 2012

İlgili Kaynaklar

single.php