S.2.8. İklim

Beypazarı ilçesi, İç Anadolu ile Batı Karadeniz ve Marmara Bölgeleri iklimi arasında geçit iklimine sahiptir. İki coğrafi bölge arasındaki geçiş alanı konumunda olan Beypaz.arı; ildim özelliklerini de her iki bölgeden almaktadır. Kuzeyinde yer alan dağlık bölge, Karadeniz ikliminin tam olarak hüküm sürmesine izin vermez. Kuzeyinde Batı Karadeniz; bozkır olan güney bölümde ise İç Anadolu ildim özellikleri görülür.

Beypazarı Meteoroloji İstasyonu Müdürlüğü’nden alınan Meteorolojik İstatistiki Bilgiler incelenerek Çizelge 5.2.’de özetlenmiştir. Aynca Şekil 5.1.’de toplam yağış, Şekil 5.2.’de ortalama rüzgar hızı, Şekil 5.3.’te ortalama sıcaklık ve Şekil 5.4.’de ortalama nispi nem verilerinin grafikleri oluşturulmuştur.

Çizelge 5.2. Beypazarı İlçesi önemli ildim parametreleri (Met. İst Müd. 1999)

İKLİM PARAMETRESİ
Ortalama sıcaklık86. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İç Anadolu Bölgesi tarım işletmelerinde şeker pancarı üretiminin simülasyon yöntemiyle fonksiyonel analizi - Sayfa 64
54 döneminde Ankara ilinde ortalama aylık sıcaklık 11,7 °C, aylık en yüksek sıcaklık 40 °C ile Ağustos, en düşük sıcaklık ise -24,9 °C ile Ocak ayındadır. Söz konusu dönemde yıllık ortalama yağış 377,7 mm olup, yağışların en yüksek olduğu ay 45,6 mm ile Aralık, en düşük olduğu ay ise 10,3 mm ile Ağustos'dur. Gece ve gündüz arasında sıcaklık farkının en yüksek olduğu ay 24,3 °C ile Nisan ayıdır. i...
Elmacık Dağı(Düzce) vejetasyonu The vegetation of Elmacık Mountain (Düzce) - Sayfa 43
29 Düzce Meteoroloji Müdürlüğünden alınan 18 yıllık yağış verileri, nispi nem değerleri ve 30 yıllık sıcaklık ortalamaları verilmiştir. Bu verilerden de görüleceği gibi yıllık ortalama yağış oldukça yüksek olup 847 mm ile Aralık ayı en çok yağış alan ay olarak geçer. Temmuz ayı 43.8 mm ile en az yağış alan aydır [ 44] ( Tablo 3.1). 3.5.2.3. Nispi Nem (Bağıl ) Nem Nispi nem, belirli bir sıcaklıkt...
İleri kan dereceli saanen melezi keçilerin Mersin koşullarında adaptasyonu ve verimleri üzerine bir araştırma - Sayfa 25
3. MATEYAL VE METOT Mustafa Uğur KOYLU 3. MATERYAL ve METOT Araştırmanın gerçekleştirildiği Mersin İli coğrafyasındaki genel bilgilerin sunulmasında yarar görülmüştür. 3.1.Çevre Araştırma Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Dikilitaş beldesinde bulunan ve şehir merkezine uzaklığı 12 km olan, 80 metre rakımlı Mersin’in kuzey doğusunda yer alan özel bir çiftlikte gerçekleştirilmiştir. 3.1.1.İklim ...

86. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

iklim
yağış
sıcaklık
iklimi
etki
yağışlı


86. SAYFA ICERIGI

S.2.8. İklim

Beypazarı ilçesi, İç Anadolu ile Batı Karadeniz ve Marmara Bölgeleri iklimi arasında geçit iklimine sahiptir. İki coğrafi bölge arasındaki geçiş alanı konumunda olan Beypaz.arı; ildim özelliklerini de her iki bölgeden almaktadır. Kuzeyinde yer alan dağlık bölge, Karadeniz ikliminin tam olarak hüküm sürmesine izin vermez. Kuzeyinde Batı Karadeniz; bozkır olan güney bölümde ise İç Anadolu ildim özellikleri görülür.

Beypazarı Meteoroloji İstasyonu Müdürlüğü’nden alınan Meteorolojik İstatistiki Bilgiler incelenerek Çizelge 5.2.’de özetlenmiştir. Aynca Şekil 5.1.’de toplam yağış, Şekil 5.2.’de ortalama rüzgar hızı, Şekil 5.3.’te ortalama sıcaklık ve Şekil 5.4.’de ortalama nispi nem verilerinin grafikleri oluşturulmuştur.

Çizelge 5.2. Beypazarı İlçesi önemli ildim parametreleri (Met. İst Müd. 1999)

İKLİM PARAMETRESİ
Ortalama sıcaklık

İlgili Kaynaklarsingle.php