Beyaz pekin ördeklerinde yem formunun ve yem kompozisyonunun performansa etkileriTRAKYA UN1VERSiTES1 FEN B1LiMLERi ENSTtrOSD
BEYAZ PEKiN ORDEKLERiNDE YEM FORMUNUN VE YEM KOMPOZiSYONUNUN
PERFORMANSA ETKiIERi
39001
HAZIRLAYAN : Hasan .AKYfJREK YUKSEK L1SANS TEZi
ZOOTEKN1 ANABiLlM DALI Yl>NET1C1: Doc;. Dr. Nizamettin ~ENKOYLO
1991
TEK1RDAG
t’ e. yt)KSBKMRBTIM KUllUl.U
DOK'(}MANTASYON MERKBzt1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

TRAKYA UN1VERSiTES1 FEN B1LiMLERi ENSTtrOSD
BEYAZ PEKiN ORDEKLERiNDE YEM FORMUNUN VE YEM KOMPOZiSYONUNUN
PERFORMANSA ETKiIERi
39001
HAZIRLAYAN : Hasan .AKYfJREK YUKSEK L1SANS TEZi
ZOOTEKN1 ANABiLlM DALI Yl>NET1C1: Doc;. Dr. Nizamettin ~ENKOYLO
1991
TEK1RDAG
t’ e. yt)KSBKMRBTIM KUllUl.U
DOK'(}MANTASYON MERKBztsingle.php